Wpisy z kategorii: Spółka jawna

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR?

13 października 2019 r. uruchomiony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. CRBR prowadzony jest w formie teleinformatycznej, dlatego zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do rejestru dokonuje się przez Internet. W jednym z poprzednich artykułów pisaliśmy o tym, czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Wskazywaliśmy również, jak ustalić, kto jest beneficjentem rzeczywistym w danym podmiocie. Jednak ustalenie osoby fizycznej […]

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Z dniem 13 października 2019 r. zostanie uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr prowadzony będzie w postaci teleinformatycznej. W rejestrze znajdować się będą dane osób sprawujących kontrolę i wywierających decydujący wpływ na działalność spółek prawa handlowego. Utworzenie rejestru ma na celu zapobieganie procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Z jakimi obowiązkami przedsiębiorców wiąże się powstanie […]

Czy spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki jawnej?

środa, 19 Wrzesień 2018 w kategorii Spółka z o. o., Spółka jawna

Nie ma przeszkód prawnych, by spółka z o.o. stała się wspólnikiem spółki jawnej. Kodeks spółek handlowych nie ogranicza w żaden sposób możliwości wejścia do spółki jawnej osób prawnych, w tym spółki z o.o. Czy to się jednak opłaca? Spółka jawna jest spółką osobową, która może zostać założona z inicjatywy przynajmniej dwóch osób. Na wstępie należy […]

Odpowiedzialność podatkowa wspólników spółek handlowych

środa, 5 Lipiec 2017 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Podatki, Spółka jawna

Gdy spółka handlowa ma zaległości podatkowe, kto odpowiada za te zobowiązania? Jednym z podstawowych kryteriów rozróżniających spółki handlowe jest kwestia odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania podatkowe. Odpowiedzialność ta dla spółki osobowej kształtuje się bowiem odmiennie niż dla spółki kapitałowej. Odpowiedzialność wspólników spółki osobowej Na wstępie należy wyjaśnić w jaki sposób w spółce osobowej mogą powstać […]

Kto odpowiada za zobowiązania spółki przed jej wpisem do rejestru?

piątek, 8 Styczeń 2016 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna, Spółka jawna

Od momentu zawarcia umowy spółki handlowej do jej wpisu do rejestru mogą powstać pewne zobowiązania. Kto za nie odpowiada, zważywszy, że spółka powstaje dopiero z chwilą wpisu? Czym jest zatem spółka w organizacji? Czym jest tzw. przedspółka? Spółka jawna W przypadku spółek osobowych nie istnieje normatywna koncepcja spółki osobowej w organizacji, która mogłaby zaciągać zobowiązania. […]

Czy długi wspólnika spółki jawnej mogą być zagrożeniem dla jej dalszego bytu?

piątek, 23 Październik 2015 w kategorii Spółka jawna

Tak, ponieważ wierzyciel wspólnika, z uwagi na przysługujące mu wobec tego wspólnika roszczenia, może szukać źródła ich zaspokojenia w uprawnieniach wspólnika z tytułu jego udziału w spółce jawnej, a nawet wypowiedzieć umowę tej spółki. Jakie uprawnienia ma wierzyciel spółki jawnej? Ustawodawca przyznaje wierzycielowi osobistemu wspólnika określone uprawnienia. Mianowicie źródłem zaspokojenia, chociaż częściowego, roszczeń wierzyciela wspólnika […]

Którą spółkę wybrać – cywilną czy jawną?

piątek, 13 Luty 2015 w kategorii Spółka jawna

Przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, może zarejestrować się w CEIDG i podjąć działalność już w dniu złożenia wniosku o wpis. Jeśli jednak zamierza prowadzić działalność na małą skalę razem ze wspólnikiem, powinien rozważyć zawiązanie spółki cywilnej lub jawnej. Jakie są wady i zalety obu form prowadzenia działalności? Jakie są najistotniejsze różnice i podobieństwa? […]

Jaka forma prawna dla firmy? Spółka jawna – wady i zalety

piątek, 14 Listopad 2014 w kategorii Spółka jawna

Decydując się na wybór formy prowadzenia działalności, warto rozważyć również możliwość założenia spółki jawnej. Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (art. 22 § 1 k.s.h.). Nie jest osobą prawną, ale przepisy Kodeksu spółek handlowych wyposażają ją w zdolność do czynności prawnych i sądowych (art. 8 § 1 k.s.h.), co oznacza możliwość zaciągania zobowiązań […]

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.