Wpisy z kategorii: Inne

Czym jest profil zaufany?

środa, 6 Marzec 2019 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Inne

Dzięki profilowi zaufanemu przedsiębiorca ma możliwość potwierdzenia swojej tożsamości w systemach administracji publicznej. Profil zaufany działa jak odręczny podpis, za jego pomocą przedsiębiorca ma możliwość złożenia przez Internet podań, wniosków, deklaracji. Profil zaufany jest narzędziem, które pozwala przedsiębiorcy na załatwienie większości spraw urzędowych, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, online, bez wychodzenia z domu. […]

Czy pieczątka firmowa to obowiązek przedsiębiorcy?

środa, 17 Styczeń 2018 w kategorii Inne

Wystawienie i odbiór faktury, podpisanie umowy, złożenie deklaracji – przy tych i innych czynnościach przedsiębiorca często proszony jest o użycie pieczątki firmowej. Jednak czy posiadanie pieczątki to obowiązek czy prawo przedsiębiorcy? Brak przepisu określającego obowiązek Z jednej strony brak w polskim prawie ogólnego przepisu nakładającego wprost na przedsiębiorców dokonujących określonych czynności w relacjach z organami […]

Jak korzystać z faktur elektronicznych?

Przedsiębiorca ma możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej. Przepisy określają sposób wysyłki e-faktur, zasady ich przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu. Korzystanie z faktur elektronicznych postrzegane jest jako sposób na oszczędność czasu i zmniejszenie wydatków. Warunki przesyłania e-faktur Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem, że zachowana jest autentyczność pochodzenia faktury, integralność jej treści oraz […]

Odzyskiwanie długów będzie łatwiejsze?

9 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, a następnie Sejm przyjął poprawki zaproponowane przez Senat. Teraz ustawa trafi do Prezydenta. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności jest projektem rządowym, mającym na celu wzmocnienie praw wierzycieli poprzez ułatwienie im odzyskiwania należności oraz […]

Kto może podpisać umowę z członkiem zarządu spółki z o.o.?

środa, 19 Kwiecień 2017 w kategorii Inne

Nie ma przeszkód prawnych, by członek zarządu zawarł umowę ze spółką z o.o., którą sam reprezentuje. W takiej sytuacji obowiązują jednak szczególne zasady reprezentacji tej spółki. Spółka musi być wtedy reprezentowana przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników. Zasady reprezentacji Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w umowie między spółką […]

Jak zmienił się system S24?

piątek, 10 Czerwiec 2016 w kategorii Inne

Od 1 stycznia 2012 r., tj. dnia, w którym ustawodawca po raz pierwszy umożliwił rejestrację spółki z o.o. przez Internet sporo się zmieniło. Po pierwsze od dnia 15 stycznia 2015 r. przez Internet zarejestrować można również spółkę jawną i komandytową. Po drugie od dnia 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, […]

Jak należy przechowywać dokumenty księgowe?

piątek, 13 Maj 2016 w kategorii Inne

Każda spółka handlowa, do której stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości (o tym, jakie to są podmioty, pisaliśmy pod tym linkiem) ma obowiązek przechowywania dokumentów księgowych jej dotyczących przez określony czas. Obowiązek ten wynika z ustawy o rachunkowości, która określa zasady archiwizacji dokumentów księgowych oraz ochrony danych związanych z tą dokumentacją. Jakie dokumenty należy przechowywać? […]

Jak rozpoznać prawidłową uchwałę?

piątek, 12 Luty 2016 w kategorii Inne

Uchwała jest aktem woli organu kolegialnego, wyrażającym stanowisko w określonej sprawie. W spółce prawa handlowego uchwały podejmować może m. in. zgromadzenie wspólników, zarząd czy też rada nadzorcza. Jak rozpoznać, czy uchwała została podjęta prawidłowo? Elementy konstytutywne uchwały Odpowiednie osoby Po pierwsze uchwała musi zostać powzięta przez osoby piastujące dany organ. Czy można sprawdzić, czy uchwała […]

Czy należy zawiadamiać wspólników o planowanym przekształceniu spółki?

piątek, 11 Grudzień 2015 w kategorii Przekształcenia, Inne

Każda spółka handlowa może być przekształcona w inną spółkę handlową. Nieodłącznym punktem procesu przekształceniowego jest etap zawiadomienia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki. Dlaczego jest on tak ważny w całej długotrwałej procedurze, choć bez wątpienia dodatkowo wydłuża czas jej trwania? Jaki cel ma ta regulacja – treść zawiadomienia Bez wątpienia ma na celu […]

Duplikat faktury – kiedy odliczyć VAT?

piątek, 13 Listopad 2015 w kategorii Podatki, Inne

Faktura jest dokumentem sprzedaży, zawierającym szczegółowe dane o transakcji, przy czym faktura VAT jest fakturą wystawianą przez podatników podatku VAT, który podlega odrębnym przepisom. Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli przedsiębiorca chce odliczyć podatek od zakupionego towaru, musi posiadać dowód zakupu w postaci faktury VAT. Co zrobić zatem w sytuacji, gdy faktura ulegnie zniszczeniu lub się […]

Strony:123

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.