Czy wspólnik może świadczyć nieodpłatnie usługi na rzecz spółki?

środa, 20 Wrzesień 2017 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Nierzadko wspólnik świadczy na rzecz spółki usługi nieodpłatnie, traktując te usługi jako obowiązek udziałowca spółki. Trzeba być jednak ostrożnym przy tego typu działaniach. Niekiedy taka usługa może stanowić świadczenie, którego otrzymanie przez spółkę będzie skutkowało powstaniem po jej stronie przychodu i koniecznością zapłaty podatku. Czym jest nieodpłatne świadczenie i co się z tym wiąże? Nieodpłatne […]

Czy przedsiębiorca może zostać wykreślony z rejestru VAT?

środa, 13 Wrzesień 2017 w kategorii Podatki

Z jakiego powodu urząd skarbowy może wykreślić podatnika z VAT? Jak się przed tym uchronić? Jak sprawdzić, czy przedsiębiorca jest nadal czynnym podatnikiem VAT? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. O tym, że po nowelizacji ustawy o VAT urzędy skarbowe mają znacznie więcej możliwości wykreślenia podatnika z rejestru VAT, sygnalizowaliśmy w artykule pod […]

Rejestracja spółki z o.o. a nowe formularze KRS

środa, 6 Wrzesień 2017 w kategorii Spółka z o. o.

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe formularze KRS, w tym te dotyczące spółki z o.o. Rejestrując spółkę z o.o. lub zgłaszając zmiany danych już istniejącej spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców, pamiętaj o nowych formularzach KRS-W3 i KRS-Z3. Zmiana w części A formularza KRS-W3 oraz w części B formularza KRS-Z3 polega na dopisaniu dodatkowych […]

Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy, który zamierza zatrudnić pracownika?

środa, 30 Sierpień 2017 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Przedsiębiorca, który zamierza zatrudniać pracowników, musi pamiętać o dodatkowych obowiązkach. Na potrzeby tego artykułu pracownika rozumiemy jako osobę zatrudnioną przez przedsiębiorcę nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Obowiązki w zakresie BHP Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP? To zależy. Jeżeli zatrudni […]

Ryczałt ewidencjonowany – kiedy warto skorzystać?

środa, 23 Sierpień 2017 w kategorii Podatki

Jaką przewagę ma ryczałt ewidencjonowany nad innymi formami opodatkowania? Kiedy opłaca się nam rozliczać za pomocą tej formy? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące ryczałtu znajdziesz w poniższym artykule. O tym, że każdy przedsiębiorca ma, co do zasady, możliwość wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT, pisaliśmy w artykule pod tym linkiem. Kiedy ryczałt może być […]

Odpowiedzialność biura rachunkowego

środa, 16 Sierpień 2017 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Podatki

Za zobowiązania przedsiębiorcy odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca. Biuro rachunkowe może jednak zapłacić przedsiębiorcy odszkodowanie za swoje błędy. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia księgowości, czy to w uproszczonej, czy w pełnej formie. Bez względu na to, jaką księgowość obowiązany będzie prowadzić, może robić to sam lub może zlecić usługi księgowe biuru rachunkowemu. O tym, czym należy się […]

Czy ważna jest czynność dokonana przez spółkę bez wymaganej uchwały wspólników?

środa, 9 Sierpień 2017 w kategorii Spółka z o. o.

Innymi słowy, jeśli zarząd zawrze umowę w imieniu spółki kapitałowej bez wymaganej zgody wspólników czy akcjonariuszy, to czy można uznać, że umowa ta została skutecznie zawarta? Spółkę kapitałową co do zasady reprezentuje zarząd, a więc zarząd upoważniony jest do dokonywania czynności prawnych w jej imieniu. „Władza” zarządu nie jest jednak nieograniczona. Dokonanie czynności przez zarząd […]

Sprawozdanie z działalności – co to jest i jakie jednostki obowiązane są je sporządzać?

środa, 2 Sierpień 2017 w kategorii Spółka z o. o.

O tym, że spółka handlowa ma obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania finansowego, pamiętają prawie wszyscy przedsiębiorcy. Czy przedsiębiorcy mają jednak świadomość, czym jest sprawozdanie z działalności jednostki? Jakie jednostki mają obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności? Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki mają: – spółki kapitałowe, – spółki komandytowo-akcyjne, – od 1 stycznia 2016 r. także spółki […]

Czy można powołać członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony?

środa, 26 Lipiec 2017 w kategorii Spółka z o. o.

Członków zarządu spółki z o.o. można powołać na roczną lub kilkuletnią kadencję. Nie rzadko powołuje się ich również na czas nieokreślony. Czy jest to jednak prawidłowa praktyka? Możliwe kadencje Długość kadencji członka zarządu można określić w umowie spółki, a także w uchwale zgromadzenia wspólników. W tej drugiej formie tylko jeżeli: a) umowa spółki nie stanowi […]

Jak korygować deklarację VAT?

środa, 19 Lipiec 2017 w kategorii Podatki

Pomyliłeś się, wypełniając deklarację VAT? Nic straconego. Zazwyczaj błędnie złożoną deklarację możesz poprawić, składając do Urzędu Skarbowego deklarację korygującą. Nie zawsze jednak poprawa deklaracji będzie możliwa. Kto może skorygować deklarację VAT? Podatek VAT oparto na technice samoobliczania. To podatnik jest zobowiązany obliczyć i zadeklarować właściwe kwoty podatku za dany okres rozliczeniowy. Jeżeli jednak popełni błąd, […]

Strony:123...15

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.