Czy spółka z o.o. jest sposobem na Polski Ład?

środa, 25 Sierpień 2021 w kategorii Spółka z o. o.

Odkąd pojawiły się doniesienia, że w ramach tzw. Polskiego Ładu planowane jest wprowadzenie składki zdrowotnej zależnej od dochodu i której nie będzie można odliczyć od podatku PIT, wielu przedsiębiorców postanowiło wybrać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako formę prowadzenia działalności. Czy po wprowadzeniu przepisów tzw. Polskiego Ładu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nadal będzie atrakcyjna?

Brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki

Zgodnie z art. 151 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy spółki z o. o. nie odpowiadają za jej zobowiązania. Jedyne co mogą stracić to wniesiony wkład. Polski Ład nic w tym zakresie nie zmieni.

Opodatkowanie zysku

Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zatem podatek płacony jest zarówno przez spółkę, która zysk wypracowała (19% lub 9% CIT, o czym poniżej), jak i przez wspólnika, któremu jest on wypłacany w postaci dywidendy (19%). W spółce z o.o., od zawsze, musieliśmy się zatem borykać z podwójnym opodatkowaniem spółki z o.o.

Jednak jeżeli dywidenda wypłacana jest wspólnikowi, który jest osobą prawną przewidziane jest zwolnienie od opodatkowania po spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Ponadto „sposobem” na ominięcie podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. mogą być powtarzające się świadczenia niepieniężne. Umową spółki wspólnik spółki z o. o. może być zobowiązany do świadczenia na rzecz spółki różnego rodzaju usług lub dostawy towarów, za co należy się mu rynkowe wynagrodzenie. Spółka z tego tytułu nie jest płatnikiem CIT. Obowiązek podatkowy spoczywa wyłącznie na wspólniku, który dochody te opodatkowuje według skali podatkowej (17%/32%),

Dodatkowo wypłata wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie stanowi podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule o tym, że powtarzające się świadczenia niepieniężne mogą być sposobem na wypłatę wynagrodzenia wspólnikowi spółki z o.o.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Wspólnik, który będzie płacił podatek od dochodów z tytułu wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne, po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu będzie mógł skorzystać ze zwiększonej kwoty wolnej od podatku – do kwoty 30 tys. złotych i podniesionego I progu podatkowego – stawka 17% do kwoty 120 tys. złotych.

9% CIT

Spółka z o. o. jest podatnikiem CIT od swoich dochodów, ale ma i po wprowadzeniu przepisów tzw. Polskiego Ładu nadal będzie mieć możliwość skorzystania z 9% stawki tego podatku. Z 9% stawki podatku CIT mogą skorzystać podatnicy, których przychód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty stanowiącej równowartość w złotych polskich kwoty 2 mln euro. Przeliczenia kwot limitów wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Ubezpieczenie społeczne wspólników spółki z o.o.

Wspólnicy wieloosobowej spółki z o.o. nie podlegają z tytułu uczestnictwa w spółce z o.o. obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oznacza to, że wspólników spółki z o.o. nie dotknie problem 9% składki zdrowotnej, której nie będzie można odliczyć od podatku PIT. W artykule o braku możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej w 2022 r., pisaliśmy na ten temat więcej.

Ubezpieczenie społeczne członków zarządu spółki z o.o.

Członek zarządu spółki z o.o. może pełnić swoje funkcje na różnych podstawach: umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego, a także wyłącznie uchwały zgromadzenia wspólników o powołaniu do zarządu. Członek zarządu pełniący swoje funkcje na podstawie powołania, nawet jeżeli pobiera z tego tytułu wynagrodzenie, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. To się jednak może zmienić, jeżeli przepisy Polskiego Ładu wejdą w życie w takim kształcie, w jakim są obecnie proponowane. Polski Ład przewiduje, że członkowie zarządu, pełniący funkcje na podstawie powołania i pobierający z tego tytułu wynagrodzenie, będą podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ale uwaga! W dalszym ciągu nie będą podlegali ubezpieczeniom społecznym. Pisaliśmy o tym w artykule pt. „Czy członkowie zarządu pełniący funkcje na podstawie powołania zapłacą składkę zdrowotną?”.

Jak wynika z powyższego, po wprowadzeniu przepisów tzw. Polskiego Ładu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nadal jawi się jako atrakcyjna forma prowadzenia działalności. Przemawia za nią przede wszystkim brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki i brak konieczności opłacania składek ZUS w wieloosobowej spółce z o.o. Może być także „sposobem” na ominięcie składki zdrowotnej płatnej, po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu, na nowych mniej korzystnych zasadach. Jednocześnie w spółce z o.o. nadal będzie można skorzystać z 9% składki CIT.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.