Zmiany w ryczałcie od 1 stycznia 2021 r.?

środa, 18 Listopad 2020 w kategorii Księgowość

Od 1 stycznia 2021 r. planowane jest wprowadzenie korzystnych zmian w ryczałcie ewidencjonowanym.

Jedną z form opodatkowania podatkiem dochodowym jest ryczałt ewidencjonowany. Wybór tej formy opodatkowania oznacza, że podatek płaci się od przychodu bez możliwości pomniejszenia tego przychodu o koszty jego uzyskania. Przychód może być jedynie pomniejszany o zapłacone składki ZUS. Stawki ryczałtu w 2020 roku są następujące: 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Wysokość stawki uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może opłacać podatek w zryczałtowanej formie, jeżeli rozpoczyna działalność, a także o ile w roku poprzednim przychód uzyskany przez niego z wykonywanej działalności nie przekroczył 250 tys. euro (przeliczone na złote według ogłaszanego przez NBP średniego kursu euro obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego dany rok podatkowy). Niektóre formy działalności są wyłączone z możliwości rozliczania się ryczałtem.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przewidująca wprowadzenie zmian w ryczałcie, została uchwalona przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. W dniu 25 listopada 2020 r. będzie rozpatrywana przez Senat. Planowane jest, że zmiany dotyczące ryczałtu ewidencjonowanego wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Co się zmieni od 1 stycznia 2021 r.? 

Limit przychodów

Przedsiębiorca będzie mógł opłacać podatek w zryczałtowanej formie, o ile w roku poprzednim przychód uzyskany przez niego z wykonywanej działalności nie przekroczył 2 mln euro (przeliczone na złote według ogłaszanego przez NBP średniego kursu euro obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego dany rok podatkowy). Limit przychodów zostanie zwiększony więc aż ośmiokrotnie.

Wyłączenia podmiotowe

Uchyla się załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który stanowi, że możliwości rozliczania się ryczałtem nie mają podatnicy, którzy świadczą m.in. następujące usługi: reklamowe, pośrednictwa finansowego, detektywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju, finansowe i ubezpieczeniowe, w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego.

Definicja wolnego zawodu

Zmianie ulegnie definicja wolnego zawodu. Definicja wolnego zawodu zostanie poszerzona m.in. o: psychologa, fizjoterapeutę, adwokata, notariusza, radcę prawnego, architekta, inżyniera budownictwa, rzeczoznawcę budowlanego, biegłego rewidenta, księgowego, agenta ubezpieczeniowego, doradcę podatkowego, doradcę restrukturyzacyjnego.

Stawki

Od 1 stycznia 2021 r. obniżeniu o 3% ulec ma stawka 20%, tj. na 17%. Stawka ta dotyczy przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów. Obniżeniu ulec ma także stawka 17% na 15%. Stawka ta dotyczy m.in. następujących usług: pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, reklamowych, parkingowych, hotelarskich, fotograficznych, detektywistycznych czy ochroniarskich. Z kolei stawką 10% zostanie opodatkowany przychód ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

Powyżej przedstawione zmiany objęte zostały rządowym projektem ustawy o zmianie m.in. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotyczą one zwiększenia limitu przychodów upoważniającego do rozliczania się ryczałtem, zmiany definicji wolnego zawodu, zmniejszenia stawek ryczałtu dla niektórych rodzajów działalności oraz poszerzenia możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Zmiany mają szanse wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1ksiegowosc

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.