Wpisy z kategorii: Spółka z o. o.

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową

piątek, 3 Październik 2014 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Przekształcenia

Spółka kapitałowa może zostać przekształcona w spółkę osobową, bądź w spółkę kapitałową i w zależności od przyjętej konfiguracji konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymogów, które wynikają z przepisów szczególnych. Istotne jest przy tym, że owe przepisy nie wykluczają zastosowania zasad ogólnych. Szczególną regulację w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową wprowadzono w art. 576 k.s.h.. […]

Skutki błędów podczas rejestracji spółki

Dla założenia spółki z o.o. konieczne jest dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W formie tradycyjnej wniosek rejestrowy składa się na urzędowym formularzu KRS-W3. Do niego dołącza się obowiązkowo formularze załączników, które dotyczą wspólników, przedmiotu działalności spółki czy jej organów lub osób uprawnionych do jej reprezentowania. Spółkę obecnie można założyć również przez Internet, za pomocą […]

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzona przepisami ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622). Wspomniana wyżej nowelizacja wprowadziła możliwość przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną w kapitałową spółkę prawa handlowego (tj. spółkę z o.o. […]

Jak skutecznie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu?

piątek, 22 Sierpień 2014 w kategorii Spółka z o. o.

Członek zarządu spółki z o.o. ma możliwość złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w każdym czasie. Zgodnie z art. 202 § 4 k.s.h. mandat członka zarządu wygasa m.in.: wskutek jego rezygnacji. Zgodnie z § 5 do złożenia rezygnacji stosuje się przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Przepis ten odsyła zatem do art. 746 § 2 […]

Jak zarejestrować spółkę z o.o., będąc za granicą?

Czy będąc poza granicami kraju, możemy założyć spółkę z o.o.? Tak, to jest możliwe, choć w nie tradycyjny sposób. Nie ma możliwości samodzielnego zarejestrowania spółki z o.o. w sposób tradycyjny, gdy jesteśmy poza granicami kraju. Niemożliwe jest bowiem zawarcie umowy polskiej spółki z o.o. przed zagranicznym notariuszem. Zgodnie z prywatnym prawem międzynarodowym, forma czynności zawarcia […]

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

20 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu zmian w Kodeksie spółek handlowych. Zmiany dotyczą zarówno spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i komandytowych i jawnych. Proponowane zmiany mają ułatwić podejmowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej w tych formach. Zmiany w spółkach z o.o. Kapitał zakładowy nieobowiązkowy? Pierwszą z proponowanych zmian jest zniesienie obowiązku tworzenia […]

Kiedy spółka powinna zgłosić zmiany do KRS?

piątek, 25 Lipiec 2014 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Gotowe spółki

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wszelkie zmiany do KRS zgłasza spółka, a ściślej reprezentujący spółkę zarząd. Jeżeli mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o., zmiany zgłasza Prezes spółki pełniący funkcję zarządu. Artykuł 168 ksh stanowi, że wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 166 § 1 i 2 ksh, zarząd powinien zgłosić sądowi rejestrowemu […]

Kogo obejmuje zakaz pełnienia funkcji w organach spółek?

piątek, 18 Lipiec 2014 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Członkiem zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej (a także likwidatorem) może być tylko osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Brak zdolności do czynności prawnych W organach spółki nie może zasiadać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, a zatem osoba niepełnoletnia […]

Jak pozbyć się wspólnika ze spółki?

piątek, 11 Lipiec 2014 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa

Co zrobić w sytuacji, gdy prawidłowe funkcjonowanie spółki jest niemożliwe z powodu kłopotliwego wspólnika? Czy pozostali wspólnicy mają jakieś środki, by wyeliminować wspólnika ze spółki? Pomimo tego, że zakładając spółkę z konkretnymi osobami wierzymy, że współpraca będzie przebiegać bezkonfliktowo, mogą pojawić się pewne kwestie, co do których nie będziemy mogli dojść do porozumienia. Rozbieżności co […]

Strony:1...10111213

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.