Zmiany w Kodeksie spółek handlowych?

środa, 22 Listopad 2017 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Pod koniec września tego roku Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakresem tego projektu objęte zostały również postanowienia Kodeksu spółek handlowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zaproponowane zmiany w k. s. h. 1. Zatwierdzenie czynności dokonanych bez umocowania Jeżeli w imieniu spółki, dokona […]

JPK dla mikroprzedsiębiorców

czwartek, 16 Listopad 2017 w kategorii Podatki

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy VAT będą zobowiązani przekazywać urzędowi skarbowemu informacje dotyczące zakupów i sprzedaży, wynikające z ewidencji VAT, w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Do tej pory obowiązkiem tym objęte były duże, średnie oraz małe przedsiębiorstwa będące podatnikami podatku VAT. Od nowego roku obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako […]

Składki ZUS na jeden rachunek bankowy?

środa, 8 Listopad 2017 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy będą opłacać składki ZUS jednym przelewem na jeden rachunek bankowy. Każdemu płatnikowi zostanie przyporządkowany indywidualny numer konta, na który będzie dokonywał wpłat. Jeden rachunek dla wszystkich wpłat Obecnie istnieją cztery różne rachunki bankowe, na które płatnicy opłacają składki ZUS. Jeden przeznaczony jest dla należności z tytułu składek na ubezpieczenia […]

Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

środa, 1 Listopad 2017 w kategorii Spółka z o. o.

Jeżeli spółka z o.o., którą prowadzisz przestała przynosić zyski, nie musisz jej od razu likwidować. Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. można również zawiesić. Art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej daje przedsiębiorcy prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Prawo to ma nie tylko przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, o czym pisaliśmy w artykule pod […]

Czym jest karta podatkowa?

środa, 25 Październik 2017 w kategorii Podatki

Formą opodatkowania działalności, którą przybliżymy w poniższym artykule jest karta podatkowa. W tej formie opodatkowania przedsiębiorca płaci stałą wysokość podatku niezależną od uzyskanych dochodów, a co więcej nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości. Co to jest karta podatkowa? Karta podatkowa jest formą opodatkowania podatkiem dochodowym, w której wysokość podatku ustalana jest przez naczelnika urzędu skarbowego. […]

Ile kosztuje prowadzenie działalności gospodarczej?

środa, 18 Październik 2017 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Choć rejestracja firmy w CEIDG jest darmowa, to dalsze prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnymi wydatkami. Wyróżniamy wśród nich przymusowe opłaty administracyjno-skarbowe oraz bieżące koszty prowadzenia firmy uzależnione od rodzaju działalności. Składki ZUS Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z regularnym odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, a także na […]

Kiedy wkład wniesiony do spółki komandytowej przechodzi na jej własność?

środa, 11 Październik 2017 w kategorii Spółka komandytowa

Obowiązkiem wspólników spółki komandytowej jest wniesienie wkładu. Co więcej, postanowienie wspólników zwalniające komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu jest nieważne. Kiedy wniesiony wkład staje się własnością spółki komandytowej? Spółka komandytowa nie ma osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Mienie wniesione przez wspólników jako wkład do spółki stanowi […]

Zasady ogólne opodatkowania PIT

środa, 4 Październik 2017 w kategorii Podatki

Składając wniosek CEIDG-1 tj. w chwili rejestracji działalności gospodarczej, podatnik ma możliwość wyboru formy opodatkowania. Jeżeli nie dokona wyboru, dochód podatnika zostanie opodatkowany na zasadach ogólnych tzn. według skali podatkowej. Informacje ogólne Skala podatkowa przewiduje dwa progi – 18% i 32%. Zastosowanie danej stawki zależne jest od wysokości podstawy opodatkowania. Jeżeli dochód przedsiębiorcy wyniesie do […]

Zamknięcie działalności gospodarczej w 5 krokach

środa, 27 Wrzesień 2017 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Zastanawiasz się, w jaki sposób zamknąć działalność gospodarczą? Proces likwidacji działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy wypełnienia wielu formalności. Poniżej znajdziesz krótki przewodnik, który zawiera opis najistotniejszych koniecznych do wykonania czynności. 1. Wyrejestrowanie firmy z CEIDG Pierwszym podstawowym krokiem, który należy podjąć w celu likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej, jest złożenie w wybranym urzędzie miasta lub gminy […]

Czy wspólnik może świadczyć nieodpłatnie usługi na rzecz spółki?

środa, 20 Wrzesień 2017 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Nierzadko wspólnik świadczy na rzecz spółki usługi nieodpłatnie, traktując te usługi jako obowiązek udziałowca spółki. Trzeba być jednak ostrożnym przy tego typu działaniach. Niekiedy taka usługa może stanowić świadczenie, którego otrzymanie przez spółkę będzie skutkowało powstaniem po jej stronie przychodu i koniecznością zapłaty podatku. Czym jest nieodpłatne świadczenie i co się z tym wiąże? Nieodpłatne […]

Strony:123...16

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.