Zmiany w JPK_VAT od lipca 2021 r.?

środa, 19 Maj 2021 w kategorii Podatki

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zmieni zasady stosowania w pliku JPK_VAT oznaczeń „TP” i „MPP” oraz niektórych symboli „GTU”.

W artykule o tym, jak powinna wyglądać współpraca przedsiębiorcy z biurem rachunkowym po 1 października 2020 r., pisaliśmy o tym, że od 1 października 2020 roku wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT mają obowiązek składać JPK_VAT wyłącznie w formie elektronicznej. Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K są przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.

W pliku JPK_VAT umieszcza się oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13. Ponadto określone procedury transakcji prezentowane są za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP.

Zmiany dotyczące oznaczenia „TP”

Obecnie symbolem „TP” oznacza się transakcję, w której zachodzą powiązania pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczonych usług.

Projektowane przepisy zmieniają regulację dotyczącą stosowania oznaczenia „TP” poprzez wprowadzenie progu kwotowego dla oznaczania takich transakcji (15 000 zł). Zgodnie z projektowanymi przepisami, oznaczenie „TP” odnosić się będzie do transakcji, w których zachodzą powiązania pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczonych usług, ale tylko do tych, w których łączna kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania.

Zatem transakcje przekraczające 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi, powinny być oznaczane symbolem „TP”. A transakcje o wartości poniżej 15 000 zł – nie.

Uwaga!

Za wyjątkiem transakcji, w których powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Zmiany dotyczące oznaczenia „MPP”

Ponadto zmiany dotyczyć mają oznaczenia „MPP”. Obecnie symbol „MPP” umieszcza się w pliku JPK_VAT w przypadku transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie „MPP” należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Zgodnie z planowanymi zmianami stosowanie „MPP” będzie obowiązkowe również wtedy, gdy transakcja objęta będzie mechanizmem podzielonej płatności dobrowolnie.

Zmiany dotyczące oznaczeń „GTU”

Ponadto w celu wyeliminowania wątpliwości w stosowaniu oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług, które prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13 doprecyzowano opisy niektórych towarów i usług. Tytułem przykładu należy wymienić oznaczenie „GTU_01”, które po zmianach stosować się będzie do napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208.

Pierwotnie przewidywano, że zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2021 roku. Tak się jednak nie stało. Projekt jest obecnie na etapie opiniowania. Od 17 marca 2021 roku w Rządowym Centrum Legislacyjnym nie zanotowano zmian, które świadczyłyby o postępie prac nad projektem. W kuluarach mówi się, że wejdzie w życie od lipca 2021 roku. Na dzień dzisiejszy oznaczenia „TP”, „MPP” i „GTU” stosujemy więc na starych zasadach.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.