Wpisy z kategorii: Założenie spółki z o. o.

Czy spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki jawnej?

wtorek, 19 Wrzesień 2023 w kategorii Spółka z o. o., Spółka jawna, Założenie spółki z o. o.

Nie ma przeszkód prawnych, by spółka z o.o. stała się wspólnikiem spółki jawnej. Kodeks spółek handlowych nie ogranicza w żaden sposób możliwości wejścia do spółki jawnej osób prawnych, w tym spółki z o.o. Czy to się jednak opłaca? Spółka jawna jest spółką osobową, która może zostać założona z inicjatywy przynajmniej dwóch osób. Na wstępie należy […]

Skutki błędów podczas rejestracji spółki

Dla założenia spółki z o.o. konieczne jest dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W formie tradycyjnej wniosek rejestrowy składa się na urzędowym formularzu KRS-W3. Do niego dołącza się obowiązkowo formularze załączników, które dotyczą wspólników, przedmiotu działalności spółki czy jej organów lub osób uprawnionych do jej reprezentowania. Spółkę obecnie można założyć również przez Internet, za pomocą […]

O czym należy pamiętać po założeniu spółki z o.o.?

piątek, 4 Sierpień 2023 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Spółkę z o.o. zawiązuje się poprzez zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego lub poprzez uzupełnienie i podpisanie wzorca umowy spółki z o.o. udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Co należy zrobić po zawarciu umowy? 1. Wybór organów spółki W akcie notarialnym obejmującym umowę spółki (ale poza umową spółki) zazwyczaj następuje także wybór członków organów spółki – […]

5 Sposobów dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników

wtorek, 11 Kwiecień 2023 w kategorii Spółka z o. o., Podatki, Założenie spółki z o. o.

Minimalna wartość kapitału zakładowego w spółce z o.o. wynosi 5.000 złotych. Kwota ta pokrywa tylko początkowe koszty działalności, tym samym większość spółek już na samym początku staje przed wyborem odpowiednich sposobów dofinansowania spółki. Po początkowym wniesieniu wkładów na objęcie udziałów w kapitale zakładowym, wspólnicy nie mogą dokonywać dowolnych wpłat na konto spółki. Zawsze istnieje konieczność […]

Jak wnieść aport do spółki z o.o.? – Aktualizacja 2020

niedziela, 5 Luty 2023 w kategorii Założenie spółki z o. o.

Wniesienie wkładów na pokrycie obejmowanych przez wspólników udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. jest jednym z obligatoryjnych warunków jej powstania. Udziały mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne (gotówkę), jak i wkłady niepieniężne (aport). Aport jest niepieniężnym świadczeniem wspólnika wnoszonym w zamian za udziały obejmowane w kapitale zakładowym spółki. Przedmiotem aportu mogą być […]

Co może być wkładem na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o.?

niedziela, 20 Listopad 2022 w kategorii Założenie spółki z o. o.

Wkład na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. wnoszony jest do nowo powstałej spółki z o.o. przez wspólników w zamian za udziały obejmowane w tej spółce. Kodeks spółek handlowych przewiduje dwa rodzaje wkładów: wkład pieniężny i wkład niepieniężny. W jaki sposób wnieść do spółki z o.o. wkład pieniężny? Jakie przedmioty mogą stanowić wkład niepieniężny? Do […]

Czy członek zarządu spółki z o.o. może jednocześnie świadczyć usługi dla spółki z tytułu prowadzonej działalności?

poniedziałek, 16 Maj 2022 w kategorii Spółka z o. o., Podatki, Założenie spółki z o. o.

Nie ma przeszkód prawnych, by członek zarządu spółki z o.o. świadczył na jej rzecz jednocześnie usługi z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jak najkorzystniej ukształtować taką umowę z członkiem zarządu? Usługi związane z zarządzaniem spółki Członek zarządu spółki z o.o. może w ramach prowadzonej przez siebie działalności świadczyć na rzecz spółki usługi związane z […]

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

środa, 27 Kwiecień 2022 w kategorii Spółka z o. o., Inne, Założenie spółki z o. o.

Od 31 października 2021 r. funkcjonuje rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów. Termin na dokonanie wpisu do ww. rejestru dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed dniem 31 października 2021 r. upływa 30 kwietnia 2022 r. Jakie podmioty powinny uzyskać wpis do tego rejestru? Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów […]

Jak założyć spółkę z o.o. przez Internet w 2021 roku?

środa, 23 Czerwiec 2021 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć przez Internet, za pomocą serwisu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, już od 2012 roku. Jak to zrobić w 2021 roku? 1. Założenie konta w portalu S24 Aby skorzystać z funkcjonalności portalu S24 należy zarejestrować konto użytkownika. Rejestracja konta polega na wprowadzeniu danych identyfikujących użytkownika oraz ustalających jego profil, tj. adresu […]

Czy podczas epidemii koronawirusa możliwe jest składanie wniosków do KRS?

środa, 1 Kwiecień 2020 w kategorii Założenie spółki z o. o.

W spółce powołano nowego Prezesa Zarządu? A może zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki? W takich sytuacjach kolejnym krokiem powinno być złożenie do KRS wniosku o wpis zmian. Czy podczas epidemii koronawirusa możliwe jest zgłoszenie w KRS zmian danych spółki lub założenie nowej spółki prawa handlowego? Z uwagi na epidemię koronawirusa obsługa interesantów […]

Strony:1234

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.