Kosztowne podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. z wypracowanych zysków spółki.

piątek, 28 Marzec 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów. Wkłady na podwyższony kapitał zakładowy mogą być pokryte zarówno przez wspólników w sposób pieniężny lub niepieniężny jak i z niepodzielonych zysków spółki, kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych spółki.

Co do zasady podwyższenie kapitału wiąże się ze zmianą umowy spółki. Wyjątkiem jest sytuacja w której dotychczasowa umowa spółki przewiduje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki, określając jednocześnie jego maksymalną wysokość oraz termin podwyższenia. Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego

Podwyższając kapitał zakładowy spółki należy liczyć się z pewnymi wydatkami po stronie spółki jak i w niektórych przypadkach po stronie wspólników. Nie zawsze jednak wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla spółki.

Pierwszym wydatkiem który może wystąpić, chociaż nie musi jest taksa notarialna za zmianę umowy spółki (750zł netto + opłata za odpisy 6zł/stronę netto).

Kolejnym wydatkiem związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki z o.o. będzie zgłoszenie zmiany w KRS (250zł) i obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (250zł).

Od kwoty podwyższenia będzie również wymagany podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) który wynosi 0,5% wartości podwyższanego kapitału.

Na mocy uchwały zmieniającej umowę spółki zgodnie z Art. 260 § 1 ksh wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z wypracowanych zysków spółki. Zgodnie z Art. 24 ust. 5 pkt. 4 oraz Art. 41 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz analgicznymi przepisami w ustawie o podatku dochodowym od osob prawnych jeśli wspólnicy skorzystają z tego prawa i przeznaczą środki z wypracowanych zysków spółki na podwyższenie kapitału zakładowego, spółka jako płatnik będzię zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wpisu o podwyższeniu w KRS. Podwyższenie kapitału zakładowego z wypracowanych zysków spółki jest więc od strony podatkowej traktowane jak wypłata dywidendy (opodatkowana z pewnymi wyjątkami stawką 19%), która następnie jest zainwestowana przez wspólników w spółkę.

Masz wątpliwości? Skorzystaj z pomocy McCarthy & Taggart Group!

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1spolka-z-o-o

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.