Zakładanie spółki z o.o. w systemie S24 utrudnione?

środa, 24 Maj 2017 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Pod koniec kwietnia b.r. Sejm przyjął nowelizację m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeksu spółek handlowych. Na mocy tej nowelizacji zawarcie przez Internet umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą loginu i hasła nie będzie już możliwe. Od 1 stycznia 2012 r. istnieje możliwość zawiązania spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie […]

Faktura dla nievatowca?

środa, 17 Maj 2017 w kategorii Podatki

Nie budzi wątpliwości, że przedsiębiorcy, którzy zarejestrowani są jako czynni podatnicy VAT każdą transakcję mają obowiązek dokumentować fakturą VAT. A jaki dokument wystawiają podmioty, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT? Już od 2014 roku wszyscy przedsiębiorcy mogą (a niekiedy muszą) wystawiać faktury, niezależnie od tego czy dokonali rejestracji jako podatnicy VAT czynni (tzw. vatowcy), […]

Zmiany w prokurze od 2017 roku

środa, 10 Maj 2017 w kategorii Spółka z o. o.

Od 1 stycznia 2017 r. można uzależnić skuteczność reprezentacji spółki przez prokurenta od potwierdzenia jego czynności przez członka zarządu. Od 1 stycznia 2017 r. możliwe jest ograniczenie działania prokurenta w ten sposób, że będzie on uprawniony do działania w imieniu spółki wyłącznie razem z członkiem zarządu (w przypadku spółki kapitałowej) lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji […]

Odzyskiwanie długów będzie łatwiejsze?

9 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, a następnie Sejm przyjął poprawki zaproponowane przez Senat. Teraz ustawa trafi do Prezydenta. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności jest projektem rządowym, mającym na celu wzmocnienie praw wierzycieli poprzez ułatwienie im odzyskiwania należności oraz […]

Faktura VAT marża – czym jest i kto może ją wystawić?

środa, 26 Kwiecień 2017 w kategorii Podatki

Faktura VAT marża jest szczególną formą rozliczania podatku VAT. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czy możesz wystawić taki rodzaj faktury. Na podstawie takiej faktury sprzedawca towaru lub usługi płaci podatek VAT nie od całkowitej kwoty sprzedaży danego towaru lub usługi, a jedynie od naliczonej przez siebie i pobranej prowizji – marży. Ważne! Według zasady […]

Kto może podpisać umowę z członkiem zarządu spółki z o.o.?

środa, 19 Kwiecień 2017 w kategorii Inne

Nie ma przeszkód prawnych, by członek zarządu zawarł umowę ze spółką z o.o., którą sam reprezentuje. W takiej sytuacji obowiązują jednak szczególne zasady reprezentacji tej spółki. Spółka musi być wtedy reprezentowana przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników. Zasady reprezentacji Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w umowie między spółką […]

Nowe zasady rejestracji podatników do VAT

środa, 12 Kwiecień 2017 w kategorii Podatki

Od 1 stycznia 2017 r. organy podatkowe zyskały nowe uprawnienia pozwalające im na odmowę rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, a także rozszerzone zostały przesłanki pozwalające urzędom skarbowym na wykreślenie podatnika z rejestru VAT. Kto ma obowiązek zarejestrować się do VAT? Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. […]

Jakie są warunki zwrotu podatku VAT w 25 dni?

środa, 5 Kwiecień 2017 w kategorii Podatki

Jeżeli chcesz otrzymać przyspieszony zwrot podatku VAT, przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, co się zmieniło w 2017 roku. W artykule „8 zmian w podatku VAT od stycznia 2017 roku” pisaliśmy o tym, że ustawodawca wprowadza nowe zasady szybszego zwrotu podatku VAT. Mianowicie znacznie ogranicza możliwość otrzymania zwrotu VATu w krótkim, 25-dniowym terminie, rozszerzając katalog […]

Czy podstawą rejestracji spółki w KRS mogą być kopie dokumentów?

środa, 29 Marzec 2017 w kategorii Spółka z o. o.

Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Do KRS nie można składać samodzielnie wykonanych kopii dokumentów. Czym są urzędowo poświadczone odpisy lub wyciągi? Odpisy lub wyciągi urzędowo poświadczone to dokumenty, które sporządza notariusz, a w pewnym zakresie także konsul (za granicą) […]

Co to jest „samofakturowanie” i kiedy warto z niego skorzystać?

środa, 22 Marzec 2017 w kategorii Podatki

Dowodem sprzedaży towarów i usług jest faktura VAT (dla przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT). Co do zasady fakturę wystawia dostawca towarów lub świadczący usługi. Możliwe jest jednak również wystawienie faktury przez nabywcę towarów czy usług. Taki proces nazywamy samofakturowaniem. Na czym polega „samofakturowanie”? W procesie, jaki nazywamy samofakturowaniem dostawca wydaje towar lub wykonuje usługę, […]

Strony:123...13

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.