Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?

środa, 5 Czerwiec 2019 w kategorii Spółka z o. o., Gotowe spółki

Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. została podjęta, ale zastanawiasz się, ile to będzie kosztowało? Poniżej przedstawiamy przybliżone koszty zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

O tym z jakimi formalnościami wiąże się założenie spółki z o.o., pisaliśmy m.in. w artykule: Jak założyć spółkę z o.o.

Koszt przygotowania projektu umowy spółki

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, trzeba w pierwszej kolejności przygotować, a następnie sporządzić jej umowę. Koszty będą różne – w zależności od tego, czy umowa spółki zawierana będzie u notariusza czy w systemie s24.

W przypadku zawierania umowy spółki w formie aktu notarialnego konieczne będzie uiszczenie taksy notarialnej. Wysokość taksy notarialnej zależna jest od konkretnego notariusza, ale także od wartości przedmiotu czynności notarialnej czyli w naszym przypadku od wysokości kapitału zakładowego spółki.

Należy zaznaczyć, że notariusze nie mogą dowolnie określać cen za czynności notarialne. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określa maksymalne wysokości taksy notarialnej za czynności notarialne. I tak za sporządzenie umowy spółki z kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000 zł maksymalna wysokość taksy notarialnej wyniesie 160 zł netto (co oznacza, że może wynieść mniej), a dla kapitału zakładowego wynoszącego 10.000 zł – 310 zł netto. Do powyższej taksy doliczyć należy podatek VAT.

W przypadku zawierania umowy spółki z o.o. przez Internet brak jest opłat za sporządzenie projektu umowy spółki. Projekt umowy tworzymy sami, przechodząc przez kolejne punkty/zagadnienia kreatora umowy. Należy jednak pamiętać, że umowa spółki z o.o. utworzona przez Internet ogranicza się do możliwości wyboru określonych wariantów, nie przewiduje możliwości wprowadzania nowych postanowień np. o podwyższeniu kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule pod tytułem: Rejestracja spółki z o.o. przez Internet w 7 krokach. Umowę spółki zawartą przez Internet można później zmienić, ale będzie się to wiązało z koniecznością poniesienia taksy notarialnej.

Koszt: taksa notarialna od 160 zł + VAT (tradycyjna umowa spółki) albo 0 zł (umowa spółki przez Internet)

Do kosztu taksy notarialnej doliczyć należy także koszt wypisu aktu notarialnego. Żaden klient kancelarii notarialnej nie otrzymuje oryginału umowy, a jej wypis. Wypis aktu notarialnego jest jednak wiernym odzwierciedleniem oryginału umowy i ma taką samą moc prawną. Będziemy potrzebowali co najmniej jednego wypisu w celu złożenia do KRS. Warto zachować również jeden wypis dla siebie. Maksymalna stawka za sporządzenie wypisu wynosi 6 zł + VAT za każdą stronę. Wypisu nie pobiera się, gdy zawiera się umowę spółki przez Internet.

Koszt: maksymalnie 6 zł + VAT zł za sporządzenie jednej strony wypisu lub 0 zł

Koszt wniesienia wkładów do spółki z o.o.

Obowiązkiem każdego wspólnika spółki z o.o. jest wniesienie wkładów na pokrycie w całości kapitału zakładowego. Wkłady wnoszone przez wspólników na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wnoszone w formie pieniężnej bądź niepieniężnej. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego muszą zostać wniesione już w momencie tworzenia się spółki z o.o. Koszt wnoszonych wkładów zależny jest oczywiście od ustalonej wysokości kapitału zakładowego, ale minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5 000 zł.

Koszt: od 5 000 zł – zależny od wysokości kapitału zakładowego

Opłaty sądowe

Kolejnym etapem powstania spółki z o.o. jest złożenie wniosku do KRS o wpis spółki do rejestru. Podobnie jak powyżej, koszt opłat sądowych związanych z rejestracją spółki z o.o. zależny jest od formy zawiązywania tej spółki. W przypadku formy tradycyjnej opłata sądowa za wpis spółki w KRS wynosi 500 zł. Do tego konieczne jest dokonanie opłaty za ogłoszenie informacji o zarejestrowaniu spółki w MSiG w wysokości 100 zł.

Rejestracja przez Internet wiąże się z koniecznością poniesienia kosztu w wysokości 250 zł za rejestrację spółki oraz 100 zł za ogłoszenie w MSiG.

Koszt: 600 zł – w przypadku rejestracji „tradycyjnej” albo 350 zł – w przypadku rejestracji przez Internet.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zakładający spółkę zobowiązany jest uiścić podatek PCC w wysokości 0,5% kapitału zakładowego zakładanej spółki z o.o. pomniejszonego o opłaty notarialne za zawarcie umowy spółki z o.o. (jeżeli występują) oraz sądowe.

Jeżeli umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego, podatek PCC pobiera od nas notariusz. Jeżeli przez Internet – musimy dodatkowo pamiętać o złożeniu deklaracji PCC-3, obliczeniu podatku i jego uiszczeniu.

Przykład

Podatek PCC przy kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł wyniesie około 21 zł (w przypadku zawierania umowy spółki z o.o. u notariusza) oraz około 23 zł, w przypadku rejestracji przez Internet.

Koszt: od 21 zł – w zależności od wysokości kapitału zakładowego i formy rejestracji

Wynagrodzenie dla profesjonalnego pełnomocnika

Rejestracją spółki z o.o. możemy zająć się sami lub zlecić wykonanie tej usługi profesjonalnej firmie. Firmy takie często mają w swojej ofercie także usługi księgowe dla naszej spółki. Co więcej zdarza się, że przy skorzystaniu z oferty księgowej danej firmy, rejestracja spółki z o.o. jest darmowa. Jeżeli nie zdecydujemy się na prowadzenie księgowości w danej firmie, koszt usługi wyniesie około 900 zł.

Koszt: od 900 zł lub 0 zł w przypadku skorzystania z oferty księgowej.

Rejestracja do VAT

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować się do VAT zobowiązani są złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce siedziby spółki zgłoszenie VAT-R. Złożenie zgłoszenia nie wiąże się z koniecznością poniesienia żadnych opłat, chyba że przedsiębiorca chce otrzymać papierowe potwierdzenie zarejestrowania do VAT. Koszt takiego potwierdzenia to 170 zł (jest dobrowolny). Obecnie status podatnika VAT można jednak sprawdzić on line, na stronie Ministerstwa Finansów.

Koszt: 0 zł (opcjonalnie 170 zł – w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia zarejestrowania do VAT).

Jak wynika z powyższego, koszty rejestracji spółki z o.o. w sposób tradycyjny są nieco wyższe od kosztów rejestracji spółki przez Internet, dłużej trwa również rejestracja spółki. Przy rejestracji spółki z o.o. w ramach systemu s24 nie musimy uiszczać taksy notarialnej, niższa jest też wysokość opłat sądowych, rejestracja trwa jeden dzień, ale uboższa jest treść umowy spółki. Pamiętajmy także, że w przypadku potrzeby pilnego rozpoczęcia działalności dobrą alternatywą może być zakup gotowej spółki. Koszty, jakie trzeba będzie ponieść mogą okazać się nieco wyższe, ale rozpoczęcie działalności jest możliwe natychmiast po podpisaniu dokumentów u notariusza. Gotowa spółka jest także zarejestrowana do VAT (i VAT EU).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1spolka-z-o-o

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.