Czy członkowie zarządu pełniący funkcje na podstawie powołania zapłacą składkę zdrowotną?

środa, 11 Sierpień 2021 w kategorii Spółka z o. o., Księgowość

Obecnie pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania i pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego. Czy powyższe ulegnie zmianie po wejściu w życie przepisów tzw. Polskiego Ładu?

26 lipca 2021 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Polski Ład. Projekt przewiduje wiele zmian podatkowych, które miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r., w tym objęcie członków zarządu pełniących funkcje na podstawie powołania i pobierających z tego tytułu wynagrodzenie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

O innej zmianie podatkowej w ramach tzw. Polskiego Ładu pisaliśmy w artykule o braku możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej w 2022 r.

Jak jest obecnie?

Członek zarządu pełniący swoje funkcje na podstawie powołania, nawet jeżeli pobiera z tego tytułu wynagrodzenie, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Ani art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ani art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie zawierają bowiem przepisów, które nakazywałyby odprowadzać składki ZUS od takich przychodów.

Zaliczka na podatek od wynagrodzenia członka zarządu powinna być pobrana przez spółkę według 17% stawki (lub 32%), a uzyskany przez członka zarządu przychód pomniejszony jedynie o miesięczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów.

Jak może być?

Polski Ład przewiduje, że członkowie zarządu wynagradzani na podstawie uchwał powołujących ich do pełnienia tej funkcji zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Oznacza to, że członkowie zarządu, pełniący funkcje na podstawie powołania i pobierający z tego tytułu wynagrodzenie, będą podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale w dalszym ciągu nie będą podlegali ubezpieczeniom społecznym.

Do art. 66 w ust. 1 po pkt 35 przewiduje się dodanie pkt 35a w brzmieniu „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. Na mocy tej zmiany obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegać będą ww. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, jeżeli pobierają z tego tytułu wynagrodzenie. Obowiązek ten powstawałby z dniem powołania takiej osoby do pełnienia funkcji, a wygasałby z dniem odwołania. Wydaje się, że projektodawca w ww. przepisie miał na myśli właśnie członków zarządu spółek kapitałowych (być może także prokurentów), którzy otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji jedynie na podstawie uchwały odpowiedniego organu – zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w katalogu podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu znajdują się już członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W konsekwencji członkowie zarządu wynagradzani na podstawie uchwał zostaliby zobowiązani do odprowadzania 9% składki zdrowotnej, której podstawą wymiaru byłaby wysokość wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania.

Przepisy tzw. Polskiego Ładu przewidują objęcie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego członków zarządu spółek kapitałowych powołanych do pełnienia swojej funkcji wyłącznie na mocy aktu powołania, jeżeli z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Projekt nie przewiduje objęcia członków zarządu obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.