Wpisy z kategorii: Spółka z o. o.

Jak zrezygnować z członkostwa w zarządzie spółki? AKTUALIZACJA 2019

środa, 8 Maj 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z jednego albo większej liczby członków. Członkowie zarządu powoływani są uchwałą wspólników i mogą być w każdej chwili uchwałą wspólników odwołani. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek rezygnacji. Na temat tego, na czyje ręce i w jaki sposób należy złożyć rezygnację z pełnienia funkcji […]

Czy na wspólnika spółki z o.o. można nałożyć dodatkowe obowiązki?

środa, 17 Kwiecień 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Każdy wspólnik spółki z o.o. ma obowiązek wniesienia wkładów do spółki. To jest podstawowy obowiązek, który nałożony jest ustawowo na każdego wspólnika spółki z o.o. Czy możliwe jest nałożenie na wspólnika innych, niewynikających z Kodeksu spółek handlowych, obowiązków? Czy można to zrobić uchwałą wspólników? Kodeks spółek handlowych przewiduje również, że wspólnik ma obowiązek wyrównania brakującej […]

Jak wznowić wykonywanie działalności gospodarczej?

środa, 10 Kwiecień 2019 w kategorii Spółka z o. o., Jednoosobowa działalność gospodarcza

Czy w celu wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do odpowiedniego rejestru? Czy możliwe jest wznowienie działalności gospodarczej z datą wsteczną? O tym, jak wygląda wznowienie działalności przez przedsiębiorcę wykonującego jednoosobową działalność gospodarczą, a jak przez podmiot wpisany do KRS, przeczytasz poniżej. O wejściu w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. […]

Ułatwienia w składaniu sprawozdań finansowych dla podmiotów wpisanych do KRS

środa, 20 Marzec 2019 w kategorii Spółka z o. o., Księgowość

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe od 13 marca 2019 r. dostępna jest również dla podmiotów wpisanych do KRS. Aplikacja umożliwia sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego w formacie XML. W artykule dostępnym tutaj informowaliśmy, że od 1 października 2018 r. podmioty wpisane do KRS obowiązane są składać sprawozdania finansowe, a co najważniejsze sporządzać je wyłącznie elektronicznie, w systemie […]

Kto reprezentuje spółkę z o. o. w organizacji?

środa, 27 Luty 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Czy spółka z o.o. w organizacji reprezentowana jest przez zarząd? A może zasady reprezentacji spółki z o.o w organizacji przedstawiają się inaczej niż w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS? Tytułem przypomnienia – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest spółką kapitałową od momentu zawarcia umowy spółki do dnia wpisania spółki w KRS. W dniu wpisania […]

Jak zapobiec wstąpieniu do spółki małżonka wspólnika?

środa, 6 Luty 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Gdy wspólnikiem spółki jest jeden z małżonków, to w wyniku ustania istniejącej pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej np. w wyniku rozwodu, drugi małżonek może także wstąpić do spółki i stać się jej wspólnikiem. O tym, że małżonek wspólnika, który to wspólnik nabył udziały w spółce z o.o., nie staje się, pomimo istnienia pomiędzy małżonkami ustroju wspólności […]

Czy wspólnik może udzielić pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu wspólników?

środa, 23 Styczeń 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Wspólnik spółki z o.o. nie musi uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników osobiście. Wspólnik może udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników w jego imieniu. Kto może być pełnomocnikiem wspólnika na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.? Pełnomocnikiem może być, co do zasady, dowolna, wybrana przez wspólnika (mocodawcę) osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do […]

Jakie zmiany w Kodeksie spółek handlowych od 1 marca 2019 r.?

środa, 2 Styczeń 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. wprowadza wiele zmian w Kodeksie spółek handlowych, co w założeniu projektodawców ma uprościć m.in. funkcjonowanie spółek z o.o. Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 marca 2019 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich. Zmiana […]

Kto decyduje o wypłacie zysku w spółce z o.o.?

środa, 5 Grudzień 2018 w kategorii Spółka z o. o., Księgowość

Większość spółek okres zatwierdzania sprawozdań finansowych ma już za sobą. Czy zatwierdzenie sprawozdania finansowego wystarczy do wypłaty dywidendy wspólnikom? Modelowo zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Jeżeli dla spółki rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić do 30 czerwca. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego dokonuje […]

W jakim celu umarza się udziały w spółce z o.o.?

środa, 14 Listopad 2018 w kategorii Spółka z o. o.

Udziały w spółce z o.o. mogą być umarzane. Konsekwencją umorzenia udziałów może być zmniejszenie udziału wspólnika w kapitale zakładowym spółki lub całkowite wykluczenie wspólnika ze spółki. Umorzenie jest możliwe pod warunkiem, że proces ten przewidziany jest w umowie spółki. Rodzaje umorzenia udziałów Kodeks spółek handlowych rozróżnia trzy rodzaje umorzenia udziałów: – umorzenie dobrowolne, które może […]

Strony:1234...12

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.