Czy komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych zapłacą składki ZUS?

środa, 27 Lipiec 2022 w kategorii Księgowość, Spółka komandytowo-akcyjna

Obecnie wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 stycznia 2023 r. kwestia ta ulegnie zmianie.

O spółce komandytowo-akcyjnej pisaliśmy w artykule o tym, czy spółka komandytowo-akcyjna jest dobrym rozwiązaniem w Polskim Ładzie.

Choć spółka ta po wprowadzonych zmianach jawiła się jako atrakcyjna forma prowadzenia działalności, zwracaliśmy również uwagę przede wszystkim na niezmienną osobistą odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki, wymóg zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, prowadzenia pełnej księgowości oraz posiadania strony internetowej. Wśród zalet wymienialiśmy z kolei korzystne opodatkowanie zysku i brak konieczności opłacania składek ZUS przez wspólników spółki. To właśnie zmiany dotyczące składki zdrowotnej wprowadzone Polskim Ładem zwiększyły zainteresowanie spółkami komandytowo-akcyjnymi. Ta ostatnia kwestia ma się jednak wkrótce zmienić.

Składki ZUS w spółce komandytowo-akcyjnej – jak jest? 

Uczestnictwo w spółce komandytowo-akcyjnej nie stanowi podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne. W art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie wymienia się bowiem wspólników spółki komandytowo-akcyjnej jako osób prowadzących działalność gospodarczą. Obecnie nie mają więc obowiązku opłacania składek ZUS.

Składki ZUS w spółce komandytowo-akcyjnej – jak będzie?

Polski Ład 2.0. tj. ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, o której pisaliśmy w artykule: „Polski Ład 2.0 od lipca 2022?” wprowadza zmiany także do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nową treścią art. 8 ust. 6 ustawy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważać się będzie także komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Przepis wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2023 r. składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe – dobrowolnie) i ubezpieczenie zdrowotne zapłacą również komplementariusze, ponieważ objęci zostaną obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym. Spółka komandytowo-akcyjna straci więc jeden z wcześniej zyskanych i głównych atutów.

Jaka będzie wysokość składki zdrowotnej?

Komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy, którą stanowić będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Od 1 stycznia 2023 r. komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych objęci zostali obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Stało się tak, jak wynika z uzasadnienia ustawy, ponieważ Ministerstwo Finansów uznało sytuację podatkową spółek komandytowo-akcyjnych za lukę w systemie podatkowym i postanowiło uszczelnić system.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.