Jak odbywa się walne zgromadzenie spółki akcyjnej?

środa, 9 Czerwiec 2021 w kategorii Spółka akcyjna

Walne zgromadzenie jest jednym z organów każdej spółki akcyjnej decydującym o wielu istotnych sprawach dotyczących jej działalności. W jaki sposób odbywa się walne zgromadzenie? Jak poinformować o nim akcjonariuszy i jak w nim uczestniczyć? Co to jest walne zgromadzenie? Walne zgromadzenie, jest jednym z organów każdej spółki akcyjnej – obok zarządu i rady nadzorczej. Tworzone […]

Urlop wypoczynkowy dla przedsiębiorców?

środa, 2 Czerwiec 2021 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców przewiduje m.in. wprowadzenie dla osób samozatrudnionych możliwości 14-dniowego „urlopowego zawieszenia działalności gospodarczej”. Poselski projekt ww. ustawy na początku kwietnia 2021 r. wpłynął do Sejmu, a 20 kwietnia 2021 r. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Prawo do urlopu wypoczynkowego […]

Od kiedy obowiązkowe kasy online?

środa, 26 Maj 2021 w kategorii Księgowość

Niektórzy przedsiębiorcy od 1 lipca 2021 r. będą mieli obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Kogo dotyczyć będzie ten obowiązek?  Jak działa kasa fiskalna online? Kasy fiskalne online to urządzenia, które w sposób ciągły i automatyczny przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego – Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Pierwsi przedsiębiorcy […]

Zmiany w JPK_VAT od lipca 2021 r.?

środa, 19 Maj 2021 w kategorii Podatki

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zmieni zasady stosowania w pliku JPK_VAT oznaczeń „TP” i „MPP” oraz niektórych symboli „GTU”. W artykule o tym, jak powinna wyglądać współpraca przedsiębiorcy z biurem rachunkowym po […]

Czym jest kod wykonywanego zawodu ubezpieczonego?

środa, 12 Maj 2021 w kategorii Księgowość

Od 16 maja 2021 roku na druku ZUS ZZA i ZUS ZUA będzie trzeba podawać kod wykonywanego zawodu ubezpieczonego. Co to jest kod zawodu i jak wskazać odpowiedni?  Do czego dłuży formularz ZUS ZZA i formularz ZUS ZUA? Formularz ZUS ZUA służy do zgłoszenia do ubezpieczeń osoby ubezpieczonej lub do zgłoszenia zmiany jej danych. Z […]

Jak ustalić rezydencję podatkową dla osoby fizycznej?

środa, 5 Maj 2021 w kategorii Księgowość

W celu ustalenia rezydencji podatkowej dla osoby fizycznej należy określić jej miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.  Posiadanie rezydencji podatkowej w Polsce związane jest z obowiązkiem rozliczania dochodów w Polsce na zasadach nieograniczonego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, tj. od całości dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia […]

Co zmienia tarcza branżowa 9.0?

środa, 28 Kwiecień 2021 w kategorii Księgowość

16 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające zasady przyznawania wsparcia w walce z COVID-19 dla wybranych branż. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (z dnia 26 lutego 2021 r.) zmieniło zasady przyznawania wybranym branżom następujących form pomocy: -dofinansowania […]

Elektroniczny KRS i prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.?

środa, 21 Kwiecień 2021 w kategorii Spółka z o. o., Inne, Spółka akcyjna

Wejście w życie przepisów wprowadzających do Kodeksu spółek handlowych prostą spółkę akcyjną zostało ponownie przesunięte, tym razem na 1 lipca 2021 r. Także elektroniczny KRS nie pojawi się od 1 marca 2021 r. Prosta spółka akcyjna Pierwotnie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw przewidywała, […]

Czy spółka z o.o. może zawrzeć z członkiem zarządu umowę o pracę?

środa, 14 Kwiecień 2021 w kategorii Spółka z o. o.

Co do zasady nie ma przeszkód, by spółka z o.o. zawarła z członkiem zarządu umowę o pracę. Jakie warunki należy spełnić, aby zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu było możliwe? Podporządkowanie członka zarządu jako pracownika spółki Zgodnie z Kodeksem pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz […]

Przedłużenie terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych

środa, 7 Kwiecień 2021 w kategorii Księgowość

W dniu 30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. przedłużające termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. Kiedy w takim razie należy sporządzić sprawozdanie finansowe i wykonać dalsze czynności z nim związane? Terminy, po raz kolejny, przedłużono dla […]

Strony:123...33

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.