Wpisy z kategorii: Spółka komandytowa

Czy połączenie spółek ma wpływ na zawarte umowy i udzielone zezwolenia?

środa, 22 Czerwiec 2022 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Przekształcenia

W wyniku połączenia spółek co najmniej jedna z nich traci byt prawny. Co dzieje się z zawartymi przez tę spółkę umowami? Czy trzeba podpisywać z kontrahentami aneksy do umów? Czy decyzje administracyjne wydane na rzecz łączących się spółek tracą moc? Połączenie spółek jest jednym z przewidzianych Kodeksem spółek handlowych procesów transformacyjnych spółek. Spółki kapitałowe mogą […]

Jak zapisać się do newslettera KRS?

czwartek, 16 Czerwiec 2022 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Inne, Spółka akcyjna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadza nową usługę tzw. newslettera KRS, która ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Czym jest newsletter KRS? Usługa tzw. newslettera KRS ma być narzędziem pozwalającym przedsiębiorcom uchronić się przed nieuprawnioną kradzieżą spółki. Przez kradzież spółki rozumiemy doprowadzenie do zmiany wpisów w KRS […]

Jak rozwiązać spółkę komandytową?

czwartek, 9 Czerwiec 2022 w kategorii Spółka komandytowa

W jaki sposób można rozwiązać spółkę komandytową? Czy rozwiązanie spółki komandytowej zawsze wymaga przeprowadzenia likwidacji? Przyczyny rozwiązania spółki komandytowej Rozwiązanie spółki komandytowej powodują następujące zdarzenia: 1)  przyczyny przewidziane w umowie spółki (np. upływ czasu lub konkretne zdarzenie wskazane w umowie spółki), 2)  jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, 3)  ogłoszenie upadłości spółki, 4)  śmierć wspólnika (co do […]

Czy można wystąpić ze spółki osobowej?

środa, 6 Kwiecień 2022 w kategorii Spółka komandytowa, Spółka jawna, Spółka komandytowo-akcyjna

Nie podlega wątpliwości, że można zbyć udziały w spółkach kapitałowych, ale czy można wystąpić ze spółki osobowej? W jaki sposób? W spółce osobowej tj. w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej nie występują udziały. Każdy wspólnik posiada w spółce ogół praw i obowiązków. Zasadą jest trwałość składu wspólników w spółce osobowej. Czy zatem ogół praw i […]

Jak złożyć wniosek o zmianę danych w KRS po 1 lipca 2021 r.?

środa, 7 Lipiec 2021 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Spółka akcyjna

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadziła elektronizację postępowań rejestrowych. Skutkuje to koniecznością składania wszelkich wniosków dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Portal Rejestrów Sądowych – tak nazywa się system teleinformatyczny dedykowany postępowaniom rejestrowym – znajduje się […]

W jaki sposób spółki komandytowe mogą postanowić o przesunięciu terminu uzyskania statusu podatnika CIT?

środa, 30 Grudzień 2020 w kategorii Spółka komandytowa, Podatki, Księgowość

Spółki komandytowe mogą postanowić o odroczeniu terminu stosowania wobec nich regulacji w zakresie podatku CIT do 1 maja 2021 r. poprzez podjęcie stosownej uchwały wspólników. W artykule o opodatkowaniu spółek komandytowych i estońskim CIT od stycznia 2021 r.pisaliśmy o tym, że spółki komandytowe, mocą ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym […]

Opodatkowanie spółki komandytowej od stycznia 2021 r.?

środa, 16 Wrzesień 2020 w kategorii Spółka komandytowa, Podatki

Rząd planuje opodatkowanie spółki komandytowej podatkiem dochodowym od osób prawnych. Choć projekt ustawy regulującej tę kwestię nie został jeszcze opublikowany, to tak wynika ze wstępnych założeń do projektu ww. ustawy opublikowanych na stronie rządu. Jakie skutki dla spółek komandytowych i ich wspólników wiążą się z wprowadzeniem CIT-u dla spółek komandytowych? Jaka jest przyczyna planowanej zmiany? […]

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR?

13 października 2019 r. uruchomiony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. CRBR prowadzony jest w formie teleinformatycznej, dlatego zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do rejestru dokonuje się przez Internet. W jednym z poprzednich artykułów pisaliśmy o tym, czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Wskazywaliśmy również, jak ustalić, kto jest beneficjentem rzeczywistym w danym podmiocie. Jednak ustalenie osoby fizycznej […]

Rejestracja spółki komandytowej przez Internet krok po kroku

Fakt, że spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować przez Internet jest już powszechnie znany. Warto jednak wiedzieć, że za pomocą serwisu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, bez wychodzenia z domu, można zarejestrować także spółkę komandytową. O tym jak to zrobić, przeczytasz w poniższym artykule. 1. Założenie konta w systemie teleinformatycznym W celu podjęcia jakichkolwiek działań mających […]

Gdy komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z o.o., a komandytariuszem członek zarządu tej spółki z o.o. – ograniczenia przy zawarciu umowy spółki komandytowej

środa, 29 Maj 2019 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa

Czy wspólnikami spółki komandytowej może być jednocześnie spółka z o.o. i członek zarządu tej spółki z o.o.? Czy k.s.h. przewiduje w takiej sytuacji jakieś szczególne regulacje i obostrzenia? Konstrukcja, w której wcześniej założona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się wspólnikiem-komplementariuszem spółki komandytowej, a jej drugim wspólnikiem-komandytariuszem jest osoba fizyczna będąca również wspólnikiem (nie jedynym) spółki […]

Strony:123

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.