Wpisy z kategorii: Spółka akcyjna

Krajowy Rejestr Sądowy tylko on-line?

Wnioski do KRS składane wyłącznie w formie elektronicznej? Korespondencja z sądem poprzez skrzynkę e-mail? Od 1 marca 2020 r. przedsiębiorców czeka nowa „krs-owa rzeczywistość”. W artykule „Zmiany ustawy o KRS – adres dla doręczeń wspólnika i elektroniczne sprawozdania finansowe” pisaliśmy o zmianach, które wprowadza nowelizacja ustawy o KRS – o obowiązku dołączania do wniosków do […]

6 zasad bezpiecznego zakupu gotowych spółek

środa, 14 Marzec 2018 w kategorii Spółka z o. o., Gotowe spółki, Spółka akcyjna

Zamierzasz kupić gotową spółkę, ale nie wiesz z jakiego źródła? Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się, na co zwracać uwagę przy kupnie gotowych spółek. 1. Skorzystaj z usług doświadczonej firmy W celu dokonania zakupu gotowej spółki powinniśmy udać się do firmy, która zajmuje się sprzedażą gotowych spółek przynajmniej od kilku lat. Ma odpowiednie doświadczenie i […]

Czym jest Prosta Spółka Akcyjna?

środa, 13 Grudzień 2017 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) to proponowany, nowy typ spółki handlowej, który łączyć będzie elementy spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Wprowadzenie Prostej Spółki Akcyjnej do polskiego porządku prawnego to propozycja Ministerstwa Rozwoju, która powstała z myślą o startupach. Obecnie projekt jest na etapie projektowania i konsultacji. Komu służyć ma PSA? Koncepcja PSA powstała z myślą o […]

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych?

środa, 22 Listopad 2017 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Pod koniec września tego roku Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakresem tego projektu objęte zostały również postanowienia Kodeksu spółek handlowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zaproponowane zmiany w k. s. h. 1. Zatwierdzenie czynności dokonanych bez umocowania Jeżeli w imieniu spółki, dokona […]

Jak założyć spółkę?

Jeżeli jesteś zdecydowany na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki, zapewne zastanawiasz się, jaką spółkę wybrać. Aktualnie, w polskim prawie istnieje sześć typów spółek prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna (spółki osobowe), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna (spółki kapitałowe). O tym jaką formę prowadzenia działalności wybrać, pisaliśmy w wielu […]

Czy w spółce akcyjnej można podwyższyć kapitał zakładowy?

piątek, 18 Marzec 2016 w kategorii Spółka akcyjna

Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej jest jednym ze sposobów na zwiększenie kapitału potrzebnego do prowadzenia działalności przez spółkę. W spółce akcyjnej można podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli spółka emituje nowe akcje to wówczas konieczne jest ich objęcie przez podmioty, […]

Czy jako wspólnik mogę zbyć udziały?

piątek, 29 Styczeń 2016 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Co do zasady nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu udziałem bądź akcją, chociaż prawo to może być w jakiś sposób ograniczone. Nigdy nie będzie jednak całkowicie wyłączone, zgodnie z art. 57 kc, który stanowi, że nie można przez czynność prawną wyłączyć uprawnienia do przeniesienia prawa zbywalnego. Co może być przedmiotem zbycia? Z udziałem bądź akcją […]

Kto odpowiada za zobowiązania spółki przed jej wpisem do rejestru?

piątek, 8 Styczeń 2016 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna, Spółka jawna

Od momentu zawarcia umowy spółki handlowej do jej wpisu do rejestru mogą powstać pewne zobowiązania. Kto za nie odpowiada, zważywszy, że spółka powstaje dopiero z chwilą wpisu? Czym jest zatem spółka w organizacji? Czym jest tzw. przedspółka? Spółka jawna W przypadku spółek osobowych nie istnieje normatywna koncepcja spółki osobowej w organizacji, która mogłaby zaciągać zobowiązania. […]

Jak podejmować uchwały w spółce akcyjnej?

piątek, 11 Wrzesień 2015 w kategorii Spółka akcyjna

Uchwały w spółce akcyjnej podejmowane są na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Walne zgromadzenie co do zasady zwołuje zarząd spółki. W jaki sposób prawidłowo podejmować uchwały na walnym zgromadzeniu? Po pierwsze, wszelkie sprawy, co do których ma być przeprowadzone głosowanie muszą zostać objęte porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem nie można powziąć uchwały, chyba że na walnym […]

Jaka jest odpowiedzialność członków rady nadzorczej w spółce akcyjnej?

piątek, 27 Marzec 2015 w kategorii Spółka akcyjna

Rada nadzorcza jest organem obligatoryjnym w każdej spółce akcyjnej. Tak stanowi art. 381 k.s.h. Zakres jej obowiązków jest bardzo szeroki, ponieważ sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czy warto zatem zostać członkiem rady nadzorczej? Obowiązki i uprawnienia członków rady nadzorczej Do obowiązków rady nadzorczej należy m.in.: ocena sprawozdań (sprawozdania zarządu […]

Strony:12

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.