Czy podczas epidemii koronawirusa możliwe jest składanie wniosków do KRS?

środa, 1 Kwiecień 2020 w kategorii Założenie spółki z o. o.

W spółce powołano nowego Prezesa Zarządu? A może zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki? W takich sytuacjach kolejnym krokiem powinno być złożenie do KRS wniosku o wpis zmian. Czy podczas epidemii koronawirusa możliwe jest zgłoszenie w KRS zmian danych spółki lub założenie nowej spółki prawa handlowego?

Z uwagi na epidemię koronawirusa obsługa interesantów w większości sądów została ograniczona. Oznacza to, że utrudnione może być składanie wniosków do KRS bezpośrednio w biurze podawczym. Np. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania wstrzymano funkcjonowanie biura podawczego w lokalizacji przy ul. Czerniakowskiej 100 zgodnie z zarządzeniem nr 70/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 18 marca 2020 roku. Utrzymano natomiast działania dwóch okienek przy ul. Czerniakowskiej 100a – w tym jedno wyłącznie dla KRS.

Na stronie Sądu widnieje jednak informacja, że „z uwagi na zagrożenia epidemiologiczne i związane z tym ograniczenie obsługi Interesantów, upraszamy do składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego”.

Oznacza to, że obecna sytuacja nie uniemożliwia składania wniosków do KRS bezpośrednio w sądzie. Warto jednak pamiętać, że złożenie dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego wywołuje taki sam skutek. W przypadku złożenia pisma w placówce pocztowej decydująca jest data stempla pocztowego. Stosowne opłaty za wpis dokonuje się przelewem.

Zgłaszanie do KRS zmiany danych spółki bez wychodzenia z domu

Warto również pamiętać, że składanie dokumentów w formie papierowej nie jest jedyną drogą składania wniosków do KRS. Możliwe jest także składanie wniosków bez wychodzenia z domu za pośrednictwem serwisu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości – systemu teleinformatycznego S24. Aktualnie portal S24 pozwala na zmianę siedziby przedsiębiorstwa i adresu, przedmiotu działalności (kodów PKD), składu zarządu i rady nadzorczej.

W zarejestrowanych już spółkach można dokonać zmiany danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24 w wypadku, gdy:

– spółka była zarejestrowana z wykorzystaniem portalu S24 oraz

– do tej pory nie dokonano zmiany umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Jeżeli zatem spółka została zarejestrowana z wykorzystaniem portalu S24, ale jej umowa była już zmieniana u notariusza albo spółka nie była rejestrowana z wykorzystaniem portalu S24, to pozostaje złożenie wniosku w formie papierowej.

Założenie nowej spółki bez wychodzenia z domu

Natomiast w każdej chwili za pośrednictwem systemu S24 można złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nowej spółki. W chwili obecnej możliwe jest założenie przez Internet spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z o.o.

Założenie spółki przez Internet wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym. Po założeniu konta oraz wyborze formy prawnej można przystąpić do zawarcia umowy spółki. Do zawarcia umowy spółki dochodzi poprzez uzupełnienie wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym i podpisania go przez wszystkich wspólników przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego (weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o rejestrację spółki, który również wypełniany jest w systemie. Załącznikiem do wniosku jest umowa spółki oraz ewentualne inne dokumenty właściwe dla danego rodzaju spółki, np. lista wspólników w przypadku spółki z o.o. oraz dodatkowe dokumenty zewnętrzne, które należy samodzielnie sporządzić i umieścić w systemie, np. informacja o adresie do doręczeń osób reprezentujących spółkę. Uzupełniony wniosek należy podpisać, opłacić przez Internet (opłata wynosi 350 zł) i przesłać do sądu.

Więcej na temat założenia spółki komandytowej on-line pisaliśmy w artykule o tym jak krok po kroku zarejestrować spółkę komandytową przez Internet.

Z kolei na temat spółki z o.o. w artykule o tym, jak wygląda rejestracja spółki z o.o. przez Internet.

Co jeszcze mogę zrobić bez wychodzenia z domu?

W dalszym ciągu funkcjonuje wyszukiwarka, która umożliwia znalezienie informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, a także pobranie odpisu z KRS (aktualnego i pełnego).

W celu monitorowania złożonych wniosków można się nadal kontaktować z KRS telefonicznie oraz za pomocą poczty e-mail.

Choć epidemia koronawirusa spowodowała ograniczenie obsługi interesantów, nadal możliwe jest składanie papierowych wniosków do KRS zarówno w placówkach pocztowych, jak i w biurach podawczych niektórych sądów. Warto jednak, o ile tylko to możliwe, w celu zgłoszenia do KRS zmiany danych spółki lub założenia nowej spółki rozważyć skorzystanie z systemu S24, skoro można zrobić to bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1zalozenie-spolki-z-o-o

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.