Wpisy z kategorii: Księgowość

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

czwartek, 23 Maj 2019 w kategorii Inne, Księgowość

Pracownicze Plany Kapitałowe jako nowy system oszczędzania na emeryturę? Czy powstanie programu wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy? Sprawdź, czy masz obowiązek wdrożenia programu. Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych uregulowano powstanie powszechnego programu oszczędnościowego o nazwie Pracownicze Plany Kapitałowe. Program jest obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorców zatrudniających pracowników (z […]

Jak uzyskać zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej?

Usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zazwyczaj muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej. Dla niektórych przedsiębiorców taki obowiązek istnieje od pierwszej czynności dokonywanej na rzecz konsumentów, dla innych po przekroczeniu danego progu. Przedsiębiorca ma jednak możliwość ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup kasy. Jakie są warunki skorzystania z […]

Ułatwienia w składaniu sprawozdań finansowych dla podmiotów wpisanych do KRS

środa, 20 Marzec 2019 w kategorii Spółka z o. o., Księgowość

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe od 13 marca 2019 r. dostępna jest również dla podmiotów wpisanych do KRS. Aplikacja umożliwia sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego w formacie XML. W artykule dostępnym tutaj informowaliśmy, że od 1 października 2018 r. podmioty wpisane do KRS obowiązane są składać sprawozdania finansowe, a co najważniejsze sporządzać je wyłącznie elektronicznie, w systemie […]

Uwaga na nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K!

środa, 13 Luty 2019 w kategorii Podatki, Księgowość

21 stycznia 2019 r. Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Oznacza to, że zmianie ulega deklaracja VAT-7 oraz deklaracja VAT-7K. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 31 stycznia 2019 r., a weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 1 lutego 2019 r. Czy […]

Czy faktury papierowe można przechowywać w formie elektronicznej?

środa, 16 Styczeń 2019 w kategorii Księgowość

O tym, że należy przechowywać księgi podatkowe oraz związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu terminu przedawnienia danego zobowiązania podatkowego ma świadomość większość przedsiębiorców. Wątpliwość jednak budzi to, czy faktury, które przedsiębiorca otrzymał w formie papierowej mogą być przechowywane w formie elektronicznej. Obowiązek przechowywania ksiąg podatkowych oraz związanych z nimi dokumentów trwa do czasu […]

Kto decyduje o wypłacie zysku w spółce z o.o.?

środa, 5 Grudzień 2018 w kategorii Spółka z o. o., Księgowość

Większość spółek okres zatwierdzania sprawozdań finansowych ma już za sobą. Czy zatwierdzenie sprawozdania finansowego wystarczy do wypłaty dywidendy wspólnikom? Modelowo zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Jeżeli dla spółki rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić do 30 czerwca. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego dokonuje […]

Czy faktura bez podpisu jest ważna?

środa, 22 Sierpień 2018 w kategorii Księgowość

Jako przedsiębiorca na pewno niejednokrotnie zastanawiałeś się, czy ważna jest faktura bez Twojego podpisu jako sprzedawcy lub bez podpisu Twojego kontrahenta jako osoby, która nabywa towar lub usługę. W obrocie gospodarczym funkcjonują zarówno faktury, które nie są podpisane przez żadną ze stron, jak i faktury, które opatrzone są nie tylko podpisami, ale nawet pieczątkami obu […]

W jaki sposób spółka z o.o. złoży sprawozdanie finansowe do KRS?

poniedziałek, 9 Lipiec 2018 w kategorii Spółka z o. o., Księgowość

Zbliża się czas składania sprawozdań finansowych. Jako że od 15 marca 2018 r. nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, przedsiębiorcy nie złożą już sprawozdań w formie papierowej. Jak przebiega proces składania sprawozdań finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych? Pomimo tego, że nowe przepisy obowiązują już od kilku miesięcy, […]

Czy przedsiębiorca może zachorować?

środa, 11 Kwiecień 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Księgowość

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania z tego tytułu składek ZUS. Jednak przedsiębiorca, który choruje przez część lub całość miesiąca ma prawo do obniżenia wysokości opłacanych składek ZUS, a także do otrzymania zasiłku chorobowego. Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, aby móc skorzystać z tych uprawnień. Kto może płacić niższe składki ZUS? Uprawnionym do […]

Dlaczego faktura zbiorcza to oszczędność czasu i pieniędzy?

środa, 28 Luty 2018 w kategorii Podatki, Księgowość

Faktura zbiorcza pozwala przedsiębiorcy na udokumentowanie kilku transakcji dokonanych na rzecz jednego kontrahenta za pomocą jednego dokumentu. Nie ma jednak przepisu, który wprost to uprawnienie reguluje. Faktura zbiorcza jest fakturą dokumentującą kilka dostaw towarów lub kilkukrotne wykonanie usług przez jednego przedsiębiorcę na rzecz danego klienta. Z uwagi na to, że możliwość wystawiania faktur zbiorczych nie […]

Strony:12

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.