Zmiany dla spółek cywilnych w CEIDG

środa, 30 Listopad 2022 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Spółka cywilna

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany dotyczące spółki cywilnej i CEIDG.

Wniosek do CEIDG wyłącznie elektronicznie

Wniosek o wpis do CEIDG (którym jest także wniosek o zmianę wpisu lub o wykreślenie przedsiębiorcy) składać się będzie wyłącznie z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej. Następnie system teleinformatyczny CEIDG prześle na wskazany w tym formularzu adres poczty elektronicznej urzędowe poświadczenie odbioru. Wniosek o wpis do CEIDG, jak dotychczas, będzie mógł zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo podpisany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czasu jego złożenia. Powyższe oznacza, że składanie wniosków do CEIDG w postaci papierowej przejdzie do historii.

Spółka cywilna w CEIDG

CEIDG publikować będzie informacje o spółce cywilnej, której wspólnikiem będzie przedsiębiorca wpisany do CEIDG. Publikacja informacji będzie następować na wniosek. Do tej pory we wpisie przedsiębiorcy do CEIDG pojawiała się informacja o tym, czy przedsiębiorca prowadzi także (albo wyłącznie) działalność w formie spółki cywilnej. Ujawniany był także numer NIP i REGON tej spółki. Ponadto po wpisaniu w wyszukiwarce numeru NIP lub REGON spółki cywilnej można było znaleźć informację o wspólnikach-przedsiębiorcach spółki cywilnej.

Po wejściu w życie nowelizacji informacja o spółce cywilnej zawierać będzie:

1) NIP spółki cywilnej oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

2) REGON spółki cywilnej,

3) nazwę spółki cywilnej,

4) dane dotyczące wspólników, w tym informację o wspólnikach uprawnionych do reprezentacji,

5) datę rozpoczęcia działalności spółki cywilnej,

6) datę zwieszenia i datę wznowienia działalności spółki cywilnej,

7) informację o wykreśleniu lub ustaniu bytu prawnego spółki cywilnej,

8) adres siedziby spółki cywilnej,

9) adres do korespondencji,

10) przedmiot wykonywanej na podstawie umowy spółki cywilnej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności,

11) informację o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę podlegającą wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,

12) informację o wpisie do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT,

13) dane dotyczące zarządcy sukcesyjnego.

Jedno okienko

Kolejną zmianą w zakresie spółki cywilnej jest wprowadzenie tzw. jednego okienka poprzez umożliwienie, w ramach wniosku do CEIDG, jednoczesnego zgłoszenia do GUS w celu uzyskania numeru REGON spółki, złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego do urzędu skarbowego w celu uzyskania NIP spółki, a także, w razie potrzeby, dokonania zgłoszenia spółki w ZUS jako płatnika składek.

Wzór umowy spółki cywilnej

Do wniosku o publikację informacji o spółce cywilnej uprawnieni wspólnicy będą zobowiązani załączyć umowę spółki cywilnej.

Co ciekawe, zawarcie umowy spółki cywilnej będzie mogło nastąpić także przy wykorzystaniu wzoru umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym CEIDG. Zawarcie umowy spółki cywilnej przy wykorzystaniu wzoru umowy wymagać będzie wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym CEIDG i opatrzenia umowy przez wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ustawa o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw w zakresie elektronizacji wniosków o wpis rozpoczęcia działalności gospodarczej miałaby wejść w życie od 1 października 2024 r., a w zakresie przepisów dotyczących spółki cywilnej oraz elektronizacji pozostałych wniosków składanych do CEIDG – od 1 października 2026 r.

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie dotyczą sprzedaży podmiotów, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.