Wysokość składek ZUS w 2020 r.

środa, 2 Październik 2019 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Księgowość

Jak co roku, także w 2020 r., wzrośnie wysokość składek ZUS, które co miesiąc zobowiązani są opłacać do ZUS-u przedsiębiorcy. Poniżej przedstawiamy wysokości składek ZUS w 2020 r. dla tych przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do opłacania stałych, zryczałtowanych składek ZUS.

W poprzednim artykule (o zmianach w składkach ZUS) pisaliśmy o tym, na jakie zmiany w składkach ZUS muszą przygotować się przedsiębiorcy rozpoczynający lub kontynuujący działalność gospodarczą w 2020 r. Powyższe zmiany nie wpłyną jednak na stałe, zryczałtowane wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy nie spełniają kryteriów uprawniających do opłacania składek ZUS od osiągniętego przychodu (tzw. „mały ZUS”).

Wysokość składek ZUS na ubezpieczenia społeczne w 2020 r.

Wysokość zryczałtowanych składek ZUS na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od prognozowanej przeciętnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Przewiduje się, że w 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie aż 5227 zł brutto (a więc znacznie wzrośnie w stosunku do roku poprzedniego). Minimalną podstawą wymiaru składek ZUS na ubezpieczenia społeczne jest 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a poszczególne składki ZUS stanowią określone stopy procentowe wyliczonej we wskazany powyżej sposób podstawy wymiaru.

Składki na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. przedstawiać się będą następująco:

a) 612,19 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52 % podstawy wymiaru),

b) 250,90 zł na ubezpieczenie rentowe (8%),

c) 76,84 zł na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

d) 52,37 zł na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%; gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób).

Do powyższych składek doliczyć należy jeszcze składkę na Fundusz Pracy w wysokości 76,84 zł(2,45% podstawy wymiary).

Łączna wysokość składek ZUS na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. może wynieść zatem 1069,14 zł. Powyższa kwota nie obejmuje składki zdrowotnej!

Wysokość preferencyjnych składek ZUS na ubezpieczenia społeczne

Możliwość opłacania składek ZUS od preferencyjnej podstawy wymiaru przedsiębiorcy mają przez 24 miesiące prowadzenia działalności. Jeżeli skorzystają z ulgi – 6 miesięcy bez składek ZUS (o której szerzej pisaliśmy w artykule o uldze na start), niższe składki ZUS opłacają przez 24 miesiące następujące po pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w preferencyjnej wysokości jest minimalne wynagrodzenie miesięczne obowiązujące w danym roku podatkowym. W 2020 r. ma ono wynieść 2600 zł brutto. Minimalną podstawę wymiaru składek ZUS na ubezpieczenia społeczne w preferencyjnej wysokości stanowi 30% ww. minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.

Składki na ubezpieczenia społeczne w preferencyjnej wysokości w 2020 r. przedstawiać się będą następująco:

a) 152,26 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52 % podstawy wymiaru),

b) 62,40 zł na ubezpieczenie rentowe (8%),

c) 19,11 zł na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

d) 13,03 zł na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%; gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób).

Łączna wysokość składek ZUS na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. może wynieść zatem 246,80 zł. Kwota ta nie obejmuje składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek ZUS nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Wysokość składek ZUS na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r.

Z kolei wysokość składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale poprzedniego roku, bez względu na to, czy dotyczy składek ZUS opłacanych w standardowej czy też preferencyjnej wysokości. Nie jest jeszcze znana dokładna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2019 r. (kwotę tę podaje Prezes GUS pod koniec stycznia każdego roku), ale szacuje się, że składka zdrowotna wyniesie 366,28 zł (9% podstawy wymiaru stanowiącej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku).

Łączna wysokość składek

Biorąc powyższe wyliczenia pod uwagę, łączna wysokość składek ZUS, jaką będzie płacił przedsiębiorca miesięcznie w 2020 roku (jeżeli potwierdzi się wysokość składki zdrowotnej) wyniesie 1 435,42 zł. Natomiast łączna wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy uprawnieni są do ich opłacania od preferencyjnej podstawy wymiaru wyniesie 613,08 zł. Oznacza to wzrost wysokości składek ZUS o prawie 10% w stosunku do roku poprzedniego.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.