McCarthy & Taggart sp. z o.o. sp. k.

Obsługujemy klientów w sieci oddziałów na terenie całej Polski

Siedziba:

  • Atrium Centrum
  • Al. Jana Pawła II 27
  • 00-867 Warszawa

KRS 0000446166, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 527-26-43-482, REGON: 142707910