Wysokość składek ZUS w 2017 roku

środa, 1 Luty 2017 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest opłacać co miesiąc składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składek obliczana jest od konkretnych zmiennych, których wysokość wzrosła w 2017 r. Wzrosła też zatem wysokość składek ZUS.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

Przedsiębiorca składki na ubezpieczenia społeczne, tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe opłaca od kwoty nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2017 roku prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 4.263 zł. Zatem podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2.557,80 zł (60% z kwoty 4.263 zł). Składki na ubezpieczenia społeczne przedstawiają się następująco:

a) 499,28 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52 % podstawy wymiaru)

b) 204,62 zł na ubezpieczenie rentowe (8%)

c) 62,67 zł na ubezpieczenie chorobowe (2,45%)

d) 46,04 zł na ubezpieczenie wypadkowe (1,8%; gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób),

łączna suma składek wyniesie zatem 812,61 zł.

Do powyższych składek doliczyć należy jeszcze składkę na Fundusz Pracy w wysokości 62,67 zł (2,45% podstawy wymiary).

Przedsiębiorcy odczują w lutym 4,6% podwyżkę płatności, ponieważ o 124,80 zł wzrosła podstawa wymiaru składek społecznych.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla „małych” przedsiębiorców

Z kolei dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, które w 2017 roku wynosi 2.000 zł. Podstawa wymiaru składek wynosi zatem 600 zł. Z niższej podstawy wymiaru składek, a co za tym idzie z ulg w opłacaniu składek ZUS, przedsiębiorcy mogą korzystać przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego. Wysokość poszczególnych składek opiewa na kwotę:

a) 117,12 zł w przypadku ubezpieczenia emerytalnego,

b) 48,00 zł w przypadku ubezpieczenia rentowego,

c) 14,70 zł w przypadku ubezpieczenia chorobowego,

d) 10,80 zł w przypadku ubezpieczenia wypadkowego,

łącznie 190,62 zł.

Młodzi przedsiębiorcy odczują wzrost o 4,9% w stosunku do roku poprzedniego. Podstawa wymiaru składek wzrosła o 45 zł.

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek ZUS nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorca ma także obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta obliczana jest od 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2016 r. niezależnie od tego, czy jest to przedsiębiorca dopiero rozpoczynający działalność, czy przedsiębiorca prowadzący działalność ponad 2 lata. GUS ogłosił 18 stycznia 2017 r., że wynagrodzenie to wyniosło 4.404,17 zł. Minimalna kwota od jakiej przedsiębiorca będzie opłacał składkę zdrowotną wynosi w przybliżeniu 3.303,13 zł.

Składka zdrowotna (9%) w 2017 roku to 297,28 zł, a to oznacza wzrost o 2,88% w stosunku do roku poprzedniego.

Ważne!

Pamiętajmy, że składkę zdrowotną opłaca się odrębnie od każdego rodzaju działalności, czyli np. przedsiębiorca, który uzyskuje przychody z działalności opodatkowanej ryczałtem i działalności opodatkowanej skalą opłaca składki podwójnie. Plusem jednak jest to, że 7,75% zapłaconej składki zdrowotnej przedsiębiorca odliczy od podstawy opodatkowania – 255,99 zł. Oznacza to, że zapłaci mniejszy podatek dochodowy PIT.

Łączna wysokość składek

Łączna wysokość składek ZUS, jaką będzie płacił przedsiębiorca miesięcznie w 2017 roku wyniesie 1.172,56 zł. Natomiast łączna wysokość składek dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność – 487,90 zł. Termin wpłaty pierwszych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne tj. za styczeń 2017 r. upływa 6 lutego.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (4 votes, average: 4,75 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.