Czy podczas epidemii koronawirusa możliwe jest składanie wniosków do KRS?

W spółce powołano nowego Prezesa Zarządu? A może zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki? W takich sytuacjach kolejnym krokiem powinno być złożenie do KRS wniosku o wpis zmian. Czy podczas epidemii koronawirusa możliwe jest zgłoszenie w KRS zmian danych spółki lub założenie nowej spółki prawa handlowego? Z uwagi na epidemię koronawirusa obsługa interesantów […]

Jak wypełniać obowiązki podatkowe w obliczu epidemii koronawirusa?

środa, 25 Marzec 2020 w kategorii Podatki, Księgowość

Czy epidemia koronawirusa uprawnia przedsiębiorców do opóźnienia w płatnościach podatków i składaniu deklaracji podatkowych? Obecnie nie. Trwają prace nad zmianami do ustaw, które wdrożą w życie założenia tzw. tarczy antykryzysowej, która ma stanowić kompleksową ochronę dla przedsiębiorców i obywateli w dobie epidemii koronawirusa. Jednym z filarów, na którym będą się koncentrowały rozwiązania, jakie państwo zamierza […]

Czy faktury papierowe można przechowywać w formie elektronicznej?

środa, 4 Marzec 2020 w kategorii Księgowość

O tym, że należy przechowywać księgi podatkowe oraz związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu terminu przedawnienia danego zobowiązania podatkowego ma świadomość większość przedsiębiorców. Wątpliwość jednak budzi to, czy faktury, które przedsiębiorca otrzymał w formie papierowej mogą być przechowywane w formie elektronicznej. Obowiązek przechowywania ksiąg podatkowych oraz związanych z nimi dokumentów trwa do czasu […]

Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych przyspieszy proces

środa, 19 Luty 2020 w kategorii Inne

Od 7 listopada 2019 r. do polskiego porządku prawnego wróciło postępowanie w sprawach gospodarczych jako postępowanie odrębne. Jest to ważna zmiana dla przedsiębiorców chcących dochodzić swoich praw w sądzie. Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach gospodarczych i jakich spraw dotyczy? Celem przywrócenia do porządku prawnego odrębnego postępowania gospodarczego jest zwiększenie szybkości postępowania. Ważne! Przepisy dotyczące […]

Jak wnieść aport do spółki z o.o.? – Aktualizacja 2020

środa, 5 Luty 2020 w kategorii Inne

Wniesienie wkładów na pokrycie obejmowanych przez wspólników udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. jest jednym z obligatoryjnych warunków jej powstania. Udziały mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne (gotówkę), jak i wkłady niepieniężne (aport). Aport jest niepieniężnym świadczeniem wspólnika wnoszonym w zamian za udziały obejmowane w kapitale zakładowym spółki. Przedmiotem aportu mogą być […]

Składki ZUS zależne od dochodu?

środa, 29 Styczeń 2020 w kategorii Księgowość

Czyli Mały ZUS plus. Od 1 lutego 2020 r. wysokość składek ZUS zostanie uzależniona od wysokości dochodu. Czy to udogodnienie dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców? Na mocy nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 27 grudnia 2019 r., od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy, którzy spełnią warunki wskazane w […]

Indywidualny rachunek podatkowy dla każdego podatnika

środa, 15 Styczeń 2020 w kategorii Księgowość

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik opłaca podatek PIT, CIT oraz VAT na przypisany do niego indywidualny rachunek podatkowy. Jak sprawdzić numer rachunku? Czy dotychczasowe rachunki pozostają aktualne? Czym jest indywidualny rachunek podatkowy? Indywidualny rachunek podatkowy zwany mikrorachunkiem podatkowym od 1 stycznia 2020 r. przypisany jest każdemu podatnikowi. Mikrorachunek podatkowy służy do opłacania podatku […]

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

środa, 1 Styczeń 2020 w kategorii Podatki, Księgowość

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym. Zapłacą mniejszy podatek dochodowy, ponieważ będą mogli z podstawy opodatkowania odliczyć nieuregulowane wierzytelności. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, o której pisaliśmy w artykule o tym, jak walczyć […]

Jak walczyć z zatorami płatniczymi od stycznia 2020 r.?

środa, 18 Grudzień 2019 w kategorii Księgowość

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorców obowiązywać będą nowe zasady dotyczące terminów zapłaty w transakcjach handlowych. Głównym celem jest ograniczenie zatorów płatniczych, czyli nadmiernych opóźnień w płaceniu kontrahentom. Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych zmieniono m.in. ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o […]

Czy wszystkie uchwały wspólników spółki z o.o. podejmowane są na zgromadzeniu?

czwartek, 12 Grudzień 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Możliwe jest podejmowanie uchwał wspólników spółki z o.o. bez odbycia zgromadzenia wspólników. Wspólnicy mają do wyboru dwa tryby podejmowania uchwał bez odbycia zgromadzenia. Czy wszystkie uchwały można podjąć w taki sposób? Co do zasady, zgodnie z art. 227 § 1 k.s.h., uchwały wspólników spółki z o.o. podejmowane są na zgromadzeniu wspólników. Jednak zgodnie z art. […]

Strony:123...27

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.