W jaki sposób dokonywać korekt błędnych oznaczeń GTU?

środa, 21 Październik 2020 w kategorii Księgowość

W związku z wdrożeniem nowego pliku JPK_VAT przedsiębiorcy mają obowiązek oznaczać w tym pliku dostawę niektórych towarów oraz świadczenie niektórych usług za pomocą symboli GTU. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy dokona się błędnych oznaczeń GTU? Czy istnieje możliwość dokonania korekty? 

W artykule o tym, jak powinna wyglądać współpraca przedsiębiorcy z biurem rachunkowym po 1 października 2020 r., pisaliśmy o tym, że nowelizacja ustawy o VAT z dnia 4 lipca 2019 r. wprowadziła jeden dokument elektroniczny JPK_VAT w formie JPK_V7M lub JPK_V7K stanowiący deklarację VAT-7 lub VAT-7K przesyłaną łącznie z informacją o ewidencji.

Zgodnie z ustawą, nowy JPK_VAT mają obowiązek składać wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, za okresy miesięczne lub kwartalne, do 25 dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy (zamiast dotychczasowych deklaracji VAT_7 lub VAT_7K).

W związku z epidemią COVID-19, ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 przesunęła termin wdrożenia nowych struktur JPK_VAT na dzień 1 października 2020 r.

Zatem od 1 października 2020 r. czynni podatnicy VAT mają obowiązek składać nowy JPK_VAT zawierający zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. W nowym pliku konieczne jest oznaczanie dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13. Do oznaczenia w JPK_VAT faktury dokumentującej jedną z takich transakcji odpowiednim symbolem GTU zobowiązany jest sprzedawca. O tym, co oznaczają poszczególne symbole, pisaliśmy w powyższym artykule.

Wśród przedsiębiorców pojawiło się jednak pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy w nowym JPK_VAT dokona się błędnych oznaczeń GTU.

W jaki sposób dokonać korekty?

Wątpliwości w tej kwestii rozwiewa Ministerstwo Finansów, które radzi, aby korekty błędnych oznaczeń GTU w JPK_VAT dokonywać w jeden z poniższych sposobów (gdy mimo prawidłowo wystawionej faktury popełniono błędy w ewidencji):

-w wypadku, gdy korekta ma nastąpić przed złożeniem pierwotnego pliku z błędem preferowane jest po prostu całkowite zastąpienie błędnego wpisu wpisem prawidłowym,

-druga metoda zakłada możliwość pozostawienia błędnego zapisu i dodanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego – stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego – zawierającego prawidłowe zapisy, w tym prawidłowe oznaczenia GTU.

Dokonując korekty w jeden z powyższych sposobów można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd. W przypadku zmiany, która nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.

Opublikowanie przez Ministerstwo Finansów powyższych wskazówek (a także innych dotyczących nowego JPK_VAT) należy ocenić pozytywnie, wydaje się jednak, że problem korekty błędnych oznaczeń GTU nie jest jedynym zmartwieniem przedsiębiorców związanych z nowym JPK_VAT. Największym problemem wydaje się prawidłowe dopasowanie danego symbolu GTU do określonej dostawy towarów czy świadczenia usług. Może to wymagać wypracowania w firmach nowych procedur w zakresie weryfikacji sprzedawanych towarów i świadczonych usług pod kątem ich przynależności do danej grupy towarowej lub usługowej, a co za tym idzie do odpowiedniego symbolu GTU. Jak pisaliśmy w wymienionym powyżej artykule, dopasowanie odpowiedniego symbolu GTU do danej faktury jest obowiązkiem przedsiębiorcy i wymaga współpracy pomiędzy nim a biurem rachunkowym. Należy pamiętać, że jakikolwiek błąd w JPK_VAT może wiązać się z nałożeniem kary w wysokości 500 zł, choć dopiero po wcześniejszym wezwaniu podatnika do skorygowania błędu.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1ksiegowosc

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.