Wykup samochodu z leasingu jeszcze w tym roku?

środa, 29 Grudzień 2021 w kategorii Księgowość

Przepisy Polskiego Ładu wydłużają termin, po upływie którego, przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PIT po sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu. Po spełnieniu jakich warunków transakcja będzie podlegała opodatkowaniu? Co należy zrobić, żeby się przed tym uchronić?

Kiedy sprzedaż samochodu z leasingu podlegać będzie opodatkowaniu?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład), odpłatne zbycie składników wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem PIT, pod warunkiem że:

– składniki te przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej oraz

– między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Przepisy te wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Powyższe oznacza, że sprzedaż samochodu, który był użytkowany na podstawie umowy leasingu, po jego wykupie do majątku prywatnego od leasingodawcy, przed upływem 6 lat od dokonania wykupu, wiązać się będzie z obowiązkiem zapłaty podatku PIT. Podatek będzie płacony od wartości pojazdu.

Jeżeli wykup samochodu z leasingu będzie miał miejsce w 2022 roku, zastosować należy powyższe przepisy.

Jak jest do końca 2021 roku?

Obecnie przedsiębiorca, użytkujący samochód na podstawie umowy leasingu, może dokonać wykupu samochodu od leasingodawcy do majątku prywatnego, a następnie po 6 miesiącach od wykupu sprzedać samochód osobie trzeciej bez konieczności zapłaty podatku PIT.

Co można zrobić do końca 2021 roku?

Przedsiębiorca, któremu zależy na zachowaniu możliwości odsprzedaży leasingowanego samochodu po upływie 6 miesięcy od dokonania wykupu, powinien wykupić samochód od leasingodawcy jeszcze w tym roku. Z tej możliwości skorzystają zwłaszcza przedsiębiorcy, którym umowa leasingowa niedługo się kończy i pozostało im do zapłacenia niewiele rat leasingowych.

Procedurę wykupu samochodu od leasingodawcy przedsiębiorca powinien rozpocząć od złożenia wniosku u leasingodawcy o wcześniejsze zakończenie umowy leasingowej. Następnie leasingodawca przygotowuje ofertę wykupu. Proces powinien zakończyć się podpisaniem stosownego porozumienia pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Kluczowe jest tutaj, by do końca grudnia 2021 roku nastąpiło przeniesienie prawa własności samochodu na przedsiębiorcę. Po stronie przedsiębiorcy, jako nowego właściciela, pozostaje przerejestrowanie auta – w terminie 30 dni od przeniesienia prawa własności.

Możliwość sprzedaży poleasingowego samochodu bez podatku PIT po upływie 6 miesięcy od dokonania wykupu samochodu od leasingodawcy przedsiębiorca zachowa tylko w przypadku, gdy wykup samochodu nastąpi do końca 2021 roku.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.