Rejestracja spółki jawnej przez Internet krok po kroku

środa, 22 Lipiec 2020 w kategorii Gotowe spółki, Spółka jawna

Przez Internet można również zarejestrować spółkę jawną. Portal S24 umożliwia zawarcie umowy spółki jawnej, a następnie złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółkę możemy zarejestrować samodzielnie lub skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy, który przeprowadzi nas przez proces rejestracji spółki bez wychodzenia z domu.

Jeżeli zdecydujemy się na samodzielną rejestrację spółki jawnej w portalu S24

Krok 1

Aby skorzystać z funkcjonalności portalu S24, należy zarejestrować konto użytkownika. Rejestracja konta polega na wprowadzeniu danych identyfikujących użytkownika (konto musi posiadać przynajmniej jeden przyszły wspólnik): adres e-mail oraz hasło. Konto musi zostać autoryzowane poprzez podpisanie go podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym. Konto zakłada się tutaj.

Krok 2

Po zalogowaniu się do portalu S24, należy przystąpić do wyboru żądanej formy prawnej (spółka jawna), wskazania nazwy tworzonej spółki oraz jej siedziby. Po uzupełnieniu powyższych danych można przejść do sporządzenia umowy spółki jawnej. Sporządzenie umowy spółki jawnej odbywa się poprzez uzupełnienie udostępnionego w systemie teleinformatycznym wzorca umowy. Jako stawających należy wskazać wszystkich przyszłych wspólników lub ich pełnomocników.

Wzorzec umowy spółki komandytowej składa się z trzynastu paragrafów, zawierających postanowienia dotyczące m.in. przedmiotu działalności, danych wspólników, wysokości wkładów, do których wniesienia zobowiązują się wspólnicy, prawa prowadzenia spraw spółki, czasu trwania spółki, udziału w zyskach i stratach, możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika czy trybu zmiany umowy spółki.

Krok 3

Po uzupełnieniu wzorca umowy (6 kroków) należy przejść do sekcji „podpisy”. W tym miejscu każdy z przyszłych wspólników podpisuje umowę spółki. Portal umożliwia podpisanie umowy przy pomocy podpisu kwalifikowanego albo Profilu Zaufanego.

Krok 4

Następnie do systemu należy wgrać przygotowane wcześniej samodzielnie i zapisane najlepiej w formacie PDF dodatkowe dokumenty i oświadczenia. Do dokumentów tych należy: oświadczenie spółki czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki na powołanie (co do zasady są to wszyscy wspólnicy spółki jawnej, jednak nie załącza się zgody tych wspólników, którzy podpiszą wniosek o wpis spółki do rejestru lub udzielą pełnomocnictwa do jego złożenia), informacja o adresie do doręczeń wspólników.

Krok 5

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o rejestrację spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, również w ramach portalu S24. Załącznikiem do wniosku będzie podpisana wcześniej umowa spółki jawnej oraz ww. zewnętrzne dokumenty. Złożenie wniosku polega na wypełnieniu zamieszczonego w systemie teleinformatycznym formularza. Większość danych zostanie automatycznie „pobranych” z umowy spółki. Wniosek podpisuje się podpisem kwalifikowanym albo Profilem Zaufanym oraz podlega opłacie w wysokości 350 zł. Wniosek o wpis spółki jawnej do rejestru może podpisać każdy ze wspólników.

Krok 6

Z kolei poza portalem S24, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki,należy uiścićpodatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wysokości wkładów wniesionych do spółki (po odliczeniu kosztów rejestracji spółki jawnej w KRS) oraz złożyć we właściwym ze względu na siedzibę spółki urzędzie skarbowym wniosek NIP-8 w zakresie danych uzupełniających.

Jeżeli zdecydujemy się na wsparcie profesjonalnego doradcy

W sytuacji, gdy wspólnicy zdecydują się na skorzystanie z usług firmy zajmującej się sprzedażą gotowych spółek, przez wszystkie powyższe etapy przeprowadzi ich profesjonalny doradca. A wszystko to – bez wychodzenia z domu. Po wskazaniu przez klienta danych przyszłej spółki i dokonaniu płatności, doradca przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty i przesyła je klientowi mailem w celu weryfikacji. W dogodnym dla klienta terminie za pomocą komunikatora internetowego Skype następuje wideoweryfikacja tożsamości klienta, a następnie podpisanie przez klienta właściwych dokumentów za pomocą podpisu kwalifikowanego albo Profilu Zaufanego, tj. umowy spółki, wniosku o wpis spółki do KRS. Więcej na temat tej usługi pisaliśmy w artykule o tym, jak kupić gotową spółkę bez wychodzenia z domu.

Spółkę jawną można w łatwy sposób zarejestrować przez Internet, w ramach portalu S24. Co prawda wzorzec umowy spółki udostępniony w portalu jest ograniczony i nie pozwala np. na wniesienie do spółki wkładów innych niż pieniężne, jednak rejestrując spółkę jawną w portalu przedsiębiorca zyskuje czas i pieniądze. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na późniejszym etapie zmienić umowę spółki jawnej u notariusza.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1gotowe-spolki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.