Likwidacja spółki

Obsługujemy klientów na terenie całej Polski
Likwidacja spółki

Rozwiązanie spółki może nastąpić na skutek między innymi ziszczenia się przyczyn przewidzianych w umowie spółki, uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki albo przeniesieniu siedziby za granicę, ogłoszenia upadłości spółki czy innych przyczyn przewidzianych w przepisach. W celu jej dokonania należy przeprowadzić wieloetapowy proces likwidacji spółki.

Usługa
Cena
Przeprowadzenie procesu likwidacji
od 4 000 PLN
Opłaty KRS
1 050 PLN
Ogłoszenie w MSiG
od 400 PLN
Taksa notarialna
od 420 PLN
SUMA:
od 5 870 PLN
Przeprowadzenie procesu likwidacji
Cena
od 4 000 PLN
Opłaty KRS
1 050 PLN
Ogłoszenie w MSiG
od 400 PLN
Taksa notarialna
od 420 PLN
SUMA
od 5 870 PLN

Koszt likwidacji spółki uzależniony jest w dużej mierze od skali dotychczasowej działalności, ilości umów i rozliczeń pozostałych do rozwiązania oraz tego czy zakres usługi ma obejmować również przygotowywanie dokumentów finansowych do celów likwidacji czy jedynie obsługę prawną procesu.

Likwidacja spółki która prowadziła działalność w niewielkim zakresie, nie ma wielu umów do rozwiązania i rozliczeń oraz nie posiada znacznego majątku do upłynnienia, zajmuje do 6 miesięcy. Czas ten może się wydłużyć jeśli spółka posiada znaczną ilość umów i rozliczeń do rozwiązania lub mało płynne aktywa.

Jak wygląda proces likwidacji spółki?

  • Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki i stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza
  • Zgłoszenie przez likwidatorów do sądu rejestrowego rozwiązania spółki oraz otwarcia likwidacji oraz złożenie wniosku o publikację ogłoszenia o likwidacji w MSiG – ogłoszenie powinno zawierać wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w przeciągu 3-miesięcy
  • Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji w ciągu 15 dni od dnia otwarcia likwidacji. Następnie likwidatorzy przedstawiają bilans do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników.W sytuacji, gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, likwidatorzy powinni na dzień kończący każdy rok obrotowy składać na zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe.
  • Określenie czynności likwidacyjnych- do zadań likwidatorów należy zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki.
  • Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego i zatwierdzenie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień poprzedzający podział majątku pomiędzy wspólnikami. Dzień później następuje podział majątku pomiędzy wspólnikami, ale nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji.
  • Złożenie wniosku do KRS-u, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego o wykreślenie spółki. Wniosek uzupełniony powinien być o dokumenty takie jak: Protokół NZW o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego, sprawozdanie likwidacyjne, dowód umieszczenia ogłoszenia o likwidacji w MSIG. Tym samym likwidatorzy ogłaszają sprawozdanie likwidacyjne w siedzibie spółki.
  • Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu wniosku w Urzędzie Skarbowym oraz Statystycznym konieczne jest złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru podatników VAT.
  • Archiwizacja ksiąg i dokumentów spółki poprzez przechowane przez osobę wskazaną w umowie spółki lub uchwale wspólników, a w przypadku jej braku, przez osobę wyznaczoną przez sąd rejestrowy oraz zawiadomienie organu podatkowego o miejscu przechowywania dokumentów.

Dlaczego warto wybrać McCarty & Taggart Group?

Komfort i wygoda

Bezpłatnie przygotujemy i zgłosimy wszelkie zmiany w urzędach w Twoim imieniu. Jedyne, co musisz zrobić, to dostarczyć nam potrzebne dane i podpisać dokumenty.

Szybki start firmy

Rozpoczniesz działalność nawet w ciągu kilku godzin od pierwszego kontaktu. Mamy w ofercie wiele gotowych spółek, które możesz nabyć, unikając czekania na realizację formalności.

Bezpieczeństwo

Jedynym wspólnikiem i założycielem oferowanych spółek jest McCarthy & Taggart Group. Gwarantujemy notarialnie brak długów i zobowiązań sprzedawanych spółek.

Doświadczenie

Zaufało nam już ponad 700 klientów. Wielu z nich korzysta z naszych usług nieprzerwanie od kilku lat, doceniając najwyższy standard i jakość obsługi.

Nasi eksperci w mediach

Dołącz do ponad 700 zadowolonych klientów

Felb Operations sp. z o.o.
Dariusz Siwek – Prezes Zarządu

Rekomenduję spółkę McCarthy & Taggart oceniając ją jako partnera kompetentnego, elastycznie i profesjonalnie podchodzącego do realizowanych zleceń oraz szybko reagującego na potrzeby klienta. Współpraca między naszymi firmami układała się pomyślnie, bez żadnych zastrzeżeń. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą McCarthy & Taggart i polecamy ją jako profesjonalnego partnera.

Zobacz, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić

dr Giovanni Ferretti

Legal Advisor