Do 1 grudnia 2019 r. należy zgłosić w KRS zmianę w zakresie przedmiotu działalności

środa, 27 Listopad 2019 w kategorii Założenie spółki z o. o.

Dnia 1 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która zobowiązała podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do podawania w tymże rejestrze ograniczonej liczby pozycji przedmiotu działalności danego podmiotu, tj. wyłącznie 10 pozycji przedmiotu działalności, w tym jednej pozycji jako przedmiotu przeważającej działalności.

Ustawa nałożyła na podmioty, które zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców przed dniem 1 grudnia 2014 r. obowiązek dostosowania informacji w zakresie przedmiotu działalności w pierwszym wniosku o zmianę danych podmiotu składanym po dniu wejścia w życie ustawy. Z kolei podmioty wpisywane do KRS po 1 grudnia 2014 r. od razu we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców zobowiązane zostały wybierać wyłącznie 10 pozycji przedmiotu działalności.

Jeżeli dany podmiot po dniu wejścia w życie ustawy, tj. po 1 grudnia 2014 r. nie złoży żadnego wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców, ma obowiązek dostosować wpis w zakresie przedmiotu działalności do ustawowych wymogów w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Ile mam czasu na dostosowanie informacji w zakresie przedmiotu działalności do treści obowiązujących przepisów?

5 lat od dnia wejścia w życie ustawy mija 1 grudnia 2019 r. Oznacza to, że każdy podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, który nie uaktualnił do tej pory wpisu w KRS w zakresie przedmiotu działalności ma obowiązek zrobić to do dnia 1 grudnia 2019 r. Ponieważ 1 grudnia wypada w niedzielę, termin na dopełnienie obowiązku mija w dniu następującym nie będącym dniem roboczym, tj. 2 grudnia 2019 r.

W jaki sposób zmienić wpis w KRS dotyczący przedmiotu działalności?

W pierwszej kolejności należy wybrać, które z pozycji wskazanych w umowie spółki danego podmiotu mają zostać wpisane do rejestru, a następnie określić, która z tych wybranych pozycji będzie przedmiotem działalności przeważającej.

Uwaga!
Konieczność wyboru 10 pozycji przedmiotu działalności danego podmiotu w celu ujawnienia w KRS nie ogranicza zakresu działalności danego podmiotu określonego w umowie spółki. Wskazanie przedmiotu działalności w KRS pełni tylko funkcję informacyjną.

W celu dokonania zmiany wpisu w KRS podmiot składa odpowiedni dla danej formy prawnej formularz główny. W przypadku spółki z o.o. będzie to KRS-Z3. Załącznikiem do KRS-Z3 jest KRS-ZM. W formularzu KRS-ZM podmiot wskazuje jeden przedmiot działalności jako przedmiot przeważającej działalności. Przedmiot przeważającej działalności musi być określony na poziomie podklasy, np. 46.55.Z. W formularzu KRS-ZM wskazuje się również maksymalnie dziewięć dodatkowych pozycji przedmiotu działalności będących przedmiotem dodatkowej działalności (które mogą być określone na poziomie podklasy, a także na wyższych poziomach: klasy, grupy czy działu). Oczywiście wszystkie wskazane pozycje muszą znajdywać swoje odzwierciedlenie w umowie spółki.

Pamiętaj!
Dostosowanie wpisu w KRS w zakresie przedmiotu działalności nie wymaga zmiany umowy spółki. Jeżeli w umowie spółki jednym z pozycji przedmiotu działalności jest numer PKD określony na poziomie działu, nic nie stoi na przeszkodzie by dany numer uszczegółowić do poziomu podklasy w celu oznaczenia go jako przedmiot przeważającej działalności.

Ile to kosztuje?

Zmiana wpisu w zakresie zmiany przedmiotu działalności wymaga opłaty w wysokości 350 zł (250 zł za wpis w KRS i 100 zł za ogłoszenie w MSiG).

Co grozi za niedopełnienie obowiązku?

Jeżeli dany podmiot nie zgłosi w terminie wniosku o zmianę danych w zakresie przedmiotu działalności, sąd rejestrowy może wszcząć wobec tego podmiotu postępowanie przymuszające na podstawie art. 24 ustawy o KRS. W ramach postępowania przymuszającego sąd rejestrowy wzywa dany podmiot do dostosowania wpisu do wymogów ustawowych, wyznaczając na wypełnienie tego obowiązku 7 dni. Jeżeli dany podmiot nie odpowie na wezwanie sądu, sąd nałoży na dany podmiot grzywnę, którą w razie dalszego uchylania się od spełnienia obowiązku, sąd może ponawiać.

Każdy podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS ma obowiązek dostosować wpis w KRS w zakresie przedmiotu działalności do dnia 1 grudnia 2019 r. Dostosowanie wpisu rozumiane jest jako wskazanie 1 pozycji przedmiotu działalności jako działalności przeważającej oraz co najwyżej 9 dodatkowych pozycji jako działalności dodatkowej. Za niedopełnienie obowiązku sąd może nałożyć karę grzywny.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1zalozenie-spolki-z-o-o

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.