Wpisy z kategorii: Jednoosobowa działalność gospodarcza

Czy raz wybraną formę opodatkowania można zmienić?

środa, 20 Luty 2019 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Nie ma przeszkód, by podatnik który wybrał formę opodatkowania dochodu przy zakładaniu działalności gospodarczej, zmienił ją na inną na etapie dalszego funkcjonowania biznesu. Rok 2019 przyniósł jednak zmianę w zakresie terminu, w którym takiego wyboru podatnik może dokonać. Czy formę opodatkowania podatkiem PIT mogę zmienić w dowolnym momencie? Nie, podatnik nie ma w tym zakresie […]

Wyższe koszty prowadzenia działalności czyli podwyżka składek ZUS w 2019 r.

środa, 30 Styczeń 2019 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

W 2019 r. przedsiębiorcy ponosić będą wyższe koszty prowadzenia działalności m.in. z uwagi na wyższe składki ZUS. Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorcy opłacającego ZUS w pełnej wysokości wynosi w 2019 r. 1316,97 zł. Podwyżka składek ZUS dotknie również przedsiębiorców opłacających ZUS na preferencyjnych zasadach (wysokość składek wyniesie 519,28 zł), tych, którzy uzależniają składki ZUS od […]

Jak obliczyć składkę ZUS od 1 stycznia 2019 r.?

środa, 9 Styczeń 2019 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Uzależnienie wysokości składek ZUS od przychodu wreszcie stało się faktem. Czy jednak wprowadzona regulacja rzeczywiście okaże się tak korzystna dla przedsiębiorców jak przewidywano? Jak w tym roku oblicza się składkę ZUS? Nowe regulacje wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących […]

Zarząd sukcesyjny ułatwieniem dla przedsiębiorców?

środa, 12 Grudzień 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Czym jest zarząd sukcesyjny i w jaki sposób ta instytucja jest pomocna dla przedsiębiorców? Dzięki wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego funkcji zarządcy sukcesyjnego, śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą nie będzie już oznaczać konieczności likwidacji działalności. Działalność będzie mogła być przez […]

Czy działalność gospodarczą można prowadzić we własnym mieszkaniu?

środa, 21 Listopad 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Działalność gospodarczą można zarejestrować nawet we własnym mieszkaniu. Takie rozwiązanie wydaje się być korzystne m.in. ze względu na możliwość ograniczenia wydatków. O czym należy pamiętać, rejestrując firmę we własnym lokum? Czy takie rozwiązanie ma jakieś wady? Oszczędności – brak czynszu najmu Wydaje się, że zarejestrowanie firmy we własnym mieszkaniu pozwoli przedsiębiorcy znacznie ograniczyć wydatki ponoszone […]

Czy małoletni może być przedsiębiorcą?

środa, 31 Październik 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Czy małoletni może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą? A może wpis do CEIDG może uzyskać jedynie osoba pełnoletnia? Kim jest osoba małoletnia? Kodeks cywilny nie zawiera definicji osoby małoletniej. Wskazuje natomiast, że pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. W związku z tym a contrario małoletni to osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Ponadto małoletnia kobieta […]

Czy przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrową płaci podatki?

środa, 17 Październik 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Podatki

Prowadzenie działalności nierejestrowej to brak konieczności rejestracji działalności w CEIDG, a co za tym idzie brak konieczności odprowadzania składek ZUS. Nie oznacza to jednak braku obowiązku wywiązywania się przez przedsiębiorcę nierejestrowego z ciążących na nim obowiązków podatkowych. Więcej na temat czym jest działalność nierejestrowa, pisaliśmy w artykule pod tym linkiem. Przedsiębiorca nierejestrowy podatnikiem podatku dochodowego […]

Krótszy czas na dochodzenie roszczeń?

środa, 26 Wrzesień 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła krótszy termin przedawnienia roszczeń. Od 9 lipca 2018 r. ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat. Jakie skutki niesie dla przedsiębiorców skrócenie czasu na dochodzenie roszczeń? Jak było? Przed nowelizacją, art. 118 Kodeksu cywilnego stanowił, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi 10 lat, a dla […]

Czy komornik może zająć konto firmowe przedsiębiorcy?

środa, 5 Wrzesień 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Komornik może zająć konto bankowe w postępowaniu egzekucyjnym. Egzekucję z rachunków bankowych regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (art. 889-894). Czy przedmiotem zajęcia komorniczego może być również konto firmowe przedsiębiorcy? Nie ma przeszkód, by w postępowaniu egzekucyjnym zajęte zostało konto firmowe przedsiębiorcy. Komornik może zająć wszystkie rodzaje rachunków bankowych poza rachunkiem powierniczym. W celu dokonania zajęcia […]

Czy wysokość składek ZUS zależna będzie od przychodu przedsiębiorcy?

środa, 8 Sierpień 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Czy wysokość składek ZUS będzie wreszcie zależna od wysokości zarobków przedsiębiorcy? Wszystko wskazuje na to, że uzależnienie wysokości składek ZUS od wysokości przychodu nastąpi od stycznia 2019 r. Ustawa mająca na celu obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców prowadzących działalność na mniejszą skalę czeka obecnie na podpis Prezydenta. Jak jest teraz? Przypomnijmy, że wysokość […]

Strony:12345

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.