Zmiany w podatkach w 2019 roku

środa, 19 Grudzień 2018 w kategorii Podatki

Od 1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie wiele zmian w przepisach podatkowych, które z założenia mają na celu zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. Czy tak będzie w istocie?

Po pierwsze

Przedsiębiorcy prowadzący tzw. firmy rodzinne tj. zatrudniający małżonka czy małoletnie dzieci, będą mieli możliwość zaliczenia wydatków wynikających z zatrudnienia małżonka i dzieci w prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwie (wynagrodzenia) do kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że wynagrodzenie to będzie rozliczane analogicznie jak wynagrodzenie osób spoza rodziny.

Ważne!

Powyższy przywilej dotyczyć będzie jedynie małżonka przedsiębiorcy i małoletnich dzieci. Nie będzie dotyczyć pracy własnej przedsiębiorcy ani pozostałych członków rodziny.

Po drugie

Do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu w wysokości 20%, w przypadku gdy auto będzie własnością przedsiębiorcy, ale nie zostanie przez niego wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Z kolei w przypadku pozostałych aut (np. aut wziętych w leasing, najem czy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych) wykorzystywanych do celów służbowo-prywatnych do kosztów uzyskania przychodu będzie można zaliczyć do 75% wydatków.

Do wydatków podlegających odliczeniu zaliczamy np. koszt paliwa, napraw, przeglądów czy zakupu części zamiennych. Odliczeniu podlega 20%/75% kwoty netto z faktury zakupowej.

Wprowadzone zmiany należy ocenić negatywnie. Od 1 stycznia przedsiębiorcy bardziej opłacać się będzie używanie do celów służbowych auta wynajmowanego czy użyczonego (najlepiej przez członków rodziny) niż własnego (którego nie wprowadzi do ewidencji środków trwałych)! W tym pierwszym przypadku będzie miał możliwość odliczenia większego procentu wydatków.

Obecnie zarówno przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w swojej działalności samochody prywatne, jak i przedsiębiorcy, którzy wykorzystują samochody używane na podstawie umowy najmu czy użyczenia mają obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu tzw. kilometrówki i na jej podstawie odliczają wydatki. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule pod tym linkiem.

Natomiast jeśli chodzi o wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego, który wprowadzony jest do ewidencji środków trwałych, ale nie służy podatnikowi wyłącznie do celów gospodarczych – obecnie nie są one limitowane (oczywiście odliczane są jedynie wydatki eksploatacji samochodu do celów służbowych). Jak wynika z powyższego – po zmianach przedsiębiorca będzie miał możliwość odliczenia jedynie 75% wydatków.

Prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko samochodu osobowego wykorzystywanego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej.

Po trzecie

Do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może również zaliczyć tzw. odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu. Obecnie pełne odpisy amortyzacyjne można odliczyć w przypadku aut o wartości do 20 tys. euro (dla elektrycznych – 30 tys. euro). Od 1 stycznia 2019 r. pełne odpisy amortyzacyjne będą możliwe dla aut o wartości do 150 tys. zł w przypadku pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz do 225 tys. zł w przypadku aut elektrycznych.

Powyższą zmianę należy ocenić pozytywnie, ponieważ podwyższono limit amortyzacji dla samochodów osobowych.

Po czwarte

Negatywnie należy również ocenić zmiany wprowadzające ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych czy z tytułu najmu samochodów osobowych. Do tej pory nie było ograniczeń w zaliczaniu do KUP pełnych rat leasingowych wraz z odsetkami. Zgodnie z nowym brzmieniem ustaw, do kup będzie można zaliczyć opłaty z tytułu wyżej wymienionych umów jedynie w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Jeżeli zatem wartość pojazdu przekroczy 150 000 zł, pełne odliczenie opłat np. rat leasingowych nie będzie możliwe.

Po piąte

Zdecydowano się na podniesienie rocznego limitu przychodów, który uprawnia do otrzymania statusu małego podatnika. Zamiast obecnego 1,2 mln euro, wprowadzono limit w wysokości 2 mln euro. Oznacza to poszerzenie kręgu małych podatników. Przypomnijmy, że mali podatnicy m.in. mają możliwość skorzystania z uproszczonej formy sporządzania sprawozdań finansowych, mają prawo do rzadszego wpłacania zaliczek na PIT i CIT, obowiązuje ich niższa stawka opodatkowania CIT.

Powyższa zmiana zacznie jednak obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Jak wynika z powyższego, przedsiębiorców czekają znaczne zmiany w podatku dochodowym, w szczególności w zakresie możliwości zaliczania niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Część z nich jest zdecydowanie na korzyść przedsiębiorców, jak możliwość odliczenia od przychodu wynagrodzenia zatrudnionej w firmie małżonki lub małoletniego dziecka, a część należy ocenić negatywnie jak np. limitowana możliwość odliczenia od przychodu ponoszonych opłat leasingowych.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.