Jakie są nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie składania wniosków do KRS?

O tym, że ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS wprowadziła nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie zgłaszania do KRS zmian danych spółek, pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów. Niniejszym artykułem postaramy się przybliżyć, w jaki sposób nowe obowiązki powinny realizować spółki kapitałowe. Gdy rejestrujesz nową spółkę kapitałową… Obecnie gdy […]

Czy wysokość składek ZUS zależna będzie od przychodu przedsiębiorcy?

środa, 8 Sierpień 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Czy wysokość składek ZUS będzie wreszcie zależna od wysokości zarobków przedsiębiorcy? Wszystko wskazuje na to, że uzależnienie wysokości składek ZUS od wysokości przychodu nastąpi od stycznia 2019 r. Ustawa mająca na celu obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców prowadzących działalność na mniejszą skalę czeka obecnie na podpis Prezydenta. Jak jest teraz? Przypomnijmy, że wysokość […]

Jak obliczyć termin zapłaty podatku?

środa, 1 Sierpień 2018 w kategorii Podatki

Każdy z przedsiębiorców wie, że podatki i wszelkie inne zobowiązania publicznoprawne należy płacić w terminie. Pytanie brzmi, jak ten termin obliczyć. Po pierwsze należy rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza – obowiązek zapłaty podatku wynika z obowiązujących przepisów. Termin zapłaty podatku określony jest w ustawie i zależy od jego rodzaju. Druga– obowiązek zapłaty podatku wynika z decyzji […]

Czy udziały w spółce z o.o. są równe?

środa, 25 Lipiec 2018 w kategorii Spółka z o. o.

Czy wspólnicy w spółce z o.o. zawsze posiadają udziały o równej wartości? Czy jeżeli posiadają udziały o tej samej wartości, to one na pewno są równe? Co to znaczy uprzywilejować udziały? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Jeżeli umowa spółki […]

Jakie zmiany w CEIDG obowiązują od 30 kwietnia 2018 r.?

środa, 18 Lipiec 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorców obowiązują przepisy nowej ustawy – o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Jakie zmiany w CEIDG się z tym wiążą? Jakie nowe obowiązki i uprawnienia ma przedsiębiorca? Konstytucji Biznesu (która jest pakietem 5 ustaw, w tym ustawy o CEIDG, o której mowa powyżej) […]

Jak prawidłowo wypłacić dywidendę wspólnikowi?

środa, 11 Lipiec 2018 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Pomimo tego, że dochód spółki z o.o. opodatkowany jest podatkiem CIT, to ta sama spółka z o.o. w chwili wypłacania dywidendy (zysku) wspólnikowi ma dodatkowo obowiązek pobrania od wspólnika oraz wpłaty na konto urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy (PIT lub CIT). W jaki sposób obliczyć i uiścić należny podatek? Aby spółka mogła […]

W jaki sposób spółka z o.o. złoży sprawozdanie finansowe do KRS?

poniedziałek, 9 Lipiec 2018 w kategorii Spółka z o. o., Księgowość

Zbliża się czas składania sprawozdań finansowych. Jako że od 15 marca 2018 r. nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, przedsiębiorcy nie złożą już sprawozdań w formie papierowej. Jak przebiega proces składania sprawozdań finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych? Pomimo tego, że nowe przepisy obowiązują już od kilku miesięcy, […]

Zgłoszenie do VAT możliwe za pośrednictwem CEIDG?

środa, 27 Czerwiec 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Złożenie przez przedsiębiorcę zgłoszenia do VAT możliwe jest zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznie. Jednak do niedawna z możliwości elektronicznego zgłoszenia do VAT mogli skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy dysponowali kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Obecnie znacznie poszerzył się krąg uprawnionych. Konieczność dostosowania przepisów Dnia 9 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów […]

Jakie kary grożą za wystawianie pustych faktur?

środa, 20 Czerwiec 2018 w kategorii Podatki

Podatnik, który wystawił pustą fakturę powinien liczyć się z surowymi konsekwencjami. Od 1 marca 2017 r. zaostrzono kary, którym może podlegać podatnik podrabiający faktury. Czym są puste faktury i jak ich unikać? Czym są puste faktury?                                                                                       O pustych fakturach pisaliśmy tutaj, przy okazji nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadziła nowe przesłanki wykreślenia podatnika z rejestru […]

Czy zgromadzenia wspólników spółki z o.o. trzeba zwoływać?

środa, 13 Czerwiec 2018 w kategorii Spółka z o. o.

Co mogą zrobić wspólnicy spółki z o.o. w sytuacji, gdy potrzeba podjęcia decyzji ważnych dla spółki powstaje nagle? Czy w celu odbycia zgromadzenia zarząd każdorazowo powinien wysyłać formalne zaproszenia do wszystkich wspólników? Co do zasady, decyzje dotyczące spółki z o.o. wspólnicy podejmują na zgromadzeniach wspólników. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, aby zgromadzenie wspólników mogło się […]

Strony:123...19

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.