Urlop wypoczynkowy dla przedsiębiorców?

środa, 2 Czerwiec 2021 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców przewiduje m.in. wprowadzenie dla osób samozatrudnionych możliwości 14-dniowego „urlopowego zawieszenia działalności gospodarczej”.

Poselski projekt ww. ustawy na początku kwietnia 2021 r. wpłynął do Sejmu, a 20 kwietnia 2021 r. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Prawo do urlopu wypoczynkowego po spełnieniu warunków

Projekt zakłada m.in., że prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego przysługuje także:

– osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz

– wspólnikowi spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Projekt przewiduje dodatkowo następujące warunki, które należy spełnić, aby móc skorzystać z ww. prawa do urlopu:

– przedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników,

– przedsiębiorca musi wykonywać pracę osobiście, stale, w wymiarze czasu odpowiadającym nie mniejszemu niż 1/2 etatu osoby zatrudnionej w ramach umowy o pracę.

Wymiar urlopu

Wymiar urlopu dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ma wynieść 14 dni. W uzasadnieniu do projektu nie wskazano, dlaczego wymiar urlopu dla samozatrudnionych ma być niższy niż dla pracowników, dla których wymiar ten wynosi 20 lub 26 dni. Zwłaszcza, że wprowadzenie prawa do urlopu dla osób samozatrudnionych związane jest z planowaną zmianą definicji pracownika poprzez rozszerzenie jej o osoby świadczące pracę na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, w szczególności umowy o świadczenie usług.

W praktyce osoby samozatrudnione podpisując umowę o współpracy ze zleceniodawcą, dla którego wykonują pracę, często ustalają sobie prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze zbliżonym do wymiaru przysługującego pracownikowi. Oczywiście wprowadzenie do Kodeksu pracy prawa do 14-dniowego urlopu wypoczynkowego nie przekreśli możliwości ustalenia w umowach z samozatrudnionymi wyższego wymiaru urlopu.

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej

Co istotne, na czas urlopu wypoczynkowego możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej. Skutkowałoby to zwolnieniem w tym okresie osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Czy jednak zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS wiązać się będzie z utratą na ten okres prawa do opieki zdrowotnej?

Wejście w życie ustawy

Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Osoby samozatrudnione nie utracą statusu przedsiębiorcy, jednak zyskają prawo do wypoczynku poprzez wprowadzenie możliwości 14 – dniowego urlopu wypoczynkowego, a tym samym zawieszenia działalności gospodarczej.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.