Zróżnicowana składka zdrowotna w Polskim Ładzie

środa, 27 Październik 2021 w kategorii Księgowość

Uchwalona w dniu 1 października 2021 r. ustawa przewiduje zróżnicowanie zasad opłacania składki zdrowotnej w zależności od wybranej formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

O zmianach w składce na ubezpieczenie zdrowotne polegających na braku możliwości jej odliczenia od podatku oraz o uzależnieniu jej wysokości od dochodu pisaliśmy już w czerwcu w artykule o braku możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej w 2022 r.

Po uchwaleniu w dniu 1 października 2021 r. przez Sejm „nowej wersji” ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zasady opłacania składki zdrowotnej zostały nieco zmienione w stosunku do pierwotnego planu.

Na moment sporządzania niniejszego artykułu ww. ustawa jest rozpatrywana przez Senat. Zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Przypomnijmy, że obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru, którą jest 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku. Ponadto część zapłaconej składki zdrowotnej (7,75% podstawy wymiaru) przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku dochodowego PIT.

Zasady opłacania składki zdrowotnej dla rozliczających się na zasadach ogólnych

 W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (17 lub 32%) utrzymane zostały pierwotnie przedstawione zasady opłacania składki zdrowotnej. Oznacza to, że przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie tej formy opodatkowania zobowiązani będą do opłacania składki zdrowotnej w wysokości 9% osiągniętego dochodu. Co więcej, nie będą mogli odliczyć zapłaconej składki od podatku PIT.

Zasady opłacania składki zdrowotnej dla rozliczających się liniowo

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym (19%) także będą opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne zależną od dochodu, ale w wysokości 4,9% osiągniętego dochodu. Jednocześnie składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (nie mniej niż 270 zł). Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie tej formy opodatkowania także nie będą mogli odliczyć zapłaconej składki zdrowotnej od podatku PIT.

Zasady opłacania składki zdrowotnej dla ryczałtowców

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem zasady opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przedstawiają się następująco:

– składka zdrowotna wynosić będzie 9% podstawy wymiaru,

– podstawę wymiaru stanowić będzie:

* 60% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego dla ryczałtowców z przychodami rocznymi do 60 000 złotych (około 305 zł, biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2020 r.),

* 100% przeciętnego wynagrodzenia dla ryczałtowców z przychodami rocznymi do 300 000 złotych (około 509 zł),

* 180% przeciętnego wynagrodzenia dla ryczałtowców z przychodami rocznymi ponad 300 000 złotych (916 zł).

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców została zatem uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia oraz od wysokości przychodów. Rozliczający się ryczałtem także nie będą mogli odliczyć składki od podatku PIT.

Jednolity termin opłacania składki zdrowotnej

Choć zasady opłacania składki zdrowotnej będą zróżnicowane, to termin opłacania składki będzie jednolity dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy będą musieli opłacić składkę zdrowotną do 20. dnia każdego miesiąca.

W ramach tzw. Polskiego Ładu zasady opłacania składki zdrowotnej zostały zróżnicowane w zależności od formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorcę. I tak: składka zdrowotna będzie zależna od dochodu albo od przychodu, od minimalnego albo od przeciętnego wynagrodzenia. Wspólnym mianownikiem będzie brak możliwości jej odliczenia od podatku.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.