Polski Ład 2.0 od lipca 2022?

środa, 1 Czerwiec 2022 w kategorii Księgowość

Sejm przyjął ustawę Polski Ład 2.0. Ministerstwo Finansów planuje, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r. Przedstawiamy kluczowe zmiany dla przedsiębiorców.

1. Obniżenie skali podatkowej

Ustawa przewiduje, że stawka podatku PIT dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, w pierwszym progu podatkowym, wyniesie 12 zamiast 17%.

Zmiana obejmie zatem, poza pracownikami, także:

– przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej,

– wspólników spółki z o.o. (będących osobami fizycznymi) rozliczających się za wynagrodzenie otrzymane za powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki,

– komplementariuszy (będących osobami fizycznymi), pobierających wynagrodzenie od spółki za prowadzenie ich spraw.

Nowa stawka podatkowa będzie miała zastosowanie do dochodów za cały rok podatkowy tj. od stycznia do grudnia 2022 r. Zatem osoby, które w okresie styczeń – czerwiec 2022 rozliczały się według skali podatkowej, otrzymają zwrot podatku.

Obniżenie stawki podatku wiązać się będzie z:

– obniżeniem miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł na 300 zł,

– likwidacją ulgi dla klasy średniej.

2. Możliwość odliczenia części składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej w dalszym ciągu nie będą mogli odliczyć składki zdrowotnej od dochodu.

Taką możliwość zyskają przedsiębiorcy opodatkowujący swoje dochody podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową. Od dochodu będą mogli odliczyć część składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy opodatkowujący swoje dochody podatkiem liniowym będą mogli odliczyć od dochodu zapłacone składki zdrowotne w łącznej wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 8700 zł. Ryczałtowcy będą mieli możliwość pomniejszenia przychodu o 50% zapłaconych w skali roku składek zdrowotnych. Z kolei podatnicy na karcie podatkowej będą mogli pomniejszyć podatek dochodowy o 19% zapłaconych składek zdrowotnych w skali roku.

3. Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

Co do zasady, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT termin na zmianę formy opodatkowania przypada do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyska pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Wyjątkowo jednak, Polski Ład 2.0, umożliwia przedsiębiorcom będącym na ryczałcie zmianę formy opodatkowania na skalę podatkową do 22 sierpnia 2022 roku (z uwagi na zmiany, o którym mowa w pkt 1). W tym celu konieczne będzie złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku dotyczy więc dochodów uzyskanych od lipca 2022 roku. Podatnik będzie zobowiązany złożyć dwa zeznania roczne: PIT-28 – w celu rozliczenia przychodów rozliczanych ryczałtem za okres od stycznia do czerwca 2022 roku oraz PIT-36 – w celu rozliczenia dochodu na zasadach ogólnych za okres od lipca do grudnia 2022 roku.

Przedsiębiorcy będący na ryczałcie będą mieli również możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową po zakończonym roku podatkowym. Wtedy zmiana formy opodatkowania dotyczyć będzie całego roku.

Możliwość zmiany formy opodatkowania po zakończonym roku podatkowym będą mieli również przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy jako formę opodatkowania.

Ustawa Polski Ład 2.0 obniża stawkę podatku PIT z 17 do 12% dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych, przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na odliczenie części zapłaconych składek zdrowotnych. Dodatkowo przewiduje możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową ryczałtowcom i podatnikom liniowym za rok 2022.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.