Wpisy z kategorii: Założenie spółki z o. o.

Jakie są nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie składania wniosków do KRS?

O tym, że ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS wprowadziła nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie zgłaszania do KRS zmian danych spółek, pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów. Niniejszym artykułem postaramy się przybliżyć, w jaki sposób nowe obowiązki powinny realizować spółki kapitałowe. Gdy rejestrujesz nową spółkę kapitałową… Obecnie gdy […]

Zakładanie spółki z o.o. w systemie S24 utrudnione?

środa, 24 Maj 2017 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Pod koniec kwietnia b.r. Sejm przyjął nowelizację m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeksu spółek handlowych. Na mocy tej nowelizacji zawarcie przez Internet umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą loginu i hasła nie będzie już możliwe. Od 1 stycznia 2012 r. istnieje możliwość zawiązania spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie […]

Jak założyć spółkę?

Jeżeli jesteś zdecydowany na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki, zapewne zastanawiasz się, jaką spółkę wybrać. Aktualnie, w polskim prawie istnieje sześć typów spółek prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna (spółki osobowe), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna (spółki kapitałowe). O tym jaką formę prowadzenia działalności wybrać, pisaliśmy w wielu […]

Zmiany w rejestracji spółki z o.o. od 1 grudnia 2014 r.

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1161), która weszła w życie 1 grudnia 2014 r. ma na celu przyspieszenie procesu rejestracji spółki, m.in.: poprzez usprawnienie „zasady jednego okienka” i szybsze uzyskanie numeru NIP oraz REGON przez podmioty podlegające […]

Jaka forma prawna dla firmy? Czyli co powinieneś wiedzieć o spółce z o.o.

piątek, 24 Październik 2014 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Spółka z o.o. może służyć do prowadzenia działalności gospodarczej na każdą skalę, w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Udziały w spółce z o.o. nie mogą być jednak przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (w przeciwieństwie do akcji na okaziciela spółki akcyjnej, co daje możliwość pozyskania pieniędzy na większe inwestycje). Proces rejestracji Proces rejestracji spółki z o.o. […]

NSA rozstrzygnął spór z Urzędami Skarbowymi o Wirtualne Biura

piątek, 10 Październik 2014 w kategorii Założenie spółki z o. o.

Usługa wirtualnego biura staje się obecnie coraz bardziej popularna wśród osób prowadzących działalność gospodarczą. Polega ona na udostępnieniu adresu do celów rejestrowych i korespondencyjnych z obsługą poczty, telefonów i szeregiem usług dodatkowych Pozwala to zredukować koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dzięki oszczędnościom na wynajmie fizycznego biura, pracownikach i rachunkach. Niestety niektórym Urzędom Skarbowym zdarzało […]

Skutki błędów podczas rejestracji spółki

Dla założenia spółki z o.o. konieczne jest dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W formie tradycyjnej wniosek rejestrowy składa się na urzędowym formularzu KRS-W3. Do niego dołącza się obowiązkowo formularze załączników, które dotyczą wspólników, przedmiotu działalności spółki czy jej organów lub osób uprawnionych do jej reprezentowania. Spółkę obecnie można założyć również przez Internet, za pomocą […]

Jak zarejestrować spółkę z o.o., będąc za granicą?

Czy będąc poza granicami kraju, możemy założyć spółkę z o.o.? Tak, to jest możliwe, choć w nie tradycyjny sposób. Nie ma możliwości samodzielnego zarejestrowania spółki z o.o. w sposób tradycyjny, gdy jesteśmy poza granicami kraju. Niemożliwe jest bowiem zawarcie umowy polskiej spółki z o.o. przed zagranicznym notariuszem. Zgodnie z prywatnym prawem międzynarodowym, forma czynności zawarcia […]

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

20 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu zmian w Kodeksie spółek handlowych. Zmiany dotyczą zarówno spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i komandytowych i jawnych. Proponowane zmiany mają ułatwić podejmowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej w tych formach. Zmiany w spółkach z o.o. Kapitał zakładowy nieobowiązkowy? Pierwszą z proponowanych zmian jest zniesienie obowiązku tworzenia […]

Strony:12

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.