Wpisy z kategorii: Spółka komandytowa

Jak złożyć wniosek o zmianę danych w KRS po 1 lipca 2021 r.?

środa, 7 Lipiec 2021 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Spółka akcyjna

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadziła elektronizację postępowań rejestrowych. Skutkuje to koniecznością składania wszelkich wniosków dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Portal Rejestrów Sądowych – tak nazywa się system teleinformatyczny dedykowany postępowaniom rejestrowym – znajduje się […]

W jaki sposób spółki komandytowe mogą postanowić o przesunięciu terminu uzyskania statusu podatnika CIT?

środa, 30 Grudzień 2020 w kategorii Spółka komandytowa, Podatki, Księgowość

Spółki komandytowe mogą postanowić o odroczeniu terminu stosowania wobec nich regulacji w zakresie podatku CIT do 1 maja 2021 r. poprzez podjęcie stosownej uchwały wspólników. W artykule o opodatkowaniu spółek komandytowych i estońskim CIT od stycznia 2021 r.pisaliśmy o tym, że spółki komandytowe, mocą ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym […]

Opodatkowanie spółki komandytowej od stycznia 2021 r.?

środa, 16 Wrzesień 2020 w kategorii Spółka komandytowa, Podatki

Rząd planuje opodatkowanie spółki komandytowej podatkiem dochodowym od osób prawnych. Choć projekt ustawy regulującej tę kwestię nie został jeszcze opublikowany, to tak wynika ze wstępnych założeń do projektu ww. ustawy opublikowanych na stronie rządu. Jakie skutki dla spółek komandytowych i ich wspólników wiążą się z wprowadzeniem CIT-u dla spółek komandytowych? Jaka jest przyczyna planowanej zmiany? […]

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR?

13 października 2019 r. uruchomiony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. CRBR prowadzony jest w formie teleinformatycznej, dlatego zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do rejestru dokonuje się przez Internet. W jednym z poprzednich artykułów pisaliśmy o tym, czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Wskazywaliśmy również, jak ustalić, kto jest beneficjentem rzeczywistym w danym podmiocie. Jednak ustalenie osoby fizycznej […]

Rejestracja spółki komandytowej przez Internet krok po kroku

Fakt, że spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować przez Internet jest już powszechnie znany. Warto jednak wiedzieć, że za pomocą serwisu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, bez wychodzenia z domu, można zarejestrować także spółkę komandytową. O tym jak to zrobić, przeczytasz w poniższym artykule. 1. Założenie konta w systemie teleinformatycznym W celu podjęcia jakichkolwiek działań mających […]

Gdy komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z o.o., a komandytariuszem członek zarządu tej spółki z o.o. – ograniczenia przy zawarciu umowy spółki komandytowej

środa, 29 Maj 2019 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa

Czy wspólnikami spółki komandytowej może być jednocześnie spółka z o.o. i członek zarządu tej spółki z o.o.? Czy k.s.h. przewiduje w takiej sytuacji jakieś szczególne regulacje i obostrzenia? Konstrukcja, w której wcześniej założona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się wspólnikiem-komplementariuszem spółki komandytowej, a jej drugim wspólnikiem-komandytariuszem jest osoba fizyczna będąca również wspólnikiem (nie jedynym) spółki […]

Kiedy wkład wniesiony do spółki komandytowej przechodzi na jej własność?

środa, 11 Październik 2017 w kategorii Spółka komandytowa

Obowiązkiem wspólników spółki komandytowej jest wniesienie wkładu. Co więcej, postanowienie wspólników zwalniające komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu jest nieważne. Kiedy wniesiony wkład staje się własnością spółki komandytowej? Spółka komandytowa nie ma osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Mienie wniesione przez wspólników jako wkład do spółki stanowi […]

Odpowiedzialność podatkowa wspólników spółek handlowych

środa, 5 Lipiec 2017 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Podatki, Spółka jawna

Gdy spółka handlowa ma zaległości podatkowe, kto odpowiada za te zobowiązania? Jednym z podstawowych kryteriów rozróżniających spółki handlowe jest kwestia odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania podatkowe. Odpowiedzialność ta dla spółki osobowej kształtuje się bowiem odmiennie niż dla spółki kapitałowej. Odpowiedzialność wspólników spółki osobowej Na wstępie należy wyjaśnić w jaki sposób w spółce osobowej mogą powstać […]

Jak założyć spółkę?

Jeżeli jesteś zdecydowany na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki, zapewne zastanawiasz się, jaką spółkę wybrać. Aktualnie, w polskim prawie istnieje sześć typów spółek prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna (spółki osobowe), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna (spółki kapitałowe). O tym jaką formę prowadzenia działalności wybrać, pisaliśmy w wielu […]

Jak komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej?

piątek, 1 Kwiecień 2016 w kategorii Spółka komandytowa

W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusz i komandytariusz. Odpowiedzialność każdego z nich za zobowiązania spółki kształtuje się odmiennie. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Jego odpowiedzialność jest osobista – za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem oraz solidarna i subsydiarna ze spółką. Komandytariusz natomiast odpowiada za zobowiązania spółki w stosunku do […]

Strony:123

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.