Wpisy z kategorii: Spółka z o. o.

Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych do KRS

środa, 12 Czerwiec 2019 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Rozszerzono krąg podmiotów, które mają możliwość złożenia do KRS corocznych sprawozdań finansowych. Zgłoszenie może podpisać już nie tylko członek zarządu spółki kapitałowej czy wspólnik spółki osobowej, ale także prokurent, a nawet profesjonalny pełnomocnik. O tym, że sprawozdania finansowe sporządzane od 1 października 2018 r. muszą mieć formę elektroniczną oraz że składa się je w specjalnie […]

Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?

środa, 5 Czerwiec 2019 w kategorii Spółka z o. o., Gotowe spółki

Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. została podjęta, ale zastanawiasz się, ile to będzie kosztowało? Poniżej przedstawiamy przybliżone koszty zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. O tym z jakimi formalnościami wiąże się założenie spółki z o.o., pisaliśmy m.in. w artykule: Jak założyć spółkę z o.o. Koszt przygotowania projektu umowy spółki Aby założyć […]

Gdy komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z o.o., a komandytariuszem członek zarządu tej spółki z o.o. – ograniczenia przy zawarciu umowy spółki komandytowej

środa, 29 Maj 2019 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa

Czy wspólnikami spółki komandytowej może być jednocześnie spółka z o.o. i członek zarządu tej spółki z o.o.? Czy k.s.h. przewiduje w takiej sytuacji jakieś szczególne regulacje i obostrzenia? Konstrukcja, w której wcześniej założona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się wspólnikiem-komplementariuszem spółki komandytowej, a jej drugim wspólnikiem-komandytariuszem jest osoba fizyczna będąca również wspólnikiem (nie jedynym) spółki […]

Jak zrezygnować z członkostwa w zarządzie spółki? AKTUALIZACJA 2019

środa, 8 Maj 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z jednego albo większej liczby członków. Członkowie zarządu powoływani są uchwałą wspólników i mogą być w każdej chwili uchwałą wspólników odwołani. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek rezygnacji. Na temat tego, na czyje ręce i w jaki sposób należy złożyć rezygnację z pełnienia funkcji […]

Czy na wspólnika spółki z o.o. można nałożyć dodatkowe obowiązki?

środa, 17 Kwiecień 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Każdy wspólnik spółki z o.o. ma obowiązek wniesienia wkładów do spółki. To jest podstawowy obowiązek, który nałożony jest ustawowo na każdego wspólnika spółki z o.o. Czy możliwe jest nałożenie na wspólnika innych, niewynikających z Kodeksu spółek handlowych, obowiązków? Czy można to zrobić uchwałą wspólników? Kodeks spółek handlowych przewiduje również, że wspólnik ma obowiązek wyrównania brakującej […]

Jak wznowić wykonywanie działalności gospodarczej?

środa, 10 Kwiecień 2019 w kategorii Spółka z o. o., Jednoosobowa działalność gospodarcza

Czy w celu wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do odpowiedniego rejestru? Czy możliwe jest wznowienie działalności gospodarczej z datą wsteczną? O tym, jak wygląda wznowienie działalności przez przedsiębiorcę wykonującego jednoosobową działalność gospodarczą, a jak przez podmiot wpisany do KRS, przeczytasz poniżej. O wejściu w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. […]

Ułatwienia w składaniu sprawozdań finansowych dla podmiotów wpisanych do KRS

środa, 20 Marzec 2019 w kategorii Spółka z o. o., Księgowość

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe od 13 marca 2019 r. dostępna jest również dla podmiotów wpisanych do KRS. Aplikacja umożliwia sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego w formacie XML. W artykule dostępnym tutaj informowaliśmy, że od 1 października 2018 r. podmioty wpisane do KRS obowiązane są składać sprawozdania finansowe, a co najważniejsze sporządzać je wyłącznie elektronicznie, w systemie […]

Kto reprezentuje spółkę z o. o. w organizacji?

środa, 27 Luty 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Czy spółka z o.o. w organizacji reprezentowana jest przez zarząd? A może zasady reprezentacji spółki z o.o w organizacji przedstawiają się inaczej niż w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS? Tytułem przypomnienia – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest spółką kapitałową od momentu zawarcia umowy spółki do dnia wpisania spółki w KRS. W dniu wpisania […]

Jak zapobiec wstąpieniu do spółki małżonka wspólnika?

środa, 6 Luty 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Gdy wspólnikiem spółki jest jeden z małżonków, to w wyniku ustania istniejącej pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej np. w wyniku rozwodu, drugi małżonek może także wstąpić do spółki i stać się jej wspólnikiem. O tym, że małżonek wspólnika, który to wspólnik nabył udziały w spółce z o.o., nie staje się, pomimo istnienia pomiędzy małżonkami ustroju wspólności […]

Czy wspólnik może udzielić pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu wspólników?

środa, 23 Styczeń 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Wspólnik spółki z o.o. nie musi uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników osobiście. Wspólnik może udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników w jego imieniu. Kto może być pełnomocnikiem wspólnika na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.? Pełnomocnikiem może być, co do zasady, dowolna, wybrana przez wspólnika (mocodawcę) osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do […]

Strony:1234...13

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.