Reprezentacja spółki ujawniona w KRS a zarząd jednoosobowy

środa, 20 Styczeń 2021 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Sposób reprezentacji spółki wynikający z KRS obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy. Gdy zarząd jest wieloosobowy… Zgodnie z art. 205 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli zarząd spółki z o.o. jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu […]

Jak skorzystać z małego ZUS plus w 2021 r.?

środa, 13 Styczeń 2021 w kategorii Księgowość

W 2020 r. przedsiębiorcy zyskali możliwość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od dochodów z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS, żeby w 2021 r. skorzystać z „małego ZUS plus”? Wysokość składek ZUS w „małym ZUS plus” uzależniona jest od osiągniętego przez przedsiębiorcę w […]

Wysokość składek ZUS w 2021 r.

środa, 6 Styczeń 2021 w kategorii Księgowość

Wysokość składek ZUS w 2021 r. wzrośnie w stosunku do roku 2020. Nowe wyższe składki przedsiębiorcy zapłacą od lutego 2021 r. Wysokość zryczałtowanych składek ZUS Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyjnych składek ZUS oraz nie spełniają warunków do stosowania tzw. „małego ZUS-u plus” uzależniona jest od prognozowanej przeciętnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia […]

W jaki sposób spółki komandytowe mogą postanowić o przesunięciu terminu uzyskania statusu podatnika CIT?

środa, 30 Grudzień 2020 w kategorii Spółka komandytowa, Podatki, Księgowość

Spółki komandytowe mogą postanowić o odroczeniu terminu stosowania wobec nich regulacji w zakresie podatku CIT do 1 maja 2021 r. poprzez podjęcie stosownej uchwały wspólników. W artykule o opodatkowaniu spółek komandytowych i estońskim CIT od stycznia 2021 r.pisaliśmy o tym, że spółki komandytowe, mocą ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym […]

Jak zgłosić zawarcie umowy o dzieło do ZUS?

środa, 23 Grudzień 2020 w kategorii Księgowość

Od 1 stycznia 2021 r. należy informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Informowanie ZUS odbywać się będzie za pomocą formularza ZUS RUD. Jakimi danymi trzeba będzie wypełnić formularz? O tym, że od 1 stycznia 2021 r. zostanie uruchomiony rejestr umów o dzieło, pisaliśmy w artykule o obowiązku informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło. […]

Tarcza antykryzysowa 6.0 podpisana przez Prezydenta

środa, 16 Grudzień 2020 w kategorii Księgowość

14 grudnia 2020 r. Prezydent podpisał tarczę antykryzysową 6.0. Tarcza przewiduje wsparcie tylko dla niektórych branż. Decydujący jest kod PKD określający przeważający przedmiot działalności. Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy? Zwolnienie ze składek ZUS za listopad Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem […]

Możliwość odroczenia płatności składek ZUS za listopad

środa, 9 Grudzień 2020 w kategorii Księgowość

Przedsiębiorcy, którzy czekają na zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. na mocy przepisów tarczy 6.0, mogą już teraz złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS za listopad. Kiedy i kto będzie mógł złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS za listopad? Trwają pracę nad tzw. tarczą antykryzysową 6.0, tj. […]

Opodatkowanie spółek komandytowych i estoński CIT od stycznia 2021 r.

środa, 2 Grudzień 2020 w kategorii Podatki

W dniu 30 listopada 2020 r. została uchwalona ustawa, która przewiduje opodatkowanie spółek komandytowych, wprowadzenie „estońskiego” CIT-u i ograniczenie ulgi abolicyjnej. Proces legislacyjny ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych […]

Czym są podmioty powiązane i kiedy należy stosować symbol „TP” w JPK_VAT?

środa, 25 Listopad 2020 w kategorii Podatki, Księgowość

W nowym pliku JPK_VAT zachodzi konieczność oznaczania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi symbolem „TP”. Co należy rozumieć przez podmioty powiązane? Od 1 października 2020 r. nowy JPK_VAT mają obowiązek składać wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT, wyłącznie w wersji elektronicznej, za okresy miesięczne lub kwartalne, do 25 dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy. Jedną ze zmian, […]

Zmiany w ryczałcie od 1 stycznia 2021 r.?

środa, 18 Listopad 2020 w kategorii Księgowość

Od 1 stycznia 2021 r. planowane jest wprowadzenie korzystnych zmian w ryczałcie ewidencjonowanym. Jedną z form opodatkowania podatkiem dochodowym jest ryczałt ewidencjonowany. Wybór tej formy opodatkowania oznacza, że podatek płaci się od przychodu bez możliwości pomniejszenia tego przychodu o koszty jego uzyskania. Przychód może być jedynie pomniejszany o zapłacone składki ZUS. Stawki ryczałtu w 2020 […]

Strony:123...31

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.