Wpisy z kategorii: Spółka z o. o.

Czy członek zarządu spółki z o.o. może udzielić spółce pożyczki?

środa, 14 Luty 2018 w kategorii Spółka z o. o.

Nie ma przeszkód prawnych, by członek zarządu spółki z o.o. udzielił tej spółce z o.o. (tj. spółce, w której jest członkiem zarządu) pożyczki. Wydaje się, że zdecydowanie częściej spółka występuje w roli pożyczkobiorcy jako ta potrzebująca zastrzyku gotówki a wspólnik w roli pożyczkodawcy jako ten dysponujący kapitałem. Zawarcie takiej umowy, co do zasady, uzależnione jest […]

Jakie obowiązki ma wspólnik spółki z o.o.?

środa, 24 Styczeń 2018 w kategorii Spółka z o. o.

Posiadanie udziałów w spółce z o.o. to nie tylko prawa, ale również obowiązki. Obowiązki wspólników spółki z o.o. mogą wynikać zarówno z kodeksu spółek handlowych, jak również z umowy spółki. Podział obowiązków Do najważniejszych obowiązków wspólników można zaliczyć: – obowiązek wniesienia wkładu (może to być gotówka lub wkład niepieniężny, tzw. aport), – obowiązek wyrównania brakującej […]

Jak zmienić adres spółki z o.o.?

środa, 3 Styczeń 2018 w kategorii Spółka z o. o.

Zmiana adresu spółki z o.o. wiąże się z koniecznością podjęcia stosownej uchwały Zarządu, jak również zgłoszenia tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego, a niekiedy także zmiany umowy spółki. W jaki sposób dopełnić wszystkich formalności? Zmiana adresu spółki bez zmiany siedziby O tym, czym jest siedziba spółki, pisaliśmy w artykule pod tym linkiem. Siedziba spółki z […]

Czym jest Prosta Spółka Akcyjna?

środa, 13 Grudzień 2017 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) to proponowany, nowy typ spółki handlowej, który łączyć będzie elementy spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Wprowadzenie Prostej Spółki Akcyjnej do polskiego porządku prawnego to propozycja Ministerstwa Rozwoju, która powstała z myślą o startupach. Obecnie projekt jest na etapie projektowania i konsultacji. Komu służyć ma PSA? Koncepcja PSA powstała z myślą o […]

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych?

środa, 22 Listopad 2017 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Pod koniec września tego roku Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakresem tego projektu objęte zostały również postanowienia Kodeksu spółek handlowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zaproponowane zmiany w k. s. h. 1. Zatwierdzenie czynności dokonanych bez umocowania Jeżeli w imieniu spółki, dokona […]

Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

środa, 1 Listopad 2017 w kategorii Spółka z o. o.

Jeżeli spółka z o.o., którą prowadzisz przestała przynosić zyski, nie musisz jej od razu likwidować. Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. można również zawiesić. Art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej daje przedsiębiorcy prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Prawo to ma nie tylko przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, o czym pisaliśmy w artykule pod […]

Czy wspólnik może świadczyć nieodpłatnie usługi na rzecz spółki?

środa, 20 Wrzesień 2017 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Nierzadko wspólnik świadczy na rzecz spółki usługi nieodpłatnie, traktując te usługi jako obowiązek udziałowca spółki. Trzeba być jednak ostrożnym przy tego typu działaniach. Niekiedy taka usługa może stanowić świadczenie, którego otrzymanie przez spółkę będzie skutkowało powstaniem po jej stronie przychodu i koniecznością zapłaty podatku. Czym jest nieodpłatne świadczenie i co się z tym wiąże? Nieodpłatne […]

Rejestracja spółki z o.o. a nowe formularze KRS

środa, 6 Wrzesień 2017 w kategorii Spółka z o. o.

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe formularze KRS, w tym te dotyczące spółki z o.o. Rejestrując spółkę z o.o. lub zgłaszając zmiany danych już istniejącej spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców, pamiętaj o nowych formularzach KRS-W3 i KRS-Z3. Zmiana w części A formularza KRS-W3 oraz w części B formularza KRS-Z3 polega na dopisaniu dodatkowych […]

Czy ważna jest czynność dokonana przez spółkę bez wymaganej uchwały wspólników?

środa, 9 Sierpień 2017 w kategorii Spółka z o. o.

Innymi słowy, jeśli zarząd zawrze umowę w imieniu spółki kapitałowej bez wymaganej zgody wspólników czy akcjonariuszy, to czy można uznać, że umowa ta została skutecznie zawarta? Spółkę kapitałową co do zasady reprezentuje zarząd, a więc zarząd upoważniony jest do dokonywania czynności prawnych w jej imieniu. „Władza” zarządu nie jest jednak nieograniczona. Dokonanie czynności przez zarząd […]

Sprawozdanie z działalności – co to jest i jakie jednostki obowiązane są je sporządzać?

środa, 2 Sierpień 2017 w kategorii Spółka z o. o.

O tym, że spółka handlowa ma obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania finansowego, pamiętają prawie wszyscy przedsiębiorcy. Czy przedsiębiorcy mają jednak świadomość, czym jest sprawozdanie z działalności jednostki? Jakie jednostki mają obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności? Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki mają: – spółki kapitałowe, – spółki komandytowo-akcyjne, – od 1 stycznia 2016 r. także spółki […]

Strony:123...8

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.