Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych do KRS

środa, 12 Czerwiec 2019 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Rozszerzono krąg podmiotów, które mają możliwość złożenia do KRS corocznych sprawozdań finansowych. Zgłoszenie może podpisać już nie tylko członek zarządu spółki kapitałowej czy wspólnik spółki osobowej, ale także prokurent, a nawet profesjonalny pełnomocnik.

O tym, że sprawozdania finansowe sporządzane od 1 października 2018 r. muszą mieć formę elektroniczną oraz że składa się je w specjalnie udostępnionym do tego celu przez Ministerstwo Sprawiedliwości systemie teleinformatycznym, pisaliśmy w artykule wyjaśniającym, w jaki sposób spółka z o.o. złoży sprawozdanie finansowe do KRS.

Wskazywaliśmy w nim, że zgłoszenie sprawozdania finansowego wraz z dokumentami towarzyszącymi do Repozytorium Dokumentów Finansowych ma obowiązek złożyć w imieniu spółki wpisany do KRS członek zarządu spółki kapitałowej lub wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, ewentualnie syndyk lub likwidator. Co więcej, członek zarządu lub wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki mogli dokonać zgłoszenia pod warunkiem, że posiadali numer PESEL.

Możliwość podpisania zgłoszenia wyłącznie przez osobę będącą w zarządzie spółki (wspólnika spółki) i dodatkowo posiadającą numer PESEL nastręczała wielu problemów. Podmioty, w których osobami uprawnionymi do reprezentacji byli wyłącznie cudzoziemcy, zmuszone były korzystać z płatnej możliwości składania sprawozdań finansowych przez system S24.

Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do składania zgłoszeń dokumentów finansowych

Powyższe problemy rozwiązuje nowelizacja ustawy o KRS poszerzająca krąg osób, które są uprawnione do podpisania i złożenia zgłoszenia dokumentów finansowych do KRS. Art. 19e ust. 2 ustawy o KRS określający sposób składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmieniony został ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Zmiana weszła w życie 12 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia dokumentów finansowych dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu

Po zmianach zgłoszenie dokumentów finansowych za pośrednictwem ww. platformy podpisuje w imieniu podmiotu wpisanego do KRS co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze przedsiębiorców, wpisana jako uprawniona do reprezentacji podmiotu samodzielnie lub łącznie z innymi osobami, ale także prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz likwidator.

Utrzymana została zatem zasada, zgodnie z którą spółka, w zakresie zgłaszania sprawozdań finansowych do RDF, może nie być reprezentowana zgodnie z zasadami reprezentacji ustalonymi w umowie spółki. Zgłoszenia dokonuje co najmniej jedna osoba fizyczna np. członek zarządu nawet w sytuacji, gdy zgodnie z umową spółki jest on uprawniony do reprezentacji spółki wyłącznie z innym członkiem zarządu.

Takie sformułowanie powyższego przepisu znacznie poszerza krąg osób uprawnionych do podpisania i wysłania zgłoszenia do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Rezygnacja z wyrażenia „jako członek organu uprawnionego” na rzecz wyrażenia „jako uprawniona” wprowadza możliwość składania zgłoszenia przez m.in. przedstawiciela oddziału przedsiębiorcy zagranicznego.

Znowelizowany przepis przewiduje również możliwość podpisania zgłoszenia przez prokurenta.

Ani prokurent, ani przedstawiciel oddziału przedsiębiorcy zagranicznego nie mieścił się w zakresie „członka organu uprawnionego”, w związku z czym przed nowelizacją nie miał możliwości złożenia zgłoszenia w imieniu spółki.

Zgłoszenia dokumentów finansowych może dokonać profesjonalny pełnomocnik

Ponadto, zgodnie z art. 19e ust. 3a ustawy o KRS, zgłoszenia sprawozdania finansowego może dokonać w imieniu podmiotu wpisanego do KRS także adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny wpisany na listę radców prawnych/adwokatów/prawników zagranicznych, pod warunkiem że posiada numer PESEL, który jest ujawniony w systemie informatycznym prowadzonym przez Naczelną Radę Adwokacką/Krajową Radę Radców Prawnych. Profesjonalny pełnomocnik dokonuje zgłoszenia, powołując się na udzielone mu pełnomocnictwo. Oznacza to, że do zgłoszenia nie dołącza się dokumentu pełnomocnictwa, a jedynie oświadczenie pełnomocnika o umocowaniu do działania w imieniu podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy.

Zgłoszenie dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych przez profesjonalnych pełnomocników możliwe jest od 1 kwietnia 2019 r.

Nowelizacja ustawy o KRS wprowadziła możliwość podpisywania zgłoszeń dokumentów finansowych do KRS także przez inne, poza członkami zarządu, osoby wpisane do KRS jako osoby uprawnione do reprezentacji spółki takie jak prokurent czy przedstawiciel oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Także profesjonalny pełnomocnik dokona w imieniu spółki zgłoszenia dokumentów finansowych.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.