Wpisy z kategorii: Spółka komandytowa

Kiedy wkład wniesiony do spółki komandytowej przechodzi na jej własność?

środa, 11 Październik 2017 w kategorii Spółka komandytowa

Obowiązkiem wspólników spółki komandytowej jest wniesienie wkładu. Co więcej, postanowienie wspólników zwalniające komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu jest nieważne. Kiedy wniesiony wkład staje się własnością spółki komandytowej? Spółka komandytowa nie ma osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Mienie wniesione przez wspólników jako wkład do spółki stanowi […]

Odpowiedzialność podatkowa wspólników spółek handlowych

środa, 5 Lipiec 2017 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Podatki, Spółka jawna

Gdy spółka handlowa ma zaległości podatkowe, kto odpowiada za te zobowiązania? Jednym z podstawowych kryteriów rozróżniających spółki handlowe jest kwestia odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania podatkowe. Odpowiedzialność ta dla spółki osobowej kształtuje się bowiem odmiennie niż dla spółki kapitałowej. Odpowiedzialność wspólników spółki osobowej Na wstępie należy wyjaśnić w jaki sposób w spółce osobowej mogą powstać […]

Jak założyć spółkę?

Jeżeli jesteś zdecydowany na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki, zapewne zastanawiasz się, jaką spółkę wybrać. Aktualnie, w polskim prawie istnieje sześć typów spółek prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna (spółki osobowe), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna (spółki kapitałowe). O tym jaką formę prowadzenia działalności wybrać, pisaliśmy w wielu […]

Jak komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej?

piątek, 1 Kwiecień 2016 w kategorii Spółka komandytowa

W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusz i komandytariusz. Odpowiedzialność każdego z nich za zobowiązania spółki kształtuje się odmiennie. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Jego odpowiedzialność jest osobista – za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem oraz solidarna i subsydiarna ze spółką. Komandytariusz natomiast odpowiada za zobowiązania spółki w stosunku do […]

Czy wspólnik może sprawować nadzór nad działalnością spółki?

wtorek, 22 Grudzień 2015 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Spółka komandytowo-akcyjna

Nadzór nad działalnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może sprawować rana nadzorcza lub komisja rewizyjna. W określonych przypadkach utworzenie przynajmniej jednego z tych organów będzie konieczne. Ponadto każdemu wspólnikowi indywidualnie przysługują uprawnienia kontrolne. Jakie uprawnienia kontrolne przysługują wspólnikowi? Zgodnie z art. 212 § 1 k.s.h. prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi spółki z o.o., niezależnie od ilości […]

Kto może działać w imieniu spółki komandytowej?

piątek, 29 Maj 2015 w kategorii Spółka komandytowa

Działanie w imieniu spółki oznacza jej reprezentowanie „na zewnątrz”. Przez reprezentację spółki należy rozumieć prawo do składania oświadczeń woli (reprezentacja czynna) i dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki w obrocie prawnym, jak i do przyjmowania oświadczeń woli kierowanych do spółki (reprezentacja bierna). Prawo do reprezentacji spółki obejmuje zarówno czynności sądowe, jak i pozasądowe, związane z […]

Jaka forma prawna dla firmy? Czyli co powinieneś wiedzieć o spółce komandytowej

piątek, 19 Grudzień 2014 w kategorii Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych. Zgodnie z k.s.h. w sprawach nieuregulowanych odrębnie, stosuje się do niej przepisy o spółce jawnej (art. 103 k.s.h.). Są jednak pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. Rejestracja spółki Umowa spółki komandytowej, w przeciwieństwie do spółki jawnej, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (koszt taksy notarialnej i […]

3 sposoby przekształcenia 1-os. działalności gospodarczej w spółkę komandytową

Bezpośrednie przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę osobową w ścisłym sensie nie jest możliwe przy obecnym stanie prawnym. W sensie ekonomicznym jednak jest to możliwe na trzy sposoby: a) Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową a następnie przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową; b) Sprzedaż całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki przekształconej; c) Aport całości […]

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową

piątek, 3 Październik 2014 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Przekształcenia

Spółka kapitałowa może zostać przekształcona w spółkę osobową, bądź w spółkę kapitałową i w zależności od przyjętej konfiguracji konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymogów, które wynikają z przepisów szczególnych. Istotne jest przy tym, że owe przepisy nie wykluczają zastosowania zasad ogólnych. Szczególną regulację w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową wprowadzono w art. 576 k.s.h.. […]

Strony:12

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.