Wpisy z tagiem: zakładanie spółki z o.o.

Zmiany w rejestracji spółki z o.o. od 1 grudnia 2014 r.

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1161), która weszła w życie 1 grudnia 2014 r. ma na celu przyspieszenie procesu rejestracji spółki, m.in.: poprzez usprawnienie „zasady jednego okienka” i szybsze uzyskanie numeru NIP oraz REGON przez podmioty podlegające […]

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o.?

piątek, 31 Październik 2014 w kategorii Spółka z o. o., Jednoosobowa działalność gospodarcza, Podatki

Przedsiębiorcy rozpoczynający własną działalność stają przed trudnym wyborem formy prowadzenia tej działalności. Omówimy tym razem różnice pomiędzy prowadzeniem działalności gospodarczej jako osoba fizyczna a założeniem spółki z o.o. Nie sposób opisać wszystkich różnic, dlatego skupmy się na następujących kwestiach: odpowiedzialność za zobowiązania, opodatkowanie oraz koszty prowadzenia działalności. Koszty prowadzenia działalności Spółka z o.o. Utworzenie spółki […]

Jaka forma prawna dla firmy? Czyli co powinieneś wiedzieć o spółce z o.o.

piątek, 24 Październik 2014 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Spółka z o.o. może służyć do prowadzenia działalności gospodarczej na każdą skalę, w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Udziały w spółce z o.o. nie mogą być jednak przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (w przeciwieństwie do akcji na okaziciela spółki akcyjnej, co daje możliwość pozyskania pieniędzy na większe inwestycje). Proces rejestracji Proces rejestracji spółki z o.o. […]

NSA rozstrzygnął spór z Urzędami Skarbowymi o Wirtualne Biura

piątek, 10 Październik 2014 w kategorii Założenie spółki z o. o.

Usługa wirtualnego biura staje się obecnie coraz bardziej popularna wśród osób prowadzących działalność gospodarczą. Polega ona na udostępnieniu adresu do celów rejestrowych i korespondencyjnych z obsługą poczty, telefonów i szeregiem usług dodatkowych Pozwala to zredukować koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dzięki oszczędnościom na wynajmie fizycznego biura, pracownikach i rachunkach. Niestety niektórym Urzędom Skarbowym zdarzało […]

Skutki błędów podczas rejestracji spółki

Dla założenia spółki z o.o. konieczne jest dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W formie tradycyjnej wniosek rejestrowy składa się na urzędowym formularzu KRS-W3. Do niego dołącza się obowiązkowo formularze załączników, które dotyczą wspólników, przedmiotu działalności spółki czy jej organów lub osób uprawnionych do jej reprezentowania. Spółkę obecnie można założyć również przez Internet, za pomocą […]

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

20 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu zmian w Kodeksie spółek handlowych. Zmiany dotyczą zarówno spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i komandytowych i jawnych. Proponowane zmiany mają ułatwić podejmowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej w tych formach. Zmiany w spółkach z o.o. Kapitał zakładowy nieobowiązkowy? Pierwszą z proponowanych zmian jest zniesienie obowiązku tworzenia […]

Kogo obejmuje zakaz pełnienia funkcji w organach spółek?

piątek, 18 Lipiec 2014 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Członkiem zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej (a także likwidatorem) może być tylko osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Brak zdolności do czynności prawnych W organach spółki nie może zasiadać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, a zatem osoba niepełnoletnia […]

Wady i zalety siedziby spółki w wirtualnym biurze

Gdy zakładamy spółkę, często zastanawiamy się, jakie miejsce wybrać na jej siedzibę. Ciekawą alternatywą może być usługa wirtualnego biura. Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania? Wirtualne biuro to usługa polegająca na udostępnieniu adresu spółce przez inną firmę do celów rejestrowych tej spółki, a także jako adres korespondencyjny. Najczęściej w tym samym miejscu możemy wynająć […]

Jak założyć spółkę z o.o.?

piątek, 6 Czerwiec 2014 w kategorii Spółka z o. o., Założenie spółki z o. o.

Proces rejestracji spółki z o.o. wymaga spełnienia szeregu formalności, a także znajomości przepisów prawnych. Spółkę z o.o. można zarejestrować na dwa sposoby: tradycyjnie (zawierając umowę spółki w formie aktu notarialnego) lub przez Internet. W tym artykule omówimy kwestię rejestracji tradycyjnej. Przed rejestracją Zgodnie z art. 163 ksh do powstania spółki z o.o. wymaga się: zawarcia […]

Wynagrodzenie członków zarządu spółki z o.o. a podatki i ZUS

środa, 30 Kwiecień 2014 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Zasady opodatkowania wynagrodzenia członków zarządu oraz opłacania składek ZUS zależą od tego, na jakiej podstawie członek zarządu pełni swoją funkcję w spółce z o.o. Członkowie zarządu w spółce z o.o. są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki przewiduje inaczej. Zasadą jest, że wykonują swoje obowiązki na podstawie powołania, przy czym powołanie należy […]

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.