Uwaga na nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K!

środa, 13 Luty 2019 w kategorii Podatki, Księgowość

21 stycznia 2019 r. Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Oznacza to, że zmianie ulega deklaracja VAT-7 oraz deklaracja VAT-7K.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 31 stycznia 2019 r., a weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 1 lutego 2019 r. Czy to oznacza, że od tego dnia podatnik ma obowiązek stosować nowe wzory deklaracji?

Od kiedy stosować należy nowe wzory deklaracji?

Nowe wzory deklaracji mogą być stosowane od rozliczeń za pierwszy okres rozliczeniowy 2019 r. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie – będzie to rozliczenie za pierwszy kwartał 2019 r. (styczeń-marzec), natomiast w przypadku przedsiębiorców rozliczających się miesięcznie – będzie to rozliczenie za styczeń 2019 r.

Uwaga!

Pomimo wprowadzenia nowych wzorów deklaracji podatnik może jeszcze korzystać z dotychczasowych wzorów, jednak nie dłużej niż do rozliczeń za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r.

Podatnik może zatem korzystać z dotychczasowych deklaracji do końca tego roku, z tym że bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT), o czym poniżej. Począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2020 r. będzie miał obowiązek stosowania nowych wzorów deklaracji wprowadzonych ww. rozporządzeniem.

Konieczność opracowania nowych wzorów deklaracji VAT wynika z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Jakie zmiany przewidują nowe formularze?

Nowe formularze VAT przewidują:

-likwidację obowiązku umotywowania wniosku o zwrot podatku VAT – jest to wynikiem uproszczenia ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dla przedsiębiorców należących do określonego kręgu podatników.

Podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi poza terytorium krajuniedokonujący sprzedaży opodatkowanej (zwrot przysługuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia), a także niedokonujący w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju i czynności, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT (zwrot przysługuje w terminie 180 dni), nie mają obowiązku ubiegania się o zwrot VAT za pomocą odrębnego wniosku tj. nie muszą dołączać do deklaracji VAT-7/VAT-7K formularza VAT-ZZ. Wystarczające jest wypełnienie stosownej rubryki w formularzu VAT-7/ VAT-7K.

-likwidację obowiązku odrębnego wnioskowania o przyspieszony zwrot podatku VAT – podatnicy, którzy ubiegają się o zwrot VAT w terminie 25 dni (przyspieszony zwrot VAT) nie mają obowiązku składania odrębnego wniosku o przyspieszenie zwrotu – formularza VAT-ZT. Wystarczające jest wypełnienie formularza VAT-7/ VAT-7K i uzupełnienie stosownej rubryki.

Przypomnijmy…

Od rozliczeń za pierwszy okres rozliczeniowy 2018 r. (styczeń lub I kwartał) deklaracje VAT mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej.

Kwoty w deklaracjach VAT zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Deklaracje VAT składa się do urzędu skarbowego właściwego według: adresu miejsca zamieszkania (jeżeli deklarację składa osoba fizyczna), adresu miejsca siedziby (gdy deklarację składa podmiot inny niż osoba fizyczna: spółka, stowarzyszenie, fundacja lub inna jednostka organizacyjna), stałego miejsca prowadzenia działalności – gdy podatnik nie ma w Polsce siedziby lub miejsca zamieszkania.

W przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju – właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Zmiana wzorów deklaracji VAT wiąże się z uproszczeniem zasad ubiegania się o zwrot VAT. Zwalnia się podatników z obowiązku składania odrębnych wniosków dotyczących zwrotu VAT – VAT- ZZ z uwagi na likwidację obowiązku motywowania wniosku o zwrot VAT oraz VAT-ZT przy ubieganiu się o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT – wystarczy wypełnienie odpowiedniej rubryki w deklaracji VAT.

Nasza księgowość jest na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie. Sprawdź ofertę na księgowość w McCarthy & Taggart Group

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.