Ulga na złe długi w podatku dochodowym

środa, 1 Styczeń 2020 w kategorii Podatki

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym. Zapłacą mniejszy podatek dochodowy, ponieważ będą mogli z podstawy opodatkowania odliczyć nieuregulowane wierzytelności.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, o której pisaliśmy w artykule o tym, jak walczyć z zatorami płatniczymi od stycznia 2020 r. zmieniła poza wspomnianą w tymże artykule ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, także m.in. ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na mocy tej zmiany od stycznia 2020 r. przedsiębiorcy zyskują prawo do ulgi na złe długi w PIT i CIT. Jest to kolejny sposób ustawodawcy na walkę z zatorami płatniczymi.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Mechanizm pozwalający na skorzystanie z ulgi na złe długi funkcjonuje w podatku VAT już od lat. Od 1 stycznia 2020 r. podobny mechanizm zaczyna również funkcjonować w podatku dochodowym. Ww. ustawa wprowadza do ustawy o CIT i ustawy o PIT przepisy, które mają na celu rozpoznawanie w podatkach PIT i CIT tzw. złych długów (w tym tzw. ulgi na złe długi).

Na czym polega mechanizm pozwalający na skorzystanie z ulgi na złe długi?

Mechanizm pozwalający na skorzystanie z ulgi na złe długi polega na tym, że jeżeli wierzyciel nie otrzyma zapłaty od swojego kontrahenta w ciągu 90 dni od upływu terminu zapłaty określonego w umowie lub na fakturze (rachunku) i jednocześnie nie zbędzie tej wierzytelności w jakiejkolwiek formie (np. sprzedaż wierzytelności), będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym o wartość niespełnionego świadczenia pieniężnego (zaliczaną do przychodów należnych).

Z kolei kontrahent (dłużnik), który nie uiści płatności w ciągu 90 dni od upływu terminu zapłaty określonego w umowie lub na fakturze (rachunku), będzie miał obowiązek powiększenia podstawy opodatkowania o wartość świadczenia pieniężnego, którego nie uregulował.

W jaki sposób można skorzystać z ulgi na złe długi?

Zmniejszenia o kwotę nieuiszczonej wierzytelności wierzyciel dokonuje w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego w umowie lub na fakturze (rachunku). Zmniejszenie podstawy opodatkowania skutkuje zapłatą mniejszej kwoty podatku.

Zwiększenia o kwotę nieuiszczonej wierzytelności dłużnik dokonuje w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego w umowie lub na fakturze (rachunku).

Preferencja dla przedsiębiorców czy zysk dla fiskusa?

Eksperci wskazują, że nowe przepisy mogą nie tyle przyczynić się do ograniczenia zatorów płatniczych, a spowodować dodatkowe „zyski” dla fiskusa. Mianowicie w wypadku, gdy dłużnik nie zaliczy z jakiegoś powodu danego wydatku (płatności za towar lub usługę) do kosztów uzyskania przychodu, to nie zmniejszy podstawy opodatkowania i zapłaci większy podatek. Następnie, jeśli nie ureguluje tej płatności w terminie, to na mocy nowych przepisów, ponownie będzie miał obowiązek zaliczyć tę płatność do podstawy opodatkowania i uiścić wyższy podatek. Z kolei jeżeli wierzyciel nie skorzysta z ulgi na złe długi, także nie zmniejszy swojego przychodu i zapłaci podatek od wyższej podstawy opodatkowania. Część ekspertów nie wyklucza innej interpretacji tych przepisów, które uważa za niejasne.

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym. Udogodnienie to polega na możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (a co za tym idzie na możliwości zapłaty niższego podatku PIT lub CIT) o wartość należności, które pozostają nieuregulowane przez kontrahentów danego przedsiębiorcy od co najmniej 90 dni. Podstawę opodatkowania przedsiębiorcy będą mogli obniżyć w zeznaniu podatkowym za ten rok, w którym upłynie 90 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze, rachunku lub w umowie.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.