Wpisy z kategorii: Spółka z o. o.

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych?

środa, 22 Listopad 2017 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Pod koniec września tego roku Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakresem tego projektu objęte zostały również postanowienia Kodeksu spółek handlowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zaproponowane zmiany w k. s. h. 1. Zatwierdzenie czynności dokonanych bez umocowania Jeżeli w imieniu spółki, dokona […]

Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

środa, 1 Listopad 2017 w kategorii Spółka z o. o.

Jeżeli spółka z o.o., którą prowadzisz przestała przynosić zyski, nie musisz jej od razu likwidować. Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. można również zawiesić. Art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej daje przedsiębiorcy prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Prawo to ma nie tylko przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, o czym pisaliśmy w artykule pod […]

Czy wspólnik może świadczyć nieodpłatnie usługi na rzecz spółki?

środa, 20 Wrzesień 2017 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Nierzadko wspólnik świadczy na rzecz spółki usługi nieodpłatnie, traktując te usługi jako obowiązek udziałowca spółki. Trzeba być jednak ostrożnym przy tego typu działaniach. Niekiedy taka usługa może stanowić świadczenie, którego otrzymanie przez spółkę będzie skutkowało powstaniem po jej stronie przychodu i koniecznością zapłaty podatku. Czym jest nieodpłatne świadczenie i co się z tym wiąże? Nieodpłatne […]

Rejestracja spółki z o.o. a nowe formularze KRS

środa, 6 Wrzesień 2017 w kategorii Spółka z o. o.

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe formularze KRS, w tym te dotyczące spółki z o.o. Rejestrując spółkę z o.o. lub zgłaszając zmiany danych już istniejącej spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców, pamiętaj o nowych formularzach KRS-W3 i KRS-Z3. Zmiana w części A formularza KRS-W3 oraz w części B formularza KRS-Z3 polega na dopisaniu dodatkowych […]

Czy ważna jest czynność dokonana przez spółkę bez wymaganej uchwały wspólników?

środa, 9 Sierpień 2017 w kategorii Spółka z o. o.

Innymi słowy, jeśli zarząd zawrze umowę w imieniu spółki kapitałowej bez wymaganej zgody wspólników czy akcjonariuszy, to czy można uznać, że umowa ta została skutecznie zawarta? Spółkę kapitałową co do zasady reprezentuje zarząd, a więc zarząd upoważniony jest do dokonywania czynności prawnych w jej imieniu. „Władza” zarządu nie jest jednak nieograniczona. Dokonanie czynności przez zarząd […]

Sprawozdanie z działalności – co to jest i jakie jednostki obowiązane są je sporządzać?

środa, 2 Sierpień 2017 w kategorii Spółka z o. o.

O tym, że spółka handlowa ma obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania finansowego, pamiętają prawie wszyscy przedsiębiorcy. Czy przedsiębiorcy mają jednak świadomość, czym jest sprawozdanie z działalności jednostki? Jakie jednostki mają obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności? Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki mają: – spółki kapitałowe, – spółki komandytowo-akcyjne, – od 1 stycznia 2016 r. także spółki […]

Czy można powołać członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony?

środa, 26 Lipiec 2017 w kategorii Spółka z o. o.

Członków zarządu spółki z o.o. można powołać na roczną lub kilkuletnią kadencję. Nie rzadko powołuje się ich również na czas nieokreślony. Czy jest to jednak prawidłowa praktyka? Możliwe kadencje Długość kadencji członka zarządu można określić w umowie spółki, a także w uchwale zgromadzenia wspólników. W tej drugiej formie tylko jeżeli: a) umowa spółki nie stanowi […]

Odpowiedzialność podatkowa wspólników spółek handlowych

środa, 5 Lipiec 2017 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Podatki, Spółka jawna

Gdy spółka handlowa ma zaległości podatkowe, kto odpowiada za te zobowiązania? Jednym z podstawowych kryteriów rozróżniających spółki handlowe jest kwestia odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania podatkowe. Odpowiedzialność ta dla spółki osobowej kształtuje się bowiem odmiennie niż dla spółki kapitałowej. Odpowiedzialność wspólników spółki osobowej Na wstępie należy wyjaśnić w jaki sposób w spółce osobowej mogą powstać […]

Czy sprzedaż udziałów zawsze wiąże się z koniecznością zgłoszenia tego faktu do KRS?

środa, 14 Czerwiec 2017 w kategorii Spółka z o. o.

Jak każda zmiana w spółce, tak i zmiana w kapitale zakładowym spółki wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do KRS tj. złożenia stosownego wniosku o wpis zmiany danych w spółce. Istnieje jednak jeden wyjątek. Każdy wspólnik spółki z o.o. ma prawo sprzedać swoje udziały, o czym pisaliśmy w artykule pod tym linkiem. Oczywiście umowa […]

Jak korzystać z faktur elektronicznych?

Przedsiębiorca ma możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej. Przepisy określają sposób wysyłki e-faktur, zasady ich przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu. Korzystanie z faktur elektronicznych postrzegane jest jako sposób na oszczędność czasu i zmniejszenie wydatków. Warunki przesyłania e-faktur Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem, że zachowana jest autentyczność pochodzenia faktury, integralność jej treści oraz […]

Strony:123...8

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.