Elektroniczny KRS i prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.?

środa, 21 Kwiecień 2021 w kategorii Spółka z o. o., Inne, Spółka akcyjna

Wejście w życie przepisów wprowadzających do Kodeksu spółek handlowych prostą spółkę akcyjną zostało ponownie przesunięte, tym razem na 1 lipca 2021 r. Także elektroniczny KRS nie pojawi się od 1 marca 2021 r. Prosta spółka akcyjna Pierwotnie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw przewidywała, […]

Czy spółka z o.o. może zawrzeć z członkiem zarządu umowę o pracę?

środa, 14 Kwiecień 2021 w kategorii Spółka z o. o.

Co do zasady nie ma przeszkód, by spółka z o.o. zawarła z członkiem zarządu umowę o pracę. Jakie warunki należy spełnić, aby zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu było możliwe? Podporządkowanie członka zarządu jako pracownika spółki Zgodnie z Kodeksem pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz […]

Przedłużenie terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych

środa, 7 Kwiecień 2021 w kategorii Księgowość

W dniu 30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. przedłużające termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. Kiedy w takim razie należy sporządzić sprawozdanie finansowe i wykonać dalsze czynności z nim związane? Terminy, po raz kolejny, przedłużono dla […]

Jaka jest wysokość PCC w 2021 roku?

środa, 31 Marzec 2021 w kategorii Podatki

PCC, jak sama nazwa wskazuje, jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W zależności od rodzaju czynności cywilnoprawnej różna jest stawka tego podatku. Jaki podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacimy w 2021 roku? Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy m.in. takich czynności jak: a) umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, b) umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co […]

Jakie są założenia projektu ustawy o fundacji rodzinnej?

środa, 24 Marzec 2021 w kategorii Fundacja rodzinna

W dniu 22 marca 2021 roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów opublikowało długo wyczekiwany projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Założenia projektu ustawy o fundacji rodzinnej Informacje ogólne Fundacja rodzinna, zgodnie z założeniami, to nowa osoba prawna w polskim porządku prawnym. Jej siedziba ma znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja […]

Co zyskują przedsiębiorcy dzięki tarczom branżowym 7.0 i 8.0?

środa, 17 Marzec 2021 w kategorii Księgowość

Przepisy tarczy antykryzysowej 6.0 upoważniły Radę Ministrów do przyznania przedsiębiorcom dalszego wsparcia. Z uwagi na powyższe, w dniu 19 stycznia 2021 r., a następnie w dniu 26 lutego 2021 r. rząd przyjął rozporządzenia (tzw. tarczę antykryzysową 7.0 i tarczę antykryzysową 8.0), które przyznały dodatkową pomoc kolejnym branżom. Zarówno w ramach tarczy antykryzysowej 7.0, jak i […]

Jak liczyć głosy na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.?

środa, 10 Marzec 2021 w kategorii Spółka z o. o.

Sposób liczenia głosów na zgromadzeniu wspólników zależny jest od tego, jaka większość jest wymagana do skutecznego powzięcia uchwały. Bezwzględna większość głosów Zgodnie z art. 245 Kodeksu spółek handlowych uchwały w spółce z o.o. podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej albo dalsze przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują większość szczególną. Przy większości […]

Czy aport wnoszony do spółki akcyjnej zawsze podlega badaniu?

środa, 3 Marzec 2021 w kategorii Spółka akcyjna

Co do zasady wniesienie do spółki akcyjnej wkładu niepieniężnego (aportu) wiąże się z koniecznością sporządzenia sprawozdania a następnie poddania go badaniu biegłego rewidenta. Istnieją jednak wypadki, w których sprawozdania można nie poddawać badaniu biegłego rewidenta. Jeżeli do spółki akcyjnej wnoszony jest wkład niepieniężny (przy jej zawiązywaniu), założyciele (akcjonariusze) sporządzają pisemne sprawozdanie, które wskazuje m.in. przedmiot […]

SLIM VAT od 1 stycznia 2021 roku

środa, 24 Luty 2021 w kategorii Podatki

SLIM VAT to pakiet uproszczeń i unowocześnień w zakresie rozliczeń podatku VAT, który obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Na czym polegają uproszczenia? Nowelizacja ustawy o VAT, potocznie zwana SLIM VAT – akronim utworzony ze słów simple, local and modern – przewiduje zmiany w czterech obszarach: fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut oraz pewne […]

Jak postąpić w razie otrzymania wezwania z KRS?

środa, 17 Luty 2021 w kategorii Spółka z o. o.

Z trudnościami w składaniu wniosków do KRS boryka się wielu przedsiębiorców. Pożądaną sytuacją jest, gdy po złożeniu stosownego wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, wnioskodawca otrzymuje postanowienie o wpisie wnioskowanych zmian do rejestru. Nierzadko jednak wnioskodawca otrzymuje wezwanie do uzupełnienia braków wniosku lub zwrot wniosku. Jak sobie z tym radzić? Zarówno, gdy rejestrujemy […]

Strony:123...32

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.