Jakie zmiany wprowadza tarcza antykryzysowa 4.0?

środa, 8 Lipiec 2020 w kategorii Inne

Tarcza antykryzysowa 4.0 – czyli o tym jakie zmiany istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy wprowadza ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Ww. ustawa zwana tarczą antykryzysową 4.0 wprowadza szereg zmian do […]

Nowe stawki VAT od 1 lipca 2020 r.

wtorek, 30 Czerwiec 2020 w kategorii Podatki

Od 1 lipca 2020 r. zmieniają się stawki VAT dla niektórych produktów. Część stawek VAT zostanie obniżona, a część podwyższona. Co do zasady podobne produkty będą opodatkowane jednakową stawką – ma to na celu ujednolicenie stawek VAT. Obniżka stawki podatku od towarów i usług dotyczy zwłaszcza produktów spożywczych. W tym przypadku stawka spadnie z 23 […]

Jakie są wstępne założenia fundacji rodzinnej w Polsce?

środa, 17 Czerwiec 2020 w kategorii Fundacja rodzinna

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad wstępnym projektem ustawy o fundacji rodzinnej. Ministerstwo zakłada, że będzie to projekt odrębnej ustawy. Prowadzone są rozmowy z Ministerstwem Finansów i Sprawiedliwości. W artykule pod tytułem: „Fundacja prywatna sposobem na zachowanie charakteru i majątku firmy rodzinnej?” przybliżaliśmy już tematykę fundacji rodzinnej. Przypomnijmy jedynie, że fundacja rodzinna, zwana w innych […]

Jak skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym?

środa, 10 Czerwiec 2020 w kategorii Podatki

Od 1 stycznia 2020 r.przedsiębiorcy posiadający wierzytelności, które nie zostały uregulowane przez dłużnika, mogą pomniejszyć przychód o kwotę niezapłaconych wierzytelności, a co za tym idzie zapłacić niższy podatek dochodowy. Jest to tzw. ulga na złe długi w podatku dochodowym i obejmuje zarówno podatek PIT, jak i CIT. Do tej pory przedsiębiorcy posiadający wierzytelności, które nie […]

Zmiana wysokości odsetek

środa, 3 Czerwiec 2020 w kategorii Podatki

Kodeks cywilny określa maksymalną wysokość odsetek, jakiej można żądać od dłużnika i jaką można zastrzec w umowie. Dotyczy to zarówno odsetek za opóźnienie, jak i odsetek kapitałowych. Z uwagi na to, że wysokość stopy referencyjnej NBP, od której zależy wysokość odsetek, została ponownie obniżona od 29 maja 2020 r., zmniejszyła się także wysokość odsetek maksymalnych. […]

Nowy termin dematerializacji akcji

środa, 27 Maj 2020 w kategorii Podatki

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne mają obowiązek przeprowadzenia dematerializacji wyemitowanych przez te spółki akcji.Gdyby nie COVID-19, 30 czerwca 2020 r. upływałby termin na podjęcie pierwszych kroków związanych z dematerializacją. Tzw. tarcza antykryzysowa 3.0 przesuwa jednak istotne terminy tego procesu.  Po krótce przypomnijmy, co oznacza […]

Jak powinna wyglądać współpraca przedsiębiorcy z biurem rachunkowym po 1 października 2020 r.? Nowe JPK_VAT | AKTUALIZACJA

środa, 20 Maj 2020 w kategorii Podatki

AKTUALIZACJA czerwiec 2020 W związku z epidemią koronawirusa przesunięto termin wdrożenia nowych struktur JPK V7M i JPK V7K dla wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają status czynnego podatnika VAT na 1 października 2020 r. Poniżej podane informacje nie zmieniły się. Nowelizacją ustawy o VAT z dnia 4 lipca 2019 r. połączono, w celu uproszczenia obowiązków sprawozdawczych, składane […]

Jak uzyskać bezzwrotną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców udzielaną ze środków Funduszu Pracy?

środa, 13 Maj 2020 w kategorii Podatki

W celu złagodzenia negatywnych skutków COVID-19, mikroprzedsiębiorcy mają możliwość uzyskania wsparcia w postaci niskooprocentowanej pożyczki udzielanej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka udzielana jest do kwoty 5000 zł. Co więcej, jeżeli mikroprzedsiębiorcy spełnią określone warunki, nie będą musieli spłacać pożyczki. Od 18 kwietnia 2020 r. mikroprzedsiębiorca, w tym mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników, ma możliwość […]

Sporządzanie sprawozdań finansowych w dobie COVID-19

środa, 6 Maj 2020 w kategorii Podatki

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 31 marca 2020 r. przedłużyło termin na wypełnienie obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań. Jakie konkretne obowiązki zostały odroczone w czasie i które spółki z o.o. mogą skorzystać z przesunięcia? Dla większości spółek z o.o., których rok obrotowy kończy się wraz z końcem roku kalendarzowego, termin na […]

Czy umowy można zawierać bez wychodzenia z domu?

środa, 29 Kwiecień 2020 w kategorii Podatki

To zależy od rodzaju umowy i wybranej formy. Kodeks cywilny przewiduje również takie formy, w których możemy zawrzeć umowy bez wychodzenia z domu. Nie jest to jednak możliwe dla wszystkich rodzajów umów.  Kodeks cywilny przewiduje następujące formy czynności prawnych (co ma odniesienie również do umów): 1) formę aktu notarialnego, 2) formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi, […]

Strony:123...28

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.