Powtarzające się świadczenia niepieniężne jako sposób na wypłatę wynagrodzenia wspólnikowi spółki z o.o.

piątek, 18 Sierpień 2023 w kategorii Spółka z o. o.

Na wspólnika spółki z o.o. może zostać nałożony obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych zgodnie z art. 176 Kodeksu spółek handlowych. Za spełnianie tych świadczeń wspólnik otrzymuje wynagrodzenie. Jakie są zasady opodatkowania tego wynagrodzenia? Podlega składkom ZUS? Czy Polski Ład wprowadza w tym zakresie zmiany?

Art. 176 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Wynika z tego, że nałożenie obowiązku powtarzających się świadczeń niepieniężnych możliwe jest wyłącznie w umowie spółki. Należy w niej określić rodzaj i zakres takich świadczeń. Obowiązek ten można nałożyć tylko na wspólnika spółki.

Przedmiotem powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólnika mogą być:

– różnego rodzaju usługi bądź

– dostawy towarów, inne niż dostarczanie pieniędzy,

wykonywane przez wspólnika, które mają charakter powtarzalny.

Przykład:

– wykonywanie usług tłumaczeniowych,

– czynności konsultacyjnych,

– szkoleniowych, doradczych,

– księgowych,

– świadczenie usług prawnych.

Świadczenia te muszą być realizowane w sposób powtarzający się, np. co dwa tygodnie, raz na kwartał lub okresowo, np. w niektóre dni.

Za powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnikowi należy się wynagrodzenie. Co istotne, wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku.

Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

W jaki sposób opodatkowane jest wynagrodzenie wspólnika, który spełnia powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki?

Zgodnie ze stanowiskiem urzędów skarbowych, spółka wypłacająca wynagrodzenie za niepieniężne świadczenia nie jest płatnikiem podatku dochodowego od tego wynagrodzenia. Obowiązek podatkowy spoczywa wyłącznie na wspólniku. Oznacza to, że brak jest podwójnego opodatkowania tego wynagrodzenia. Dochody te wspólnicy, co do zasady, opodatkowują jako dochody z innych źródeł na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane wynagrodzenie będzie podlegało wykazaniu w zeznaniu rocznym wspólnika i opodatkowaniu przez niego wraz z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami według skali podatkowej (12%/32%).

Czy spółka płaci składki ZUS?

Wypłata wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie stanowi podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne. Spółka zatem nie odprowadza składek ZUS od wypłaconych świadczeń. Nie odprowadza ich także wspólnik.

Jak będzie opodatkowane i „ozusowane” wynagrodzenie wspólnika po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu?

Jeżeli przepisy tzw. Polskiego Ładu weszłyby w życie w takiej formie, w jakiej są obecnie proponowane, to w dalszym ciągu:

– wypłata wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie będzie stanowić podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne,

– brak będzie podwójnego opodatkowania takiego wynagrodzenia,

– dochody te wspólnicy opodatkowywać będą według skali podatkowej (12%/32%),

ale dodatkowo:

– przepisy Polskiego Ładu przewidują zwiększenie kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 tys. złotych (kwota wolna od podatku to suma rocznych dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu)i podniesienie I progu podatkowego (stawka 12%) do kwoty 120 tys. złotych.

Załóżmy, że wspólnik otrzymuje od spółki wynagrodzenie w wysokości 10 tys. złotych miesięcznie, co daje roczny dochód w wysokości 120 tys. złotych. Efektywne opodatkowanie takiego wynagrodzenia przy ww. kwocie wypłaty wyniosłoby zaledwie 12,75% w skali roku (dochód roczny do opodatkowania = 90 tys. złotych; przy skali podatkowej 12% podatek wyniósłby 10,8 tys. złotych za rok, co w skali roku daje opodatkowanie w wysokości 9% dochodu wynoszącego 120 tys. złotych).

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika spółki z o.o. mogą być „sposobem na składkę zdrowotną”, zwłaszcza po wprowadzeniu przepisów tzw. Polskiego Ładu. Wspólnik z tytułu otrzymywania wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Dochody te opodatkowywane są według skali podatkowej, co może być bardzo korzystne w przypadku zwiększenia kwoty wolnej od podatku i podniesienia pierwszego progu podatkowego w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie dotyczą sprzedaży podmiotów, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.