Czy można przez Internet podwyższyć kapitał zakładowy spółki z o.o.?

środa, 14 Wrzesień 2022 w kategorii Spółka z o. o., Rejestracja spółki z o.o. przez internet

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. może zostać podjęta przez Internet, w portalu s24, o ile umowa spółki została zawarta w portalu s24 i nie była dotąd zmieniana w sposób tradycyjny. W jaki sposób podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w portalu s24?

Wspólnicy spółki, która została założona w portalu s24 i nie była dotąd zmieniana u notariusza, mogą podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w portalu s24. W takiej sytuacji na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego mogą zostać wniesione jedynie wkłady pieniężne. O tym jak to zrobić krok po kroku, piszemy poniżej.

1. Rozpoczęcie procesu

W celu podjęcia uchwały co najmniej jeden ze wspólników spółki musi się w pierwszej kolejności zalogować do portalu s24 na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/s24/. Po zalogowaniu należy odszukać w zakładce „Moje przedsiębiorstwa” daną spółkę (dostęp do „profilu” spółki z o.o., której umowa została zawarta przy użyciu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym powinni mieć wszyscy wspólnicy spółki, którzy tę umowę zawierali. W przypadku obejmowania udziałów przez nowych wspólników, należy im daną sprawę udostępnić. O rejestracji spółki z o.o. w portalu s24 pisaliśmy w artykule o tym, jak założyć spółkę z o.o. przez Internet w 2021 roku). Następnie kliknąć kafel „Wybierz przedsiębiorstwo”. Dalej należy kliknąć kafel „Nowy dokument”. Z listy należy wybrać dokument o nazwie „Uchwała zmieniająca umowę spółki z o.o.” i kliknąć kafel „Wybierz wzorzec dokumentu”.

2. Podjęcie uchwały

Kliknięcie kafla „Wybierz wzorzec dokumentu” spowoduje przeniesienie do podstrony z projektem uchwały zmieniającej umowę spółki z o.o. (za pomocą tego wzorca dokonać można także innych zmian umowy spółki, w tym artykule skupimy się na podwyższeniu kapitału zakładowego). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki polega na uzupełnieniu wzorca udostępnionego w systemie. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć jakich paragrafów dotyczyć będzie zmiana. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego będzie to § 5 i § 6 (który zaznaczy się automatycznie po zaznaczeniu § 5). W § 5 należy określić wartość nominalną jednego udziału. Pozostałe pola w § 5 uzupełnią się automatycznie. W § 6 należy wskazać wspólników, którzy obejmują nowo utworzone udziały oraz liczbę tych udziałów. Następnie należy wskazać, ile głosów za oddano za uchwałą, a ile przeciw. Jeżeli uchwała została podjęta jednogłośnie, wystarczy to zaznaczyć.

Po uzupełnieniu ww. wzorca należy przystąpić do podpisania uchwały poprzez kliknięcie kafla „Podpisy”. Umowę podpisują wszyscy wspólnicy, którzy są wspólnikami na moment podejmowania uchwały. System umożliwia podpisanie uchwały przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego (weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Uwaga!

Możliwe jest uzupełnienie wzorca uchwały przez jednego wspólnika, a następnie udostępnienie sprawy pozostałym wspólnikom.

3. Dodatkowe dokumenty

Poza uchwałą w systemie obowiązkowo należy podpisać także dodatkowe dokumenty, które będzie trzeba załączyć do wniosku o rejestrację zmiany umowy spółki w KRS. Chodzi o listę wspólników, oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w spółce z o.o., oświadczenie nowego wspólnika o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów. W celu przygotowania i podpisania ww. dokumentów należy w zakładce „Dokumenty” ponowne kliknąć kafel „Nowy dokument” i wybrać odpowiedni wzorzec, tj. „Lista wspólników”. „Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w spółce z o.o.”, „Oświadczenie nowego wspólnika o objęciu udziałów w spółce z o.o.”. i kliknąć kafel „Wybierz wzorzec dokumentu”.

Uwaga!

W liście wspólników należy odzwierciedlić stan własnościowy spółki po podwyższeniu kapitału. Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów składane jest w przypadku obejmowania udziałów w ramach podwyższonego kapitału przez dotychczasowego wspólnika, a oświadczenie nowego wspólnika – w przypadku gdy do spółki przystępuje nowy wspólnik.

4. Dodatkowe dokumenty zewnętrzne

Jeżeli do spółki przystępuje także nowy wspólnik, konieczne będzie załączenie do wniosku dodatkowego dokumentu zewnętrznego, którego wzorca system teleinformatyczny nie udostępnia. Chodzi o listę zawierającą dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do powołania zarządu spółki (wspólników). Dokument ten należy sporządzić samodzielnie, najlepiej w formacie .pdf i umieścić w systemie. W tym celu w zakładce „Dokumenty”, ponownie należy kliknąć kafel „Nowy dokument” i przejść do sekcji „Dołącz dokument zewnętrzny” na dole strony. Po kliknięciu „Wczytaj” pojawia się lista dokumentów zewnętrznych, które możemy dodać. Wybieramy odpowiedni dokument na naszym dysku twardym i wczytujemy do systemu. Po wczytaniu dokumentu pojawi się możliwość jego podpisania m.in. za pomocą profilu zaufanego ePUAP (podpisuje zarząd spółki).

Dodatkowym dokumentem zewnętrznym będzie także oświadczenie o wniesieniu wkładów, które można złożyć po wniesieniu wkładów na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego.

5. Złożenie wniosku do KRS

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków należy przejść do złożenia wniosku o rejestrację zmiany danych spółki z o.o. w KRS. W tym celu należy w zakładce „Wnioski” kliknąć kafel „Nowy wniosek”. Pozwoli to na wypełnienie zamieszczonego w systemie teleinformatycznym formularza. Do wniosku należy także załączyć wszystkie, wgrane wcześniej do systemu i podpisane, dokumenty.

Uzupełniony wniosek należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP, a następnie opłacić (opłata wynosi 300 zł) i przesłać do sądu.

6. Zapłata PCC

Należy pamiętać również o konieczności uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w wysokości 0,5% wartości podwyższonego kapitału zakładowego spółki (odliczeniu podlegają koszty rejestracji zmian w KRS).

W portalu s24 można podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o., której umowa została zawarta przy użyciu wzorca udostępnionego w systemie i nie była dotąd zmieniana u notariusza oraz pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego zostanie pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.