Wpisy z kategorii: Spółka akcyjna

Jakie są nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie składania wniosków do KRS?

O tym, że ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS wprowadziła nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie zgłaszania do KRS zmian danych spółek, pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów. Niniejszym artykułem postaramy się przybliżyć, w jaki sposób nowe obowiązki powinny realizować spółki kapitałowe. Gdy rejestrujesz nową spółkę kapitałową… Obecnie gdy […]

Krajowy Rejestr Sądowy tylko on-line?

Wnioski do KRS składane wyłącznie w formie elektronicznej? Korespondencja z sądem poprzez skrzynkę e-mail? Od 1 marca 2020 r. przedsiębiorców czeka nowa „krs-owa rzeczywistość”. W artykule „Zmiany ustawy o KRS – adres dla doręczeń wspólnika i elektroniczne sprawozdania finansowe” pisaliśmy o zmianach, które wprowadza nowelizacja ustawy o KRS – o obowiązku dołączania do wniosków do […]

6 zasad bezpiecznego zakupu gotowych spółek

środa, 14 Marzec 2018 w kategorii Spółka z o. o., Gotowe spółki, Spółka akcyjna

Zamierzasz kupić gotową spółkę, ale nie wiesz z jakiego źródła? Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się, na co zwracać uwagę przy kupnie gotowych spółek. 1. Skorzystaj z usług doświadczonej firmy W celu dokonania zakupu gotowej spółki powinniśmy udać się do firmy, która zajmuje się sprzedażą gotowych spółek przynajmniej od kilku lat. Ma odpowiednie doświadczenie i […]

Czym jest Prosta Spółka Akcyjna?

środa, 13 Grudzień 2017 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) to proponowany, nowy typ spółki handlowej, który łączyć będzie elementy spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Wprowadzenie Prostej Spółki Akcyjnej do polskiego porządku prawnego to propozycja Ministerstwa Rozwoju, która powstała z myślą o startupach. Obecnie projekt jest na etapie projektowania i konsultacji. Komu służyć ma PSA? Koncepcja PSA powstała z myślą o […]

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych?

środa, 22 Listopad 2017 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Pod koniec września tego roku Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakresem tego projektu objęte zostały również postanowienia Kodeksu spółek handlowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zaproponowane zmiany w k. s. h. 1. Zatwierdzenie czynności dokonanych bez umocowania Jeżeli w imieniu spółki, dokona […]

Jak założyć spółkę?

Jeżeli jesteś zdecydowany na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki, zapewne zastanawiasz się, jaką spółkę wybrać. Aktualnie, w polskim prawie istnieje sześć typów spółek prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna (spółki osobowe), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna (spółki kapitałowe). O tym jaką formę prowadzenia działalności wybrać, pisaliśmy w wielu […]

Czy w spółce akcyjnej można podwyższyć kapitał zakładowy?

piątek, 18 Marzec 2016 w kategorii Spółka akcyjna

Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej jest jednym ze sposobów na zwiększenie kapitału potrzebnego do prowadzenia działalności przez spółkę. W spółce akcyjnej można podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli spółka emituje nowe akcje to wówczas konieczne jest ich objęcie przez podmioty, […]

Czy jako wspólnik mogę zbyć udziały?

piątek, 29 Styczeń 2016 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Co do zasady nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu udziałem bądź akcją, chociaż prawo to może być w jakiś sposób ograniczone. Nigdy nie będzie jednak całkowicie wyłączone, zgodnie z art. 57 kc, który stanowi, że nie można przez czynność prawną wyłączyć uprawnienia do przeniesienia prawa zbywalnego. Co może być przedmiotem zbycia? Z udziałem bądź akcją […]

Kto odpowiada za zobowiązania spółki przed jej wpisem do rejestru?

piątek, 8 Styczeń 2016 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna, Spółka jawna

Od momentu zawarcia umowy spółki handlowej do jej wpisu do rejestru mogą powstać pewne zobowiązania. Kto za nie odpowiada, zważywszy, że spółka powstaje dopiero z chwilą wpisu? Czym jest zatem spółka w organizacji? Czym jest tzw. przedspółka? Spółka jawna W przypadku spółek osobowych nie istnieje normatywna koncepcja spółki osobowej w organizacji, która mogłaby zaciągać zobowiązania. […]

Jak podejmować uchwały w spółce akcyjnej?

piątek, 11 Wrzesień 2015 w kategorii Spółka akcyjna

Uchwały w spółce akcyjnej podejmowane są na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Walne zgromadzenie co do zasady zwołuje zarząd spółki. W jaki sposób prawidłowo podejmować uchwały na walnym zgromadzeniu? Po pierwsze, wszelkie sprawy, co do których ma być przeprowadzone głosowanie muszą zostać objęte porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem nie można powziąć uchwały, chyba że na walnym […]

Strony:12

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.