Wpisy z kategorii: Przekształcenia

Na czym polega uproszczone przekształcenie spółki jawnej?

środa, 27 Marzec 2024 w kategorii Przekształcenia, Spółka jawna

Pod pewnymi warunkami możliwe jest przeprowadzenie przekształcenia spółki jawnej w uproszczonym trybie. Na czym polega ten tryb i z czym się wiąże? W przypadku przekształcenia spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nie stosuje się przepisów art. 557-561 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczy to obowiązku przygotowania dokumentów, o których mowa w art. 558 § 2 KSH, […]

Czy przedsiębiorca może przekształcić się w spółkę z o.o.?

środa, 25 Styczeń 2023 w kategorii Spółka z o. o., Przekształcenia

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą), w tym spółkę z o.o. Jakie są skutki przekształcenia przedsiębiorcy? Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu tej spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. […]

Zmiany KSH w zakresie procesów reorganizacyjnych o charakterze transgranicznym i krajowym

W dniu 8 sierpnia 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który w głównej mierze dotyczy połączeń, przekształceń i podziałów spółek. Po wejściu w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych […]

Czy połączenie spółek ma wpływ na zawarte umowy i udzielone zezwolenia?

środa, 22 Czerwiec 2022 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Przekształcenia

W wyniku połączenia spółek co najmniej jedna z nich traci byt prawny. Co dzieje się z zawartymi przez tę spółkę umowami? Czy trzeba podpisywać z kontrahentami aneksy do umów? Czy decyzje administracyjne wydane na rzecz łączących się spółek tracą moc? Połączenie spółek jest jednym z przewidzianych Kodeksem spółek handlowych procesów transformacyjnych spółek. Spółki kapitałowe mogą […]

Czy spółka komandytowo-akcyjna jest dobrym rozwiązaniem w Polskim Ładzie?

środa, 19 Styczeń 2022 w kategorii Przekształcenia, Podatki, Spółka komandytowo-akcyjna

Wejście w życie przepisów Polskiego Ładu spowodowało, że wielu przedsiębiorców zaczęło rozważać zmianę dotychczasowej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Czy spółka komandytowo-akcyjna jest obecnie atrakcyjną formą prowadzenia działalności? Czym jest spółka komandytowo-akcyjna? Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden […]

Czy możliwe jest przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.?

środa, 7 Październik 2020 w kategorii Spółka z o. o., Przekształcenia, Spółka jawna

Spółka jawna może być przekształcona w inną spółkę handlową. Przekształcenie może okazać się szczególnie korzystne w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie wady ma prowadzenie działalności w formie spółki jawnej? Odpowiedzialność za zobowiązania spółki Za niewątpliwą wadę spółki jawnej uznaje się fakt, że za zobowiązania spółki jawnej odpowiadają wspólnicy. Odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością […]

Czy należy zawiadamiać wspólników o planowanym przekształceniu spółki?

piątek, 11 Grudzień 2015 w kategorii Przekształcenia, Inne

Każda spółka handlowa może być przekształcona w inną spółkę handlową. Nieodłącznym punktem procesu przekształceniowego jest etap zawiadomienia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki. Dlaczego jest on tak ważny w całej długotrwałej procedurze, choć bez wątpienia dodatkowo wydłuża czas jej trwania? Jaki cel ma ta regulacja – treść zawiadomienia Bez wątpienia ma na celu […]

3 sposoby przekształcenia 1-os. działalności gospodarczej w spółkę komandytową

Bezpośrednie przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę osobową w ścisłym sensie nie jest możliwe przy obecnym stanie prawnym. W sensie ekonomicznym jednak jest to możliwe na trzy sposoby: a) Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową a następnie przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową; b) Sprzedaż całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki przekształconej; c) Aport całości […]

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową

piątek, 3 Październik 2014 w kategorii Spółka z o. o., Spółka komandytowa, Przekształcenia

Spółka kapitałowa może zostać przekształcona w spółkę osobową, bądź w spółkę kapitałową i w zależności od przyjętej konfiguracji konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymogów, które wynikają z przepisów szczególnych. Istotne jest przy tym, że owe przepisy nie wykluczają zastosowania zasad ogólnych. Szczególną regulację w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową wprowadzono w art. 576 k.s.h.. […]

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzona przepisami ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622). Wspomniana wyżej nowelizacja wprowadziła możliwość przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną w kapitałową spółkę prawa handlowego (tj. spółkę z o.o. […]

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.