Wysokość składek ZUS w 2021 r.

środa, 6 Styczeń 2021 w kategorii Księgowość

Wysokość składek ZUS w 2021 r. wzrośnie w stosunku do roku 2020. Nowe wyższe składki przedsiębiorcy zapłacą od lutego 2021 r.

Wysokość zryczałtowanych składek ZUS

Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyjnych składek ZUS oraz nie spełniają warunków do stosowania tzw. „małego ZUS-u plus” uzależniona jest od prognozowanej przeciętnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia w danym roku podatkowym, które w 2021 r. wyniesie 5259 zł brutto.

Minimalną podstawę wymiaru składek ZUS na ubezpieczenia społeczne stanowi natomiast 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a więc kwota 3155,40 zł, przedsiębiorcy mogą jednak zadeklarować wyższą kwotę. Poszczególne składki ZUS stanowią określone stopy procentowe wyliczonej we wskazany powyżej sposób podstawy wymiaru.

Składki na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. wynosić będą zatem co najmniej:

a) 615,93 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52 % podstawy wymiaru),

b) 252,43 zł na ubezpieczenie rentowe (8%),

c) 77,31 zł na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

d) 52,37 zł na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%; gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób) (przy czym kwota ta wzrasta od 1 kwietnia do 52,70 zł).

Do powyższych składek doliczyć należy jeszcze składkę na Fundusz Pracy w wysokości 77,31 zł (2,45% podstawy wymiary).

Łączna wysokość składek ZUS na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. wyniesie zatem co najmniej 1075,35 zł (od kwietnia 1075,68 zł). Powyższa kwota nie obejmuje składki zdrowotnej!

Uwaga!

Przedsiębiorcy, którzy w 2020 roku osiągnęli przychód nie wyższy niż 120 tys. zł mają możliwość opłacania niższych składek ZUS, liczonych od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od osiągniętego dochodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (czyli za 2020 r.).

Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy korzystają z małego ZUSu plus, można obliczyć samemu. O tym jak to zrobić, pisaliśmy w artykule o składkach ZUS zależnych od dochodu.

Wysokość preferencyjnych składek ZUS

Możliwość opłacania składek ZUS od preferencyjnej podstawy wymiaru przedsiębiorcy mają przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli jednak skorzystają z ulgi na start – 6 miesięcy bez składek ZUS, niższe składki ZUS opłacają przez 24 miesiące następujące po pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w preferencyjnej wysokości jest minimalne wynagrodzenie miesięczne obowiązujące w danym roku podatkowym, które w 2021 r. wyniesie 2800 zł brutto.

Minimalną podstawę wymiaru składek ZUS na ubezpieczenia społeczne w preferencyjnej wysokości stanowi 30% ww. minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, tj. 840 zł, przedsiębiorcy mogą jednak zadeklarować wyższą kwotę.

Składki na ubezpieczenia społeczne w preferencyjnej wysokości w 2021 r. wynosić będą zatem co najmniej:

a) 163,97 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru),

b) 67,20 zł na ubezpieczenie rentowe (8%),

c) 20,58 zł na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

d) 13,03 zł na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%; gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób) (przy czym kwota ta wzrasta od 1 kwietnia do 14,03 zł).

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek ZUS nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. wyniesie zatem co najmniej 264,78 zł (od kwietnia 265,78 zł). Kwota ta nie obejmuje składki zdrowotnej.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale poprzedniego roku. Nie jest jeszcze znana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2020 r. (kwotę tę podaje Prezes GUS pod koniec stycznia każdego roku), a zatem nie jest jeszcze znana wysokość składki zdrowotnej.

Składki ZUS w nowej wysokości obowiązują od stycznia 2021 r., więc pierwszy raz nowe, wyższe składki przedsiębiorcy zapłacą w lutym 2021 r.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1ksiegowosc

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.