Wykup samochodu z leasingu w Polskim Ładzie

środa, 31 Sierpień 2022 w kategorii Podatki, Księgowość

Przepisy Polskiego Ładu utrudniły sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu, wydłużając termin, po upływie którego przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PIT po sprzedaży. Czy istnieje sposób na uniknięcie opodatkowania?

Wykup samochodu do majątku prywatnego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład), od 1 stycznia 2022 roku odpłatne zbycie składników wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem PIT pod warunkiem, że:

– składniki te przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej oraz

– między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Z uwagi na powyższe, sprzedaż, po 1 stycznia 2022 roku, samochodu, który był użytkowany na podstawie umowy leasingu, po jego wykupie do majątku prywatnego od leasingodawcy, przed upływem 6 lat od dokonania wykupu, wiąże się z obowiązkiem rozpoznania przychodu z działalności gospodarczej, a co za tym idzie zapłaty podatku PIT od wartości pojazdu. Opodatkowaniu nie będzie podlegać sprzedaż pojazdu po upływie 6 lat.

Przypomnijmy, że do końca 2021 roku przedsiębiorca użytkujący samochód na podstawie umowy leasingu mógł dokonać wykupu samochodu od leasingodawcy do majątku prywatnego, a następnie po 6 miesiącach od wykupu sprzedać samochód osobie trzeciej bez konieczności zapłaty podatku PIT.

Samochód wykupiony z leasingu na cele prywatne może być nadal wykorzystywany w prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. W takiej sytuacji jednak do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć jedynie 20% wartości wydatków.

Czy można uniknąć opodatkowania sprzedaży przed upływem 6 lat?

Nie można uniknąć opodatkowania transakcji sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu przed upływem 6 lat. Należy jednak podkreślić, że opodatkowaniu podatkiem PIT podlega wyłącznie sprzedaż, a podstawą przeniesienia własności samochodu może być także darowizna. Darowizna, co do zasady, wiąże się z kolei obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn przez nabywcę. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Po pierwsze zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł w okresie 5 lat. Przekazanie w drodze darowizny samochodu o wartości do 9637 zł osobie zaliczonej do I grupy podatkowej (m.in. małżonkowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu) nie będzie skutkowało koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn przez nabywcę – wydaje się jednak, że większość samochodów wykupionych z leasingu będzie miało większą wartość.

Po drugie zwalnia się z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma lub macochę, pod warunkiem zgłoszenia nabycia własności tych rzeczy lub praw właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Zatem, niezależnie od wartości rynkowej samochodu, zbycie samochodu w drodze darowizny osobie zaliczanej do tzw. zerowej grupy podatkowej nie będzie skutkowało obowiązkiem uiszczenia podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem dokonania przez tę osobę stosownego zgłoszenia nabycia do urzędu skarbowego.

Wykup samochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może dokonać wykupu samochodu z leasingu także w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli wartość samochodu widniejąca na fakturze dokumentującej wykup przekracza kwotę 10.000 złotych (netto w przypadku czynnych podatników VAT oraz brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT), przedsiębiorca ma obowiązek wprowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych i dokonania amortyzacji.

Jeżeli wartość samochodu widniejąca na fakturze dokumentującej wykup nie przekracza kwoty 10.000 złotych przedsiębiorca może (ale nie musi) wprowadzić pojazd do ewidencji środków trwałych i dokonać amortyzacji. Przedsiębiorca może także wydatki na jego nabycie zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu oddania go do używania.

Przepisy Polskiego Ładu wydłużyły termin, po upływie którego przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PIT po sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu aż do 6 lat. Zbycie samochodu wykupionego z leasingu w drodze darowizny na rzecz osób z tzw. zerowej grupy podatkowej nie będzie jednak skutkowało obowiązkiem zapłaty ani podatku PIT przez przedsiębiorcę, ani podatku od spadków i darowizn przez nabywcę.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.