Zmiany w ustawie o fundacji rodzinnej?

środa, 5 Kwiecień 2023 w kategorii Fundacja rodzinna

Ustawa o fundacji rodzinnej jeszcze nie weszła w życie, a Ministerstwo Finansów już zaproponowało zmiany do ustawy. Poprawka dotyczy głównie podatków.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, propozycja zmiany jest podyktowana tym, że fundacja rodzinna ma zabezpieczać kapitał rodzinny, a nie służyć obchodzeniu przepisów podatkowych. Procedowane zmiany objęte są ustawą o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Jak jest?

Świadczenia, które zostaną wypłacone przez fundację rodzinną na rzecz beneficjentów mają zostać opodatkowanie podatkiem CIT w wysokości 15% (na poziomie fundacji) i dodatkowo podatkiem PIT w wysokości 15% (na poziomie beneficjenta).

Wyjątek stanowi fundator i członkowie jego najbliższej rodziny (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha) – w takim przypadku świadczenia przez nich otrzymywane nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem PIT, ale będą opodatkowane podatkiem CIT w wysokości 15%.

Jak może być?

Zaproponowana zmiana polega na wprowadzeniu dodatkowej, trzeciej grupy beneficjentów, dla których wypłata świadczeń z fundacji będzie wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku PIT w wysokości 10% (zamiast dotychczasowych 15%) – dotyczyć to będzie beneficjentów pozostających z fundatorem w stopniu pokrewieństwa zaliczonym do I lub II grupy podatkowej. Będą to osoby z dalszej rodziny, które nie skorzystają z benefitu zarezerwowanego dla grupy zero.

Jak jest?

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą m.in. w zakresie najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Taka działalność nie jest opodatkowania podatkiem CIT.

Jak może być?

Nowelizacja doprecyzowuje jednak, że przychody osiągane z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany, podlegać będą opodatkowaniu.

Jak jest?

Fundator i beneficjent (osoba fizyczna) nie mogą być wspólnikami w spółce podlegającej opodatkowaniu estońskim CIT.

Jak może być?

Fundator i beneficjent (osoba fizyczna) będą mogli być wspólnikami w spółce podlegającej opodatkowaniu estońskim CIT.

Jak jest?

Brak koncepcji tzw. ukrytych zysków.

Jak może być?

Nowelizacja zakłada wprowadzenie koncepcji tzw. ukrytych zysków. Określone w ustawie zdarzenia będą powodować konieczność zapłacenia 15%-podatku CIT przez fundację. Ustawa doprecyzuje zakres zdarzeń, jakie należy uznać za wypłatę świadczenia podlegającego opodatkowaniu na poziomie fundacji.

Nowelizacja została przyjęta przez Sejm i odrzucona przez Senat. W połowie kwietnia wróci do Sejmu. Ww. regulacje miałyby obowiązywać od dnia 22 maja 2023 r., czyli od wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej.

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie dotyczą sprzedaży podmiotów, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.