Wyższe koszty prowadzenia działalności czyli podwyżka składek ZUS w 2019 r.

środa, 30 Styczeń 2019 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

W 2019 r. przedsiębiorcy ponosić będą wyższe koszty prowadzenia działalności m.in. z uwagi na wyższe składki ZUS.

Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorcy opłacającego ZUS w pełnej wysokości wynosi w 2019 r. 1316,97 zł.

Podwyżka składek ZUS dotknie również przedsiębiorców opłacających ZUS na preferencyjnych zasadach (wysokość składek wyniesie 519,28 zł), tych, którzy uzależniają składki ZUS od przychodu (artykuł pod tym linkiem) oraz tych, którzy korzystają z ulgi na start, o której pisaliśmy tutaj. Dwie ostatnie grupy muszą liczyć się z wyższą składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Dlaczego wzrastają składki ZUS?

Składki ZUS wzrastają z roku na rok, ponieważ wzrastają wysokości kwot, na podstawie których oblicza się podstawę wymiaru składek ZUS.

Minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, którzy opłacają składki ZUS w standardowej wysokości stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2019 roku prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 4.765 zł. Zatem podstawa wymiaru składek wzrosła w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 2.859 zł (60% z kwoty 4.765 zł).

Dla przedsiębiorców opłacających ZUS w preferencyjnych stawkach podstawę wymiaru składek stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, które w 2019 roku wynosi 2.250 zł. Podstawa wymiaru składek wynosi zatem 675 zł (wzrost w stosunku do poprzedniego roku).

Z kolei minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne stanowi 75% wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale danego roku.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2018 r. została ogłoszona przez Prezesa GUS 18 stycznia 2019 r. i wyniosła 5.071,41 zł. Z uwagi na to wzrosła podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne (wynosi około 3.803,56 zł).

Ile wynoszą składki ZUS na ubezpieczenia społeczne?

Przy minimalnej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynoszącej, zgodnie z powyższymi obliczeniami, 2.859 zł, wysokość składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (opłacanych w standardowej wysokości) przedstawia się następująco:

a) 558,08 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52 % podstawy wymiaru),

b) 228,72 zł na ubezpieczenie rentowe (8%),

c) 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

d) 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%; gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób),

e) 70,05 zł na Fundusz Pracy (2,45%).

Łączna suma składek wyniesie 974,65 zł. Oznacza to wzrost o 65,89 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Z kolei wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych składek ZUS (przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności), przy minimalnej podstawie wymiaru wynoszącej 675 zł wynosi:

a) 131,76 zł w przypadku ubezpieczenia emerytalnego,

b) 54,00 zł w przypadku ubezpieczenia rentowego,

c) 16,54 zł w przypadku ubezpieczenia chorobowego,

d) 11,27 zł w przypadku ubezpieczenia wypadkowego.

Łącznie – 213,57 zł. Oznacza to wzrost o 14,23 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Ile wynosi wysokość składki zdrowotnej?

Do powyższych składek doliczyć należy również składkę zdrowotną. W 2019 r. składka zdrowotna wynosi 342,32 zł (9% podstawy wymiaru czyli 3.803,56 zł). W stosunku do roku poprzedniego wzrośnie o 22,38 zł miesięcznie.

Składka zdrowotne obowiązuje każdego przedsiębiorcę w tej samej wysokości.

Jak wynika z powyższego, podwyżka składek ZUS dotyczy każdego przedsiębiorcy. Dla przedsiębiorcy, który opłaca składki w standardowej wysokości, danina na rzecz ZUS wzrośnie o 88,27 zł miesięcznie, co daje roczną podwyżkę w wysokości około 1060 zł. Z kolei dla przedsiębiorcy, który korzysta z preferencyjnych składek podwyżka wyniesie 36,63 zł miesięcznie (439,56 zł rocznie). Pozostali przedsiębiorcy odczują wzrost wysokości składki zdrowotnej.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.